Digitalisering

Bättre och mer enhetliga journalsystem

Publicerad 11 maj 2022
Text: Adrianna Pavlica

Läkare har tillfrågats ”Var och hur anser du att digitaliseringen kan tillföra mest inom sjukvården?”. Vi fick spridda svar, men många handlar om en och samma sak: journalsystemen.

Läkare vill få ett smidigare och mer användarvänligt journalsystem, som är enhetligt och bättre synkat. Det ska finnas sammanhållen och rikstäckande journalföring och datasystem. ”Vansinne att alla landsting/regioner försöker uppfinna sina egna hjul”, skriver en läkare. Det påpekas också att journal- och datasystem uppdateras och förnyas alldeles för ofta. Till syvende och sist handlar journalföringen om patientsäkerhet, påpekar många, eftersom det underlättar när patienter söker vård, underlättar inläggningar och minskar dubbelarbete.
”Låt dataspelstillverkarna göra våra journalsystem. DÅ kommer det att fungera. JA, jag är helt seriös”, skriver en läkare som tröttnat på att systemen inte fungerar tillräckligt bra.
Bland svaren finns också en frustration med att det bara tycks bli fler datorprogram att hålla koll på och fylla i vid patientmöten.
Ett viktigt led i digitaliseringen är enligt många att minska administrationsbördan så att läkare i stället kan få tid till sina patienter. Upplevelsen av huruvida det faktiskt hjälper är delad.

”Låt dataspelstillverkarna göra våra journalsystem. DÅ kommer det att fungera. JA, jag är helt seriös.”

Patientkontakt på distans
En annan del av digitaliseringen handlar om patientarbetet, och också där går åsikterna isär. Vissa läkare tycker att det är smidigt med videosamtal med patienter, till exempel vid årskontroller för kroniskt sjuka, eller att man kan göra bedömning av tester och bilder på distans. Också chattar lyfts fram som en positiv möjlighet. Andra menar att videosamtal är en krånglig och ineffektiv variant av telefonkontakt. Något som anges som en tillgång är onlineformulär med rutinfrågor och hjälp för adekvat triagering.
En del av de tillfrågade har dock tröttnat på digitaliseringen. ”Det finns för stor övertro till digitalisering. Det är som att sminka en gris – digitaliseringen löser inte grundfrågan med dysfunktionell sjukvård där alla är administratörer”, skriver en läkare.

De vanligaste svaren

• Att ha samma journal- och datasystem i hela Sverige
• Minska administrativa bördan för att få mer tid för patienterna
• Digitala patientbesök
• Övertro på digitaliseringen

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 22–27 april 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.