Undersökning

Faktorerna för att läkare ska stanna

Publicerad 11 maj 2022
Text: Redaktionen
Vilka är de viktigaste faktorerna för att läkare ska stanna hos sin arbetsgivare inom hälso- och sjukvården? Ange max 3 alternativ.


1. Kunna påverka sin arbetssituation
2. Arbetsbelastningen/bemanningen
3. Arbetsmiljön
4. Team/kollegor
5. Lön/löneutveckling
6. Ledarskapet
7. Fortbildning/kompetensutveckling
8. Tid till reflektion/återhämtning
9. Utvecklingsmöjligheter
10. Schemaläggning/arbetstider
11. Inte behöva arbeta övertid
12. Möjlighet att arbeta med forskning
13. Annat

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 22–27 april 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.