Ola möter Jill & Maria

Ett samtal om vem som tar hand om doktorn och patienten

Publicerad 9 maj 2023
Foto: Hannah Karlberg
”Heja Doktorn” säger läkarna Maria Zetterlund och Jill Taube. Foto: Hannah Karlberg

Häng med på en likarättsdag som kan bli en av de mest värdefulla på länge! Vi sätter mellanmänskliga möten i fokus när vi möts den 27 september på Framtidens Specialistläkare i Malmö. Hur kan vi ta hand om varandra som kollegor och medarbetare, och hur möter vi våra patienter på bästa vis?

Ola Björgell, docent och regionöverläkare i Region Skåne.

Ola Björgell, docent och regionöverläkare, samt funktionsansvarig för likarättsarbetet i Region Skåne, möter Jill Taube och Maria Zetterlund i ett samtal inför kongressen. Jill är specialist i psykiatri och Maria är specialist allmänmedicin.

Hur kan jag ta hand om mig själv som Doktor?
– Som vem som helst – likarätt även för doktorn! Vi läkare tillhör normalpopulationen, men vi behöver ta höjd för våra arbetsvillkor, vår egen och andras syn på oss som ibland osårbara.

”Vi läkare tillhör normalpopulationen, men vi behöver ta höjd för våra arbetsvillkor.”

Hur skapar vi kollegialitet och ett välkomnande klimat, fritt från diskriminering, på vår arbetsplats?
– Börja med dig själv! Låt frågan vara ett stående inslag på APT och planeringsdagar.

Vad betyder det att vi är varandras arbetsmiljö i praktiken? Hur når vi dit?
– Att vi uppfattar oss som ett kollektiv där alla kan bidra med olika delar, från student till senior.

Det finns en stark koppling mellan god arbetsmiljö och goda mellanmänskliga möten, inte minst med patienten. Hur ser den ut?
– Som det råd vi får på flyget – du är inte till nytta för någon innan du tagit hand om dig själv. Så kallade kontaktyrken både ger och tar, och det gäller att hitta en balans i detta.

Vem tar hand om Doktorn?

  • www.vemtarhandomdoktorn.se startades i augusti 2017 av Maria Zetterlund och Jill Taube. Jill är specialist i psykiatri och en levnadsvanenörd. Maria är distriktsläkare och träningsinstruktör, något som hon brukar kalla friskvårdsläkare. I nätverket finns nära 9 500 kollegor, motsvarande hela 15% av Sveriges läkarkår!
  • Ola Björgell och likarättsakademin driver arbetet med likarätt och lika möjligheter i Region Skåne för alla 36 000 anställda. Du kan läsa mer om det på www.likarätt.nu.
  • I höst möter Du Maria, Jill och Ola på Framtidens Specialistläkare, därefter under den nationella tvärprofessionella kongressen Stora Likarättsdagarna 21–22 maj 2024 som du får läsa mer om i nästa nummer av Framtidens Karriär – Läkare.