Etikettarkiv: Anestesi

Fältarbete via Läkare utan gränser vidgade narkosläkarens perspektiv

Narkos- och intensivvårdsläkaren Märit Halmin på uppdrag i Afghanistan.
Narkos- och intensivvårdsläkaren Märit Halmin på uppdrag i Afghanistan.
Att arbeta som fältläkare i krigsdrabbade länder är en värdefull erfarenhet som ger perspektiv på tillvaron och arbetet. För narkos- och intensivvårdsläkaren Märit Halmin, som hittills har gjort tre fältuppdrag via Läkare utan gränser, är arbetet i krigszoner ett sätt att ta ansvar och göra en insats för att minska världens orättvisor.

– Jag visste redan tidigt i min karriär att jag ville åka utomlands och arbeta, men ville vänta tills jag gått klart min specialistläkarutbildning och kände mig trygg i yrket. 2015 åkte jag på mitt första fältuppdrag, då arbetade jag i Afghanistan i två månader. Året därpå var jag i Jemen och förra året arbetade jag en period i Syrien, säger Märit Halmin, som är narkos- och intensivvårdsläkare sedan 2015 och sedan två år tillbaks arbetar på en medicinsk intensivvårdsavdelning på Södersjukhuset i Stockholm.

Helt andra förutsättningar och omständigheter
Hennes främsta drivkraft för att arbeta utomlands som narkosläkare via Läkare utan gränser är en grundläggande ilska över orättvisorna i världen och en ansvarskänsla som gör att hon vill bidra till att tillhandahålla vård på några av världens mest utsatta platser.
– Även om arbetet som narkosläkare i grund och botten är detsamma oavsett var i världen jag befinner mig så varierar förutsättningarna och omständigheterna förstås avsevärt. Som narkosläkare ute i fält har jag inte tillgång till samma utrustning och läkemedel som hemma i Sverige, men det är förvånansvärt hur mycket man faktiskt kan åstadkomma med relativt grundläggande utrustning, säger Märit Holmin.
En avgörande skillnad mellan att arbeta i den svenska sjukvården och utomlands är förstås att via Läkare utan gränser arbetar Märit Halmin i krigszoner där hon stöter på skador som knappt förekommer i Sverige, exempelvis traumaskador från explosioner och minor.
– Ytterligare en stor skillnad är att patienter faktiskt dör av tillstånd som kan behandlas i Sverige, exempelvis stroke och hjärtinfarkt. När jag arbetar i krigszoner saknas även möjlighet till intensivvård efter operationer, vilket förstås också är en avgörande skillnad, säger Märit Halmin.

Perspektiv på svenska sjukvården
Hon rekommenderar i princip alla läkare som funderar på utlandstjänstgöring att ta steget och åka iväg. Fältarbetet har gett Märit Halmin värdefulla perspektiv på hur priviligierade patienterna i den svenska sjukvården är jämfört med människor i många andra länder.
– Via fältuppdragen har jag haft förmånen att arbeta med och lära känna kollegor från andra länder. Jag har lärt mig mycket om mig själv och verkligen fått perspektiv på den svenska sjukvården. Jag skulle önska att utlandstjänstgöringar får ett större formellt meritvärde i en läkares CV. Även om den här typen av erfarenheter är otroligt värdefulla så syns de tyvärr inte alltid på pappret, säger Märit Halmin.

Valmöjligheter inom anestesi i Sörmland

Karin Frisell, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningenpå Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck
Karin Frisell, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningenpå Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck

Landstinget Sörmland erbjuder bredd och variation i sin anestesiverksamhet som bedrivs på tre sjukhus med olika profil. Kvalitet, korta beslutsvägar och stöttande utbildningsklimat är gemensamt utmärkande. Större nybyggnationer med moderna lokaler är planerade i närtid på alla sjukhus.

