Läkarnas krav

Läkarnas krav på nya regeringen och riksdagen

Publicerad 23 november 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag

Läkarna ställer många krav på den nytillträdda regeringen och riksdagen – och ser gärna att man tar inspiration från grannländerna Danmark och Norge.

När vi i vår undersökning ställde frågan ”Vilka önskemål/krav har du på den nytillträdda regeringen och riksdagen angående hälso- och sjukvården?” kom det in många utförliga svar.
Ett vanligt svar är att vårdpersonal ska få högre lön och bättre arbetsvillkor, bland annat genom minskad administrationsbörda och byråkrati. Men de flesta blickar utanför sig själva och ser på vården i stort. En prioritering för många är vårdplatskrisen, som behöver lösas. Också vårdköerna tas upp av många i enkäten. En del vill se listningstak för antalet patienter per läkare i primärvården, där en siffra som föreslås är 1 500 patienter/läkare.

”Samma regler i alla regioner, lika vård oavsett var man bor.”

Vill ha jämlik vård
Ett annat genomgående tema är jämlik vård, som många menar att man uppnår via förstatligande av vården eller minskat antal regioner, samt ökad samordning. ”Samma regler i alla regioner, lika vård oavsett var man bor. Ett och samma journalsystem (välfungerande) i hela landet hade varit en dröm”, skriver en läkare.
En del riktar blickarna mot grannländerna, och vill att politikerna inspireras av Danmark och Norge. ”Ta makt från regionen, ställa krav som följs upp och styrs som i Danmark”, skriver en läkare. ”Gör som i grannlandet Norge. Ge bättre betalt till de som specialiserar sig inom bristspecialiteter. Sätt ett listningstak som motsvarar det som rekommenderas av Socialstyrelsen…” skriver en annan.

Privat sjukvård eller inte?
Men det finns också en rad punkter där de som svarat på enkäten inte är överens, utan sänder blandade signaler till politikerna. Det finns till exempel en kluvenhet om den privata sjukvården – en del vill att politikerna ska underlätta för den, andra att den ska förbjudas. Detsamma gäller digitala aktörer, som en del vill se en utökning av, men som andra vill reglera, eller att de helt ska sluta finansieras av skattepengar.
Läkarna vill också bli lyssnade till, och önskar att de som styr vården ska vara mer insatta i den.

Vanligaste svaren

• Högre löner
• Förbättra arbetsvillkoren
• Lös vårdplatskrisen
• Kapa vårdköerna
• Inför listningstak
• Gör vården jämlik i hela landet

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 3–8 november 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.