Presentation
BUP i Västernorrland

Positiv spiral och arbetsglädje

Publicerad 9 maj 2023
Foto: Anna-Clara Eriksson
Pär Carlsson, överläkare på BUP Sundsvall och Christina Svanberg, överläkare på NP-mottagningen. Foto: Anna-Clara Eriksson
Pär Carlsson, överläkare på BUP Sundsvall och Christina Svanberg, överläkare på NP-mottagningen. Foto: Anna-Clara Eriksson

För läkare som vill arbeta i en framåtblickande verksamhet där utveckling, fortbildning, sammansvetsade läkarteam med hög kontinuitet samt barn och ungas behov är i fokus har BUP och barnhabiliteringen i Region Västernorrland mycket att erbjuda.

– Jag arbetade tidigare på barnkliniken, men bytte till habiliteringen 2011 eftersom jag ville bidra med viktiga insatser för patienter med störst behov och lägst grad av autonomi, säger Eva Hörnlund, barnläkare med inriktning mot barnneurologi på Habiliteringskliniken i Region Västernorrland, där hon arbetar med barn och unga upp till 15 års ålder.
Eva Hörnlund utreder, diagnostiserar och behandlar barn och unga med varaktiga funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning och autismspektrumstörningar.
– På habiliteringen arbetar vi i tvärprofessionella team. Jag trivs väldigt bra med teamsamverkan, det är lärorikt att arbeta nära andra professioner. Som läkare ingår jag både i teamet med fokus på fysiska funktionshinder och i NPF-teamet. Det är spännande att följa patienterna och deras familjer långsiktigt och se att våra insatser gör verklig skillnad för dem, säger Eva Hörnlund.

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och ansöka


Överläkare till Barn- och Ungdomspsykiatri, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Överläkare till slutenvård/mottagning Barn- och Ungdomspsykiatri, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Västernorrland

Framåtanda på BUP
– Jag har arbetat inom BUP i Region Västernorrland sedan 2005, numera som överläkare med kliniskt handledningsansvar. Mitt arbete är variationsrikt och intressant. Vi har en god kontinuitet i läkargruppen och välfungerande kompetensöverskridande samverkan, säger Pär Carlsson, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare på BUP Sundsvall.
BUP i Region Västernorrland befinner sig för närvarande i en positiv utvecklingsspiral. Verksamheten har förstärkts med fler kollegor och det senaste året har man arbetat utifrån ett uttalat fokus på bedömningar, vilket halverat väntetiderna. Till sommaren är ambitionen att kunna nå vårdgarantin.
– Jag upplever att det råder en positiv framåtanda och arbetsglädje i hela personalgruppen. Jag agerar ofta konsult gentemot andra yrkeskategorier, exempelvis kuratorer och psykologer. Det är en väldigt givande roll, säger Pär Carlsson.

Förändringar och förbättringar
– Jag trivs mycket bra på BUP, där jag i huvudsak fokuserar på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD och autism. Jag arbetade som distriktsläkare när jag bestämde mig för att prova en ny specialitet för 20 år sen. Det är spännande att vara med i klinikens utveckling där vi genomför förändringar och förbättringar inom flera områden som till exempel ADHD-mottagningen och ätstörningsvården, säger Christina Svanberg, överläkare på NP-mottagningen.

Eva Hörnlund, barnläkare med inriktning mot barnneurologi. Foto: Anna-Clara Eriksson
Eva Hörnlund, barnläkare med inriktning mot barnneurologi. Foto: Anna-Clara Eriksson

Jobba med oss. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer och ansöka


Överläkare till Barn- och Ungdomspsykiatri, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Överläkare till slutenvård/mottagning Barn- och Ungdomspsykiatri, Sundsvall (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Västernorrland

Region Västernorrland – Barn- och ungdomspsykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västernorrland har mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall/Ånge och Örnsköldsvik. BUP tar emot barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialiserade insatser. Regionens habiliteringsmottagningar finns i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå och riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning samt personer med autismspektrumstörning.

www.rvn.se