Presentation
Vuxenpsykiatrin i Västernorrland

Psykiatrin en dynamisk arbetsgivare för läkare

Publicerad 9 maj 2023
Foto: Anna-Clara Eriksson
Magnus Sjögren, överläkare och lektor, vuxenpsykiatri, Josefine Forssell, överläkare och MLU inom vuxenpsykiatrin och Zeb Freij, ST-läkare inom vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland. Foto: Anna-Clara Eriksson
Magnus Sjögren, överläkare och lektor, vuxenpsykiatri, Josefine Forssell, överläkare och MLU inom vuxenpsykiatrin och Zeb Freij, ST-läkare inom vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland. Foto: Anna-Clara Eriksson

Vuxenpsykiatrin och den verksamhet för högspecialiserad vård av ätstörningar som inom kort ska starta i Region Västernorrland är två verksamheter med utrymme för läkare att utvecklas långsiktigt och utifrån sina egna intresseområden. Här finns god tillgång till kompetensutveckling, en självklar delaktighet i verksamhetsutvecklingen och goda möjligheter att kombinera klinik med forskning.

– Jag sommarjobbade i Sundsvall under läkarutbildningen och valde därefter att göra såväl AT som ST här. Jag inledde min karriär inom psykiatrin som ST-läkare på Sundsvalls sjukhus 2011 och valde att fortsätta i öppenvården när jag blev färdig psykiatriker 2017. Jag arbetar i huvudsak med bipolära patienter och bakjoursverksamhet, och delar även ett medicinskt ledningsansvar tillsammans med tre överläkarkollegor, säger Josefine Forssell, överläkare och MLU inom vuxenpsykiatrin.
Hon är bland annat engagerad i regionens satsning på en utbyggd psykiatrisk öppenvård.
– En faktor som bidrar till att jag trivs så bra är den kollegiala gemenskapen med stöd och sammanhållning. Möjligheterna att kombinera klinik och forskning är mycket goda och Region Västernorrland satsar mycket på kontinuerlig kompetensutveckling.

Nu söker vi specialistläkare/överläkare till Länsverksamhet psykiatri i Sundsvall. Klicka här för mer information och ansökan (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Västernorrland

Gott rykte
– Jag inledde min ST-tjänstgöring i Östersund, men valde att flytta till Sundsvall 2022 för att hamna i ett större sammanhang där jag får möta patienter från både glesbygd och stad. Jag hade hört mycket gott om den psykiatriska öppenvårdskliniken på Sundsvalls sjukhus från kollegor, vilket bidrog till att jag sökte mig hit. Jag arbetar främst med beroendepatienter och uppskattar klinikledningens genuina intresse för verksamhetsutveckling och ett kontinuerligt förbättringsarbete, säger Zeb Freij, ST-läkare inom vuxenpsykiatrin.
Han kombinerar klinisk tjänstgöring med forskning inom beroendemedicin och är för tillfället engagerad i ett forskningsprojekt med fokus på sambandet mellan beroendemekanismer och ätstörningar.
– Mina kollegors lovord visade sig stämma. Här råder en fin sammanhållning och en kultur där vi verkligen stödjer varandra. De goda kompetensutvecklingsmöjligheterna är ytterligare en fördel. Medarbetare som vill åka på kongresser, konferenser eller olika former av utbildningar får i allmänhet möjlighet till det. Jag upplever även att vi läkare uppmuntras till delaktighet i verksamhetsutvecklingen. Klinikledningen är lyhörd för våra idéer och förslag, säger Zeb Freij.

Ny ätstörningsverksamhet
Magnus Sjögren är överläkare inom vårdområde Psykiatri-Habilitering i Region Västernorrland. Han är även lektor i psykiatri vid Umeå universitet och har en gedigen forskningsbakgrund. De senaste åtta åren har han forskat på mekanismerna bakom olika former av ätstörningar.
– Jag hamnade i Sundsvall när mitt dåvarande lektorsuppdrag i Köpenhamn tog slut. Jag har definitivt inte ångrat flytten hit. Sundsvall är en stad med goda möjligheter till en rik och mångsidig tillvaro med ett levande och dynamiskt kulturliv och friluftsliv runt knuten. Inom psykiatrin råder en trevlig atmosfär och jag är omgiven av kompetenta kollegor. Psykiatrin i Region Västernorrland är en bra arbetsgivare för läkare, inte minst med tanke på att man satsar mycket på kompetensutveckling, säger Magnus Sjögren, som precis har tillträtt en ny tjänst som verksamhetsansvarig för den högspecialiserade ätstörningsklinik som nu etableras i Region Västernorrland.

Klinik och forskning
Han bedriver även forskningsmässig utveckling med tre doktorander i sin verksamhet.
– Här finns en fin akademisk miljö som är väldigt väl förankrad i kliniken. Jag upplever verkligen att klinik och forskning går hand i hand inom psykiatrin i Region Västernorrland. Det känns också bra att ledningen är så välvilligt inställd till kollegor som vill kombinera klinisk tjänstgöring och forskning. För min del är det självklart också spännande att vara med och bygga upp en helt ny verksamhet dit vi självklart välkomnar fler kompetenta och engagerade läkare, säger Magnus Sjögren.

Nu söker vi specialistläkare/överläkare till Länsverksamhet psykiatri i Sundsvall. Klicka här för mer information och ansökan (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Västernorrland

Region Västernorrland – Vuxenpsykiatrin

Vuxenpsykiatrin i Västernorrland har 9 öppenvårdsmottagningar fördelade på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Slutenvården är belägen i Sundsvall, SPOT/mobila team i Sundsvall, Sollefteå/Kramfors och Örnsköldsvik. I vår verksamhet arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, skötare/behandlingsassistenter, dietister, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Vi är cirka 400 medarbetare totalt.

www.rvn.se