Likarätt

Likarättsarbete viktigt för läkare

Publicerad 23 november 2022
Text: Redaktionen Foto: Shutterstock
Foto: Sshutterstock

Fyra av tio läkare har själva upplevt eller sett/hört om kränkande särbehandling eller diskriminering på sin arbetsplats.

Likarätt innebär att alla människor är lika mycket värda och har lika rättigheter och möjligheter. Vad anser du om likarättsarbete inom hälso- och sjukvården? Det är …

Har du själv upplevt eller sett/hört om kränkande särbehandling eller diskriminering på din arbetsplats?

Den kränkande behandlingen som jag har upplevt eller sett/hört om gällde…

Anser du att det är jämställt mellan kvinnliga och manliga läkare inom hälso- och sjukvården?

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 3–8 november 2022. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.