Hot och våld

Hot och våld mot läkare vanligt

Publicerad 9 maj 2023
Text: Adrianna Pavlica Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Hot mot läkare förekommer framför allt på akuten och inom psykiatrin. En stor andel i yrkesgruppen har varit med om verbala eller fysiska angrepp.

Sextiofyra procent av de tillfrågade har varit med om hot eller våld i sitt yrke. För de flesta är det engångsföreteelser, men 16 procent uppger att det hänt vid upprepade tillfällen.
Det är framför allt verbala hot som förekommer, från både patienter och anhöriga.
Akutmottagningen nämns som en utsatt plats. En läkare beskriver sina erfarenheter: ”Inom akutverksamheten (akutmottagning), vanligen missbrukare, även patienter med avvikande psyke. Framför allt verbalt. Spottad i ansiktet av äldre kvinna. Patient viftat med vapen (visade sig senare vara luftpistol) – sköt sig själv i tinningen, men kulan kvar under huden. (Kirurgen som gömt sig i köket fick komma och sy)”.

Inom psykiatrin
Också många inom psykiatrin beskriver hot från framför allt psykotiska eller intoxikerade patienter. Flera uppger att de utsatts för hot eller våld när narkotikamissbrukande patienter inte fått det de vill ha utskrivet. Läkare som jobbar med barn beskriver hotfulla vuxna/anhöriga.
Läkare blir framför allt verbalt angripna och hotade, men också spottade på, knuffade, jagade eller träffat patienter som inte velat släppa ut läkaren ur mottagningsrummet.

Fått sms
Någon har fått sms till privata mobilen och andra har fått hot om att uppsökas i hemmet, något som dock inte blev verklighet. Också hot/ultimatum om att patienten kommer att anmäla läkaren om patienten inte får som den vill förekommer.

De vanligaste hoten

  • Verbala/aggressiva attacker
  • Hot om fysiskt våld
  • Spott och knuffar

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 6–12 april 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.