Presentation
Nuance AI-baserad taligenkänning

Automatisera journalföring med din röst

Publicerad 21 november 2023
Jesper Hessius, medicinskt ansvarig på Nuance och specialistläkare i internmedicin.
Jesper Hessius, medicinskt ansvarig på Nuance och specialistläkare i internmedicin.

När läkare och annan klinisk personal får arbeta på toppen av sin kompetens minskar stress och tillfredsställelse på jobbet ökar. Det menar Jesper Hessius, medicinskt ansvarig på Nuance (Microsoft) och specialistläkare i internmedicin.

Belastningen på vården har fortsatt att öka sedan pandemin. En global undersökning som HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) utförde 2021 visar att 88 procent av de 400 läkarna och sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav att de hade symptom på utmattning.

Överväger lämna yrket
Flera svenska undersökningar har gjorts om hur vårdpersonal mår de senaste åren. Över hälften av Vårdförbundets medlemmar uppger i en studie 2021 att de överväger att lämna yrket. I augusti 2022 publicerade Läkarförbundet sin arbetsmiljöenkät som visade att sex av tio läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket på grund av arbetsbelastning.
Att frigöra tid för läkare att återhämta sig och få kompetensutveckling är avgörande för att få behålla personal med rätt kompetens i sjukvården, menar Jesper Hessius. HIMSS undersökning visar även att 82 procent av de tillfrågade läkarna upplever administrativa arbetsuppgifter som mest stressande.
– Många i vården behöver skjuta upp administrationen till tider då de borde få möjlighet att återhämta sig. Man får helt enkelt jobba in pausen. Det blir inte hållbart.

Klicka här för att läsa mer om vår taligenkänningslösning Dragon Medical One

Vårdinformation tillgänglig direkt
Den administrativa bördan för vårdpersonal kan minska med smarta verktyg. Nuance:s AI-baserade taligenkänningslösning Dragon Medical One gör det möjligt för läkare att använda sin röst för att journalföra. Journalen blir tillgänglig i journalsystemet direkt när den dikteras med en tal-till-textfunktion. Och med hjälp av röstkommandon och autotexter kan läkarna ytterligare automatisera sin journalföring.
Hur snabbt en journalanteckning blir tillgänglig i journalsystemet är viktigt, exempelvis när en läkarkollega på en annan vårdenhet ska ta över ansvaret för patienten och hitta den senaste vårdinformationen. – Med taligenkänning får andra vårdenheter tillgång till all information direkt, vilket ger högre patientsäkerhet och mindre stress för mig som läkare, menar Jesper.
– Efterfrågan och behov av vård är större än det finns händer i vården och den kliniska vardagen för läkare måste bli mer hållbar. Vi behöver fler smarta digitala stöd som avlastar och inte belastar oss mer!

Nuance

Nuance – ett Microsoftföretag, erbjuder AI-baserade taligenkänningslösningar för klinisk dokumentation. Med Dragon™ Medical One skapas patientens vårdhistoria i journalsystemet i realtid. Dragon Medical minskar vårdpersonalens administrativa börda, ökar patientens delaktighet och höjer patientsäkerheten. Vill du veta mer? Läs om Dragon Medical One eller kontakta oss: infohealth.nordic@nuance.com

www.nuance.se/healthcare