Arbetsmiljörapport

Läkarförbundets arbetsmiljörapport 2023 – Jämställdhet

Publicerad 9 maj 2023
Text: Redaktionen Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN
Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Delen i Läkarförbundets arbetsmiljöenkät som handlar om jämställdhet publicerades i mars 2023. Den visar att både män och kvinnor i läkarkåren har en tuff arbetsmiljö, med stort ansvar och ofta mycket hög arbetsbelastning. Enkäten visar också att bristande jämställdhet ofta går hand i hand med andra arbetsmiljöproblem.

Rapportens slutsatser är att fler kvinnor än män längtar bort. 66% av de kvinnliga läkarna svarade att de överväger att lämna yrket eller byta arbetsplats på grund av den höga arbetsbelastningen, mot 57% bland manliga läkare. Kvinnor jobbar deltid på grund av arbetsbelastningen, i högre utsträckning än män. Dubbelt så många kvinnliga läkare har varit sjukskrivna på grund av en för hög arbetsbelastning jämfört med manliga läkare.
Kvinnor utsätts i högre utsträckning för diskriminering och kränkande särbehandling än män. 14% av kvinnorna uppger att de har utsatts för diskriminering det senaste året, vilket kan jämföras med 11% bland männen. När det gäller kränkande särbehandling uppger 22% av kvinnorna att de har utsatts under det senaste året, mot 17% för manliga läkare.
– Med tanke på den akuta läkarbristen borde dessa siffror vara en väckarklocka. För att kunna behålla och rekrytera läkare måste man erbjuda en arbetsmiljö där både män och kvinnor trivs och har likvärdiga förutsättningar att göra sitt jobb, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Läs mer om Svenska Läkarförbundets Arbetsmiljörapport här!

Jag har en god arbetsmiljö

Jag har på grund av arbetsbelastningen på min arbetsplats, de senaste 12 månaderna, funderat på:

Jag har varit sjukskriven de senaste 12 månaderna

Om Läkarförbundets arbetsmiljöenkät

Enkäten skickades våren 2022 till samtliga medlemmar i Svenska Läkarförbundet som är yrkesverksamma i hälso- och sjukvården, det vill säga 37521 personer. 15901 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42%.
Källa: Svenska Läkarförbundet