Etikettarkiv: Allmänläkare

Region Norrbotten söker specialister i allmänmedicin

Region Norrbotten

Vi söker specialister inom allmänmedicin eller legitimerade läkare till Region Norrbotten, som är intresserade av specialisttjänstgöring inom allmänmedicin.

Som allmänläkare hos oss får du använda hela din medicinska bredd av kunskaper och ta hand om många olika patienter. Du kommer att ha möjlighet att påverka strukturen och innehållet i ditt arbete beroende på vilken typ av hälsocentral du är intresserad av att arbeta på – antingen i en stad eller på landsbygden.

Region Norrbotten erbjuder alla specialister i allmänmedicin som under 2018 tecknar sig för att arbeta inom regionens primärvård ett unikt erbjudande. Det består i att du, utöver lön och regionens förmånliga tjänstepension, får extra månatliga inbetalningar till en kapitalförsäkring. När du arbetat hos oss i de tre år som erbjudandet avser tillfaller en premie dig i form av tjänstepension.

Läs mer och ansök till tjänsten här

Region Norrbotten

Som anställd i Region Norrbotten får du arbeta i en stimulerande miljö där du kan vara med och påverka och göra skillnad för en bättre hälsa i länet. Vi erbjuder bra anställningsvillkor med bland annat flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och tillägg till föräldraförsäkringen. Region Norrbotten bidrar även med kompetensutveckling i ledarutvecklingsprogram, kurser, föreläsningar, mentorskap, nätverk och forskningsprojekt. Region Norrbotten har fem sjukhus, 33 hälsocentraler och är bland de ledande i Sverige inom e-hälsa.


Glesbygdsdoktor – allmänmedicin med extra allt

– Att jobba med glesbygdsmedicin är som att vara allmänläkare med extra allt. Det mesta är vardagsvård men när det mer ovanliga inträffar måste vi kunna agera, och det gör vi, säger läkaren Alexandra Wermelin som gör sin ST på sjukstugan i Storuman.

Alexandra Wermelin, ST-läkare på sjukstugan i Storuman.
Alexandra Wermelin, ST-läkare på sjukstugan i Storuman.
Alexandra Wermelin läste till läkare i Umeå och hade redan från början siktet inställt på glesbygdsmedicin.
– Jag tycker om allt som hör till läkaryrket och då passar allmänmedicin och inte minst glesbygdsmedicin bra, så det var ett enkelt val för mig. Dessutom är jag född och uppvuxen i Sorsele, stortrivs i dessa trakter och alltid varit inställd på att återvända till hembygden efter avslutade studier.
Sedan ett år tillbaka arbetar Alexandra som ST-läkare på Storumans sjukstuga.
– I grund och botten sysslar jag med allmänmedicin, snuvor, sjukskrivningar och vardagliga åkommor som förekommer på en vårdcentral. Det som skiljer är avståndet till närmaste sjukhus, vilket innebär att du som läkare får tänka lite bredare än annars. Jag upplever att vi utreder mer hos oss, jämfört med andra vårdcentraler. Vi har också mer utrustning än genomsnittet och mer akutverksamhet. Sjukstugan är första instans för alla åkommor och sjukdomsfall, plus att vi har vårdavdelning och jourverksamhet dygnet runt under årets alla dagar.

Kreativa lösningar
Storumans sjukstuga täcker ett stort område och var i samarbete med Glesbygdsmedicinskt centrum tidigt ute med att utveckla telemedicinska lösningar som svar på glesbygdens utmaningar.
– Den mest användbara tekniken är uppkopplingar till de akutrum som finns i Tärnaby, Sorsele och Malå. Sedan har vi videokonferenser som naturliga inslag i verksamheten.
Men hur är det då med det romantiska skimret kring glesbygdsdoktorer och deras umbäranden? Är det en mer spännande specialitet än andra?
– Jag har inte förlöst någon på snöskoter, om det är det du menar, säger Alexandra och skrattar gott. Vi brukar ta hand om en förlossning per år ungefär, och hittills under ordnade former. För en glesbygdsdoktor handlar det mesta om vardagsmedicin men när det onormala inträffar måste vi kunna agera, och det gör vi.

Korta avstånd skapar möjlighet till utveckling och påverkan

Fredrik Tydén, överläkare på Oskarshamns sjukhus. Foto: Curt-Robert Lindqvist

I Landstinget i Kalmar län är beslutsvägarna korta och det finns utmärkta möjligheter att påverka. De nära avstånden skapar en utmärkt grogrund för täta kollegiala samarbeten och kunskapsutbyten, och landstinget präglas av en tradition att satsa på förändring och utveckling.