Forskning, utveckling och utmaningar
Mälarsjukhuset i Eskilstuna är länssjukhuset i Sörmland där alla specialiteter finns representerade – undantaget neurokirurgi, thoraxkirurgi och högspecialiserad barnvård. Den stora delen akuta patienter och en växande intensivvård är vad som utmärker anestesiklinikens verksamhet i länet. På senare år har det även skett riktade satsningar på klinisk forskning, vilket lett till flera disputationer, en vital utbildningssituation samt möjligheter för yngre läkare.
Karin Frisell är överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningen. Hon är ursprungligen från Stockholm, men gjorde sin AT på Mälarsjukhuset och har blivit kvar sedan dess. Delar av året arbetar hon och annan personal på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att hålla den höga barnkompetensen på hemkliniken.
– Jag har fått många andra jobberbjudanden, men inget har lockat mig att lämna Eskilstuna. Jag trivs oerhört bra och jag tror att det beror på att jag inte bara är en bricka i spelet. Vi är som en familj där vi tar hand om varandra och har väldigt god stämning, berättar Karin. Man behöver vara beredd på att stöta på lite vad som helst och det är både roligt och lärorikt. Våra ST-läkare lär sig tidigt att arbeta självständigt, men det är viktigt att understryka att det alltid finns ett skyddsnät och någon att be om stöd. Det är en prestigelös arbetsplats.
Operationsverksamheten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, länets minsta sjukhus, tillhör också anestesiklinken och är en viktig produktionsmotor för planerad kirurgi i länet. Här återfinns det mindre sjukhusets fördelar med en familjär känsla och ett något lugnare tempo. Då det initialt stora intresset för akutarbete nattetid tenderar att avta under arbetslivet så är det en fördel att kunna erbjuda denna viktiga verksamhet med mindre dramatisk profil.

Teamkänsla i residensstaden
Anestesikliniken vid Nyköpings lasarett intar mellanpositionen i länet och blandar det bästa av två världar – akutverksamhet, intensivvård och korta beslutsvägar. Dessutom är omgivningen naturskön. För anestesiläkarna Lizan Mustafan och Henrik Lundevall är det omväxlingen som gör anestesi till en intressant specialitet i Nyköping.
– En stor fördel med anestesi- och intensivvård är att vi som läkare får samarbeta med duktiga vidareutbildade sjuksköterskor som verkligen är experter inom sina områden. Det ger bra och utvecklande diskussioner varje dag, säger Henrik. Vi får vara med om väldigt mycket eftersom i stort sett alla patientkategorier kommer hit till Nyköping, från traumaomhändertagande och bukkirurgi till förlossningar och sjuka barn.
Den relativt lilla läkargruppen på kliniken måste av naturliga skäl arbeta både flexibelt och stöttande mot varandra. Varje person är viktig för verksamheten. På ett mindre sjukhus kommer man också närmare andra kliniker vilket medför att man får chansen att lära känna varandra. Förutom att det är positivt att arbeta så nära kompetenta människor är det skönt att veta att ens kollegor ställer upp när det behövs, betonar Lizan, och fortsätter:
– Man lär sig naturligtvis mycket i vardagen, men det finns också en tydligt utbildningsorienterad attityd inom landstinget. Ett exempel är att vi sällan nekas att gå fortbildningskurser och kongresser. Tack vare vår mindre storlek får vi också större utrymme för sidoutbildningar och gott om chanser att prova på nya saker under ST.
Hon får medhåll av Henrik, som berättar att det från ledningshåll finns en strävan efter att ny kunskap ska komma alla på kliniken till gagn:
– Varje vecka har vi två gemensamma läkarmöten, där vi går igenom nya metoder och kunskaper. På så vis får alla samma förutsättningar, vilket så klart kommer både oss och patienterna till nytta. Anestesi är både utmanande, spännande och ibland lite bråttom. Det är ett område jag verkligen rekommenderar, avslutar han.

Se våra lediga tjänster och ansök här!

Lizan Mustafa och Henrik Lundevall, anestesiläkare på anestesikliniken vid Nyköpings lasarett. Foto: Marie Linderholm
Lizan Mustafa och Henrik Lundevall, anestesiläkare på anestesikliniken vid Nyköpings lasarett. Foto: Marie Linderholm
Landstinget Sörmland
ST-läkarutbildning, förlossning, akut kirurgi och intensivvård finns på de större enheterna Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. På Kullbergska sjukhuset bedrivs enbart planerad operationssjukvård, men en anestesiläkarberedskap servar sjukhusets akutverksamhet.

För vidare information kontakta:
Anestesikliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset
Jesper Sperber, verksamhetschef
E-post: jesper.sperber@dll.se
Tel: 016-10 36 65

Anestesikliniken Nyköpings lasarett:
Anders Samuelsson, verksamhetschef
E-post: anders.samuelsson@dll.se
Tel: 0155-24 50 00

E-post: rekrytering@dll.se
www.landstingetsormland.se