Undersökning

Vilka positiva förändringar har skett?

Publicerad 11 maj 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock

Möjligheten att kommunicera digitalt, engagemang bland personal, och lärdomar som dragits under pandemin an­ges som goda förändringar i vården. Men de flesta uppger att det inte hänt något positivt alls de senaste åren.

Frågan som ställdes till ett slumpmässigt urval av läkare var Kan du ge exempel på någon positiv förändring inom sjukvården under de senaste åren? Svaren har spretat, men det finns några mönster.

Digitalisering
Digitalisering är ett stort tema som många nämner ur olika synvinklar. Framför allt är det möjligheten till digitala möten med både kolleger och patienter som lyfts fram – och en bieffekt av det är enligt vissa också att man har färre möten totalt sett, vilket uppskattas. Också nya digitala verktyg ses som något positivt av flera.

”Känslan av enhet och kampvilja under pandemin. Det har varit jobbigt men också påmint oss om varit vi valt den här branschen.”

Samarbetet
Många lyfter fram att samarbetet förbättrats under pandemin, exempelvis i form av kommunikation mellan slutenvård och öppenvård. Några nämner engagemanget och det kollegiala stödet som kommit fram under pandemin. ”Känslan av enhet och kampvilja under pandemin. Det har varit jobbigt men också påmint oss om varit vi valt den här branschen” skriver en läkare. Personalen anses dessutom ha fått ett större inflytande. Också lärdomar och den snabba omställningen under pandemin hyllas.
Den medicinska utvecklingen har också gått framåt, något som många tar fasta på. Nya läkemedel och behandlingsmetoder, sätt att operera och inte minst covidvaccinet.

Inget positivt
Men en stor del av de som svarat på frågan svarar rätt och slätt ”nej” till om något positivt har skett. ”För närvarande upplever jag en stark sprial nedåt”, uppger en läkare. En annan skriver: ”Hoppats på så mycket gott som skulle ha kunnat komma men känner varje ny ledning, varje nytt sätt att jobba styrs av en underliggande produktionsmålsättning och pressar redan befintliga pressade resurser till att knäckas.”

De vanligaste svaren

• Digitalisering
• Bättre samarbete sedan pandemin
• Större inflytande för personalen
• Medicinsk utveckling
• Att det inte skett något positivt alls

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 22–27 april 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.