Fredrik Tydén är överläkare på Oskarshamns sjukhus och arbetar som ortopedläkare. Han beskriver Ortopedkliniken som en strukturerad verksamhet med mycket bra kvalitet och betonar fördelarna med det lite mindre sjukhuset.
– Här är man en del i gänget och har möjlighet att påverka sin arbetsplats. Beslutsvägarna är kortare och därtill färre, så för de som är intresserade av förbättringsarbete är det helt rätt arbetsplats. Dessutom innebär det att man får ta del av ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra enheter och kliniker, och jag kan med gott samvete säga att det inom hela arbetsgruppen finns en ständig strävan efter att förbättras. Det ger en trevlig stämning att arbeta mot samma mål, säger han.
Han berättar att det även finns en rent geografisk närhet inom landstinget, med korta avstånd till allt från barnomsorg och kultur till skärgård och natur, vilket är en av flera anledningar till att han trivs så bra. Även för Kerstin Grimvall, ST-läkare i allmänmedicin i Västervik, spelade förutsättningarna för en aktiv fritid stor roll när hon valde arbetsplats.
– Min familj trivs så bra här, så när jag valde att nyspecialisera mig från ögonläkare till allmänläkare valde jag att bli kvar inom landstinget och det har jag inte ångrat. Det är ett oerhört brett område och jag trivs väldigt bra på hälsocentralen. Allmänmedicin är en spännande specialitet och det finns stor variation vad gäller såväl arbetsplatser som uppgifter.

Kerstin Grimvall, ST-läkare i allmänmedicin och Ellinor Schüllerqvist, allmänläkare och ansvarig för allmänmedicin-AT i Västervik. Foto: Roger Johansson

Satsar extra på AT-läkare
Kollegan Ellinor Schüllerqvist, nyligen klar allmänläkare och därtill ansvarig för allmänmedicin-AT i Västervik ger sitt bifall. Hon poängterar att hon trivs med möjligheten att själv kunna påverka sin arbetssituation och framhäver att hon uppskattar kontinuiteten inom allmänmedicin.
– Möjligheten att lära känna patienterna över tid är något jag uppskattar mer och mer. Dessutom finns det, som Kerstin säger, så stor variation i arbetet – vi har patienter av alla åldrar, kön, bakgrunder och krämpor och det är väldigt spännande. Det är något vi vill förmedla till de AT-läkare som kommer hit; många trivs bra inom primärvården men har redan hunnit bestämma sig för en sjukhusspecialitet innan de hinner hit under sin AT. Därför satsar vi lite extra på att verkligen lyfta fram alla attraktiva möjligheter inom allmänmedicin. Nu senast åkte allmänmedicin-AT-läkarna i Kalmar län på en nordisk kongress i Reykjavik, vilket var väldigt uppskattat.

I topp i AT-rankingen
Landstingets satsningar på sina läkare uppvisar resultat även inom andra områden. Läkarna Terese Tjernberg och Annica Sjötång, vuxenpsykiatrin, och Ruxandra Doanca, BUP, berättar att Psykiatriförvaltningen i Västervik har haft en stabil ST-rekrytering sedan ett antal år och att de dessutom ligger i topp i AT-rankingen.
– De som kommer hit lockas av den positiva arbetsmiljön och flexibiliteten kring hur man kan lägga upp sina arbetsveckor. Vi har stabil bemanning och en omfattande introduktion. Stämningen är lyhörd och nya läkare blir snabbt en del av kliniken. Vi får AT-läkarna att trivas och då vill de gärna vara kvar, till och med de som kanske inte hade tänkt sig psykiatri till en början, säger de.

Ruxandra Doanca, BUP och Terese Tjernberg och Annica Sjötång, vuxenpsykiatrin är läkare på Psykiatriförvaltningen i Västervik. Foto: Roger Johansson

Stor frihet under ansvar
De konstaterar att möjligheten att utvecklas och fortbildas som ST-läkare med frihet under ansvar också är en faktor som lockar många till landstinget. Här finns mycket stöd från specialister och utbildningar och kurser ligger högt på prioriteringslistan.
– Det finns både tid och resurser avsatta till utbildning. Det uppmuntras verkligen och känns väldigt flexibelt. Naturligtvis lär man sig också mycket av varandra, men det är skönt att inte behöva känna sig begränsad i sin utveckling och det är verkligen roligt att få en så bred och heltäckande kunskapsbas att stå på; det är en oerhört positiv och bejakande miljö, där man stöter på något nytt varje dag, avslutar de.

Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare, fördelade på åtta förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar länets tre sjukhus. Primärvårdsförvaltningen organiserar vården på länets hälsocentraler. Psykiatriförvaltningen ansvarar för länets specialistpsykiatri och får under kommande år moderna och verksamhetsanpassade lokaler i hela länet.

Läkarprogrammet i Linköping och Landstinget i Kalmar län har sedan flera år ett samarbete som innebär att läkarstudenter har möjlighet att förlägga praktik i både primärvården och psykiatrin i Kalmar län. Från 2019 utvecklas samarbetet även med att läkarprogrammet vid Linköpings universitet kommer att bedrivas på fyra studieorter, varav Kalmar är en. I Kalmar byggs ett nytt universitet vid gästhamnen.

Kontaktpersoner:
Psykiatriförvaltn:
Eva Pleijel
eva.pleijel@ltkalmar.se
0480-41 80 13.

Primärvårdsförvaltn:
Ann-Sofie Sjöstam
ann-sofie.sjostam@ltkalmar.se
0492-175 32.

Hälso- och sjukvårdsförvaltn:
Magnus Johansson
magnus.johansson2@ltkalmar.se
0480-814 89

www.ltkalmar.se