Situationen i hälso- och sjukvården

Fokus på vårdplatsbristen och nära vården

Publicerad 9 maj 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS
Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet. Foto: Torkel Ekqvist, Sjukhusfotograferna, SÖS

94 procent av läkarna anser att situationen i sjukvården är allvarlig eller ganska allvarlig. Om politiker och beslutsfattare kraftsamlar för att åtgärda vårdplats­bristen och bygga ut den goda och nära vården så kan vi tillsammans bygga ett fundament för en fungerande sjukvård.

Om dessa två fundamentala frågor får fullt fokus så förbättrar det situationen i hela sjukvårdssystemet, enligt Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén.
– Undersökningsresultatet bekräftar vår bild, men är samtidigt alarmerande eftersom 94 procent är en mycket hög andel. Situationen i hälso- och sjukvården är hårt ansträngd med en underdimensionerad primärvård, för få vårdplatser och personal- och kompetensbrist. Det resulterar bland annat i överbeläggningar och att de svårast sjuka patienterna, ofta sköra äldre blir hårt drabbade. I dagsläget saknas någon form av marginal i stora delar av sjukvården, säger Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och professor vid Institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

”Situationen i hälso- och sjukvården är hårt ansträngd med en underdimensionerad primärvård.”

Ohållbart i akutsjukvården
IVO:s rapport kring situationen i den nationella sjukhusvården betraktar han som en konkret bekräftelse som svart på vitt tydliggör den rådande och allvarliga situationen i svensk hälso- och sjukvård. Tobias Alfvén betraktar vårdplatsbristen och en fortsatt utbyggnad av den goda och nära vården som de två i särklass viktigaste frågorna för hälso- och sjukvården just nu.
IVO-rapporten bekräftar, enligt Tobias Alfvén, att det är ohållbart att göra ekonomiska nedskärningar i akutsjukhusens verksamhet.
– Vårdplatsbristen, som främst handlar om att det saknas rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle, måste åtgärdas med långsiktiga arbetsmiljösatsningar som gör akutsjukhusen till attraktiva arbetsgivare. Dessutom krävs utökade satsningar på fortbildning och forskning, säger han.

Avgränsad lista förutsättning
En viktig förutsättning för den fortsatta utbyggnaden av nära vård är, enligt Tobias Alfvén, en avgränsad lista till exempel utifrån det nationella riktvärdet för fast läkarkontakt i primärvården på 1 100 invånare per specialist i primärvården som Socialstyrelsen har tagit fram. Det gör läkarnas uppdrag rimligt, hanterbart och långsiktigt hållbart, vilket i förlängningen gör allmänläkare till ett attraktivt karriärval. Men det räcker inte. Även antalet specialister i allmänmedicin måste öka och förutsättningarna för fortbildning och forskning stärkas.

Staten och regionerna
– Staten och regionerna behöver kroka arm och gemensamt tydliggöra att man tar vårdplatsbristen på allvar genom att genomföra de ekonomiska och organisatoriska satsningar som krävs. Ytterligare en viktig faktor är en ökad tilltro till och lyhördhet för sjukvårdprofessionernas bedömningar, förslag och idéer. Erfarenheter från pandemin visar att när sjukvårdens professioner erbjuds möjligheten att styra utifrån eget omdöme och dessutom har rätt resursmässiga förutsättningar så kan de åstadkomma en fantastisk sjukvård, avslutar Tobias Alfvén.

Hur allvarlig är situationen inom sjukvården?

IVO riktade kritik mot samtliga 27 granskade sjukhus i sin rapport från januari 2023. De skrev ”det råder brist på vårdplatser och patientsäkerheten kan inte garanteras”. Hur allvarlig anser du att situationen är inom sjukvården? Situationen är…

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 6–12 april 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.