Presentation
Blackwell Medtech ALMA

ALMA effektiviserar journalsystemsbytet

Publicerad 7 maj 2024
Foto: Fredrik Hjerling
Stefan Skoog och Fredrik Holmberg, medgrundare av Blackwell Medtech. Foto: Fredrik Hjerling
Stefan Skoog och Fredrik Holmberg, medgrundare av Blackwell Medtech. Foto: Fredrik Hjerling

Majoriteten av Sveriges regioner står inför ett journalsystemsbyte. En komplex process som ställer höga krav på sjukvårdens medarbetare. ALMA är en digital kollega som utgör en intelligent länk mellan det gamla och nya journalsystemet. Hon hjälper medarbetarna att fatta beslut som ökar patientsäkerheten och förbättrar arbetsmiljön.

– Vi har utvecklat ALMA med utgångspunkt i frustrationen många medarbetare upplever i sin kliniska vardag. Det finns massor av information i journalsystemen om våra patienter som vi inte hinner gå igenom under patientbesöket. Samtidigt förväntas vi behandla enligt gällande riktlinjer och dokumentera allt. ALMA tillvaratar och analyserar existerande journaldata från såväl gamla som nya system och hjälper läkare att ge rätt behandling vid varje patientmöte, säger Fredrik Holmberg, ST-läkare och medgrundare.
ALMA identifierar vad som behöver dokumenteras och automatiserar delar av arbetet. Funktioner anpassas efter profession och behov. Idag nyttjas vår digitala kollega inom primärvården, psykiatrin och slutenvården i flertalet regioner. Hon har använts till över 1,5 miljoner patienter i Sverige.

Kompatibel med befintliga system
ALMA samlar in information och fungerar tillsammans med samtliga journalsystem. Det går snabbt och är enkelt att komma igång. Med ALMA som digital kollega skapas en smart journal som nyttjar kraften i den journaldata som redan finns. Det ger effektivare patientmöten och underlättar dokumentationen. ALMA baseras på nationell kunskapsstyrning och regionala riktlinjer, är evidensbaserad och CE-märkt.
– Hon informerar om avvikelser där riktlinjer inte följs och ger rekommendationer på lämpliga åtgärder. Dessutom tar ALMA fram färdiga förslag på remisser, provbeställningar och läkemedelsordinationer. Det effektiviserar administrationen och frigör mer tid till patientnära arbete, säger Stefan Skoog, Blackwell Medtechs vd och medgrundare.
Nya funktioner läggs till kontinuerligt. Senast en funktion som länkar ALMA till Läkemedelsverkets information om restnoterade läkemedel.

Förebygger informationsbortfall
– En utmaning i samband med journalsystemsbyte är att historiska patientdata blir svårtillgängliga. ALMA överbryggar informationsbortfallet genom att sammanställa data från gamla och nya systemet och visar en verksamhetsanpassad journalsamanställning. Hon kan hjälpa till att överföra patientdata till det nya systemet på ett lättöverskådligt sätt, vilket underlättar den kliniska vardagen, säger Fredrik Holmberg.

ALMA – Blackwell Medtech

ALMA har utvecklats av Blackwell Medtech. Vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att skapa en bättre arbetsdag för vårdens medarbetare.

blackwell.se