Framtidens Specialistläkare

Fortbildning och möten på Framtidens Specialistläkare

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg

26 till 28 september arrangerades Framtidens Specialistläkare på Malmö Arena, en unik specialitetsövergripande mötesplats bestående av tre intensiva och händelserika dagar. På FSL samlades runt 700 blivande och befintliga specialistläkare för att fortbilda sig, utbyta erfarenheter och uppdatera sig om senaste nytt i den svenska sjukvården.

Under tre dagar kunde deltagarna på FSL skräddarsy ett fortbildningsspår utifrån sina individuella preferenser och behov. På kongressen arrangerades bland annat en handledarkurs för ST och specialister, en kommunikationskurs, en ledarskapskurs samt Studierektorsdagen och ett Berzeliussymposium med fokus på fortbildning.

Handledarkursen uppskattad
– Vi har fått otroligt fina utvärderingar efter kongressen. Man uppskattade möjligheten att återigen mötas fysiskt, inspireras av varandra och utbyta erfarenheter samt att få effektiv kompetensutveckling. En höjdpunkt i programmet var Likarättsdagen. Flera deltagare upplevde även att Berzeliussymposiets program bjöd på väldigt spännande föreläsningar. Men den aktivitet som fick mest lysande feedback var faktisk Handledarkursen, så vi får ge en eloge till Fredrik Walentin som är kursledare på den, säger Christina Christoffersen, själv biträdande överläkare på Skånes universitetssjukhus och president för Framtidens Specialistläkare.

”Man uppskattade möjligheten att återigen mötas fysiskt, inspireras av varandra och utbyta erfarenheter.”

Kongress varje år vecka 39
– Framtidens Specialistläkare kommer nu att arrangeras varje år i vecka 39 på Malmö Arena. Till 2024 års kongress förstärker vi konceptet kring a- och b-målskurser. Det sociala utbytet med övriga deltagare kommer självklart på köpet. Vi behåller tredagarsformatet och hoppas även kunna utöka det så deltagarna kan gå tre olika kurser. Vi ger varje år kongresskurser i kommunikation, ledarskap och handledning, säger Christina Christoffersen.
I mars 2024 publiceras programmet för FSL 2024 och det stora dragplåstret på onsdagen blir sjukdomsförebyggande arbete under ledning av Malin Skogström.
– Många deltagare efterlyste möjligheten att sprida och ta del av goda idéer och välfungerande arbetssätt som de kan implementera på hemmaplan. Kanske kan vi skapa en stående programpunkt om goda idéer på FSL, säger Christina Christoffersen.

Christina Christoffersen, biträdande överläkare på Skånes universitetssjukhus och president för Framtidens Specialistläkare.
Christina Christoffersen, biträdande överläkare på Skånes universitetssjukhus och president för Framtidens Specialistläkare.

Sagt av deltagare på FSL 2023


Fredrika Wallström, ST-läkare i allmänmedicin på Näsets Läkargrupp i Skanör.
– Som ST-läkare finns det en del kurser som är obligatoriska. FSL erbjuder flera av dessa kurser, både digitalt och på kongressen. I år valde jag att gå kursen ”Likarätt och lika möjligheter”. Jag har tidigare tagit ett par kurser digitalt men jag är glad att jag i år var på plats. Det var trevligt att träffa kollegor och utbyta erfarenheter.
– Det som varit mest givande för mig var nog att få träffa kollegor från olika specialiteter och olika platser i landet. Det blir bra diskussioner. Sen har det ju varit mycket digitala kurser och många inställda evenemang den senaste tiden på grund av covid-19. Jag uppskattar att få träffas på riktigt igen.

Fredrika Wallström, ST-läkare i allmänmedicin på Näsets Läkargrupp i Skanör.
Fredrika Wallström, ST-läkare i allmänmedicin på Näsets Läkargrupp i Skanör.

Lola Arnarsdottir Olofsson, specialistläkare i akutsjukvård och studierektor på Hallands sjukhus i Varberg.
– Jag kom i första hand till FSL för att delta i Studierektorskonferensen, som är ett bra tillfälle att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med studierektorer från hela Sverige. Under dagen diskuterade vi bland annat hur vi arbetar med bedömningar som studierektorer och lyssnade på en föreläsning om handlingsplan efter SPUR-granskning.

Lola Arnarsdottir Olofsson, specialistläkare i akutsjukvård och studierektor på Hallands sjukhus i Varberg.
Lola Arnarsdottir Olofsson, specialistläkare i akutsjukvård och studierektor på Hallands sjukhus i Varberg.