Nytt journalsystem

Nytt vårdinformationssystem är ett sjukvårdprojekt

Publicerad 7 maj 2024
Text: Annika Wihlborg Foto: Anders Andersson / Region Halland
Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland. Foto: Anders Andersson / Region Halland
Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland. Foto: Anders Andersson / Region Halland

Under 2024 kommer regionerna Halland, Blekinge, Gävleborg, Dalarna, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro att införa ett gemensamt nytt journalsystem. Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland, betraktar det som en självklarhet att involvera medarbetarna i bytet, som han hoppas ska resultera i en smidigare dokumentationsprocess och ett förbättrat informationsflöde mellan regionens vårdgivare.

– Vårt nuvarande journalsystem har uppnått sin fulla tekniska livslängd, så för vår del är det nödvändigt att byta. Ett modernt vårdinformationssystem ger oss bättre möjligheter att hålla oss uppdaterade med den tekniska utvecklingen, och är mer användarvänligt och intuitivt, säger Anders Åkvist.

Krav på nya systemet
En genomgående hög informationssäkerhet var ett av de viktigaste kraven när Region Halland valde ett nytt journalsystem. Att systemet stöder vårdarbetet och underlättar medarbetarnas dokumentationsarbete var ytterligare krav, liksom ett digitalt beslutsstöd i det patientnära arbetet.
– Vi har redan idag tillgång till nästan all dokumentation från vårdsystemet inom Region Halland, så det var viktigt att behålla. Systemet behöver fungera så och även på andra sätt minska behovet av dubbeldokumentation. Vi förväntar oss också att det nya systemet ska förenkla dokumentationen rent generellt, säger Anders Åkvist.

”Det är nödvändigt att byta till ett modernt vårdinformationssystem som ger oss bättre möjligheter att hålla oss uppdaterade.”

Patientcentrerat arbetssätt
Just att kunna följa hälsoärenden oavsett var i sjukvården patienten befinner sig ser han som en stor fördel eftersom det gör ett mer patientcentrerat arbetssätt möjligt.
– Vi betraktar inte implementeringen av ett nytt journalsystem som ett it-projekt. Det är snarare ett sjukvårdsprojekt där medarbetarna behöver vara delaktiga, bland annat genom att fundera kring vilka nya möjligheter systemet ger och vilka förändringar som blir nödvändiga, säger Anders Åkvist.

Möjligheter med nya systemet
Tydliga prioriteringar av vilka funktioner som måste fungera redan från start och vilka som kan vänta är avgörande för att införandet ska ske så smidigt som möjligt.
– Många av våra medarbetare är motiverade att börja arbeta med det nya journalsystemet, och ser möjligheterna i det. Vi har nått vägs ände med vårt befintliga system och många ser fördelarna och utvecklingsmöjligheterna med det nya. Samtidigt ställer bytet i många fall krav på nya rutiner och arbetssätt, och alla vinster vi förväntar oss på sikt kunna få med systembytet finns ju inte på plats från dag ett. Sånt kan såklart vara frustrerande, säger Anders Åkvist.