Ett samtal om vem som tar hand om doktorn och patienten

Ola Björgell möter Jill Taube och Maria Zetterlund i ett samtal inför Framtidens Specialistläkare.