Psykiatri

Psykiatrin kombinerar vetenskap och humanism

Publicerad 21 november 2023
Text: Annika Wihlborg Foto: Åsa Deleau Wiklund
Maria Larsson, psykiater och överläkare vid Karolinska samt ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen. Foto: Ateljen vid Odenplan
Maria Larsson, psykiater och överläkare vid Karolinska samt ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen. Foto: Åsa Deleau Wiklund

Läkare med ett stort intresse för både vetenskap och humanism och som vill arbeta i en dynamisk specialitet med ständig utveckling och stora forskningsmöjligheter har många goda skäl att välja att arbeta inom psykiatrin.

– Läkaren bedömer vårdnivå, fattar slutgiltiga beslut kring diagnostisering och behandling och leder arbetet i psykiatrin, säger Maria Larsson, psykiater och överläkare på Psykiatri Sydväst vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge samt ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen. Hon har arbetat inom psykiatrin sedan 2001, bland annat med PTSD, svår ätstörning samt på senare år främst med affektiva sjukdomar.

Psykiatrin mer intressant
Enligt Framtidens Karriär – Läkares undersökning är 8 procent av läkarna redan verksamma i den psykiatriska vården och ytterligare 20 procent kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin.
– Det är roligt att allt fler läkare intresserar sig för psykiatrin och att detta medicinska område blir mer attraktivt. Det är också viktigt eftersom psykiatriska folkhälsosjukdomar påverkar stora delar av människors liv. När jag blev specialist var psykiatri inte en lika attraktiv specialitet som det är idag. Nu är det kö till ST-tjänsterna. Det kan bland annat bero på att antalet fördomar om psykiatrin har blivit färre på senare år, säger Maria Larsson.

”Psykiatriska folkhälsosjukdomar påverkar stora delar av människors liv.”

Utveckla kvalitetsregister
Hon tillägger att psykiatrin är i behov av mer resurser för att fler patienter ska kunna ta del av evidensbaserad psykiatrisk behandling.
Svenska Psykiatriska Föreningen vill utveckla det vetenskapliga klimatet så Sverige har en världsledande psykiatri på alla områden, från akademi till behandling. Nu pågår exempelvis arbetet med att utveckla kvalitetsregister med god täckning som underlättar jämförelsen av psykiatrisk vård i olika regioner.

Förbättrad suicidprevention
– Ytterligare ett förbättringsområde är suicidprevention. Hos människor som har kontakt med specialistpsykiatrin vet vi redan en del, som att får vi möjlighet att erbjuda uppföljning inom en vecka och sedan regelbundet ett år efter suicidförsök där vi utan väntetider kan erbjuda behandling enligt kliniska riktlinjer, är chansen stor att suicidtalen minskar, säger Maria Larsson.
– Vi behöver förstås också bättre metoder i specialistpsykiatrin för att hjälpa ännu fler, inte minst hur vi ska kunna behandla vanlig samsjuklighet med beroendetillstånd som ökar riskerna. Sedan finns det en grupp som gör suicidförsök kopplat till andra sjukdomstillstånd och en stor del kopplat till kris. De två senare grupperna behöver vi förstå ännu mer om för att veta vad vi ska göra för att förebygga suicid, då mindre forskning skett om dessa grupper, säger Maria Larsson.

Vuxenpsykiatri populärast
Psykiatrin kan erbjuda läkare många utvecklingsmöjligheter. Utöver klinisk psykiatrisk verksamhet med olika generella och specialiserade inriktningar är möjligheterna till forskning på många håll goda. Andra läkare väljer att utvecklas i en ledarroll. Vuxenpsykiatri är det område flest läkare kan tänka sig att arbeta inom.
– Det kan bero på att fler människor har kommit i kontakt med vuxenpsykiatrin själva eller via närstående, och själv har jag aldrig ångrat att jag valt just denna specialistpsykiatriska inriktning. Jag skulle dock varmt vilja rekommendera samtliga psykiatriska verksamhetsinriktningar, säger Maria Larsson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin?

Vilka områden inom psykiatrin skulle du kunna tänka dig att arbeta inom? Ange gärna flera.


De som arbetar eller kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin har svarat.

Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 30 oktober – 2 november 2023. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4 procentenheter.