Framtidens Specialistläkare

FSL 2023 fokuserar på kvalitet och interaktion

Publicerad 23 november 2022
Text: Annika Wihlborg
Christina Christoffersen, ST-ansvarig i Region Skåne och president för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.

I september 2023 arrangeras Framtidens Specialistläkare, FSL, Sveriges största kongress med ST i fokus. På FSL 2023 väntar flera nyheter, bland annat ett nytt kurskoncept och ett utpräglat fokus på en social, inspirerande och dynamisk kongressupplevelse.

FSL Kongress, som den 26-28 september 2023 arrangeras på Malmö Arena, riktar sig till blivande och befintliga ST-läkare, specialistläkare, utbildare, handledare, studierektorer, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.
Många läkare har länge haft en pressad arbetssituation som präglats av den vårdskuld som uppkommit under pandemin. Det har i sin tur resulterat i en omfattande utbildningsskuld och ett stort behov av att kompetensutvecklas vid fysiska möten tillsammans med andra läkare.

Välkommen till kongressen 26-28 september på Malmö Arena. Anmälan öppnar 1 februari 2023

Klicka här för att läsa mer om Framtidens Specialistläkare 2023

Möte och erfarenhetsutbyte
– FSL har etablerat sig som ett forum där läkare inspireras av och exponeras för alternativa sätt att tänka, känna och betrakta sin yrkesroll. FSL är en av Sveriges största mötesplatser för läkare. Det våra besökare uppskattar allra mest med FSL är mötet och erfarenhetsutbytet med andra läkare från hela landet, säger Christina Christoffersen, radiolog och nuklearmedicinare på Skånes universitetssjukhus, ST-ansvarig i Region Skåne samt president för Framtidens Specialistläkare Kurs och Kongress.
På FSL Kongress 2023 ges som vanligt Läkarförbundets Studierektorsdag. Dessutom ger Läkaresällskapet sitt Berzeliussymposium, en internationell vetenskaplig konferens med fokus på aktuella medicinska frågor.

”Det våra besökare uppskattar allra mest är mötet och erfarenhetsutbytet med andra läkare från hela landet.”

Interaktion och övningar
FSL har valt att satsa på ett mer målinriktat och strukturerad kongressdeltagande för de som vill gå en kongresskurs. Deltagarna förbereder sig därför med en digital hemuppgift med tillhörande kunskapsprov innan de kommer till kongressen. På grund av det strukturerade upplägget erbjuder FSL således inte kongressen till ett obegränsat antal deltagare, utan tar in ett antal som medger större närvaro och kontakt mellan kursledare, föreläsare och deltagare.
– Tanken med det nya upplägget är att deltagarna ska känna sig väl förberedda inom kursämnet och kunna fokusera på interaktion, diskussion och övningar när de väl är på plats på kongressen, säger Christina Christoffersen.

Fysiskt och digitalt kursformat
Under pandemin, när FSL inte kunde arrangeras i sin traditionella form, lanserades i stället digitala kurser som blivit mycket uppskattade, vilket har bidragit till att FSL framöver valt att kombinera den fysiska kongressen med det digitala kursformatet.
– Många uppskattar det digitala formatets flexibilitet, där man kan välja att gå kurserna när det passar. Det är även möjligt att dela upp tvådagarskursen i mindre moduler utifrån sina egna förutsättningar. Många läkare saknar dock utbytet med andra läkare, när kunskapen ska prövas i verkligheten. På några digitala kurser har vi därför lagt in digitala seminariedagar med utrymme för övningar och diskussioner, avslutar Christina Christoffersen.

Välkommen till kongressen 26-28 september på Malmö Arena. Anmälan öppnar 1 februari 2023

Klicka här för att läsa mer om Framtidens Specialistläkare 2023