Presentation

Valmöjligheter inom anestesi i Sörmland

Publicerad 6 november 2018
Karin Frisell, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningenpå Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck
Karin Frisell, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningenpå Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Foto: Emelie Otterbeck

Landstinget Sörmland erbjuder bredd och variation i sin anestesiverksamhet som bedrivs på tre sjukhus med olika profil. Kvalitet, korta beslutsvägar och stöttande utbildningsklimat är gemensamt utmärkande. Större nybyggnationer med moderna lokaler är planerade i närtid på alla sjukhus.

Forskning, utveckling och utmaningar
Mälarsjukhuset i Eskilstuna är länssjukhuset i Sörmland där alla specialiteter finns representerade – undantaget neurokirurgi, thoraxkirurgi och högspecialiserad barnvård. Den stora delen akuta patienter och en växande intensivvård är vad som utmärker anestesiklinikens verksamhet i länet. På senare år har det även skett riktade satsningar på klinisk forskning, vilket lett till flera disputationer, en vital utbildningssituation samt möjligheter för yngre läkare.
Karin Frisell är överläkare och medicinskt ledningsansvarig på intensivvårdsavdelningen. Hon är ursprungligen från Stockholm, men gjorde sin AT på Mälarsjukhuset och har blivit kvar sedan dess. Delar av året arbetar hon och annan personal på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att hålla den höga barnkompetensen på hemkliniken.
– Jag har fått många andra jobberbjudanden, men inget har lockat mig att lämna Eskilstuna. Jag trivs oerhört bra och jag tror att det beror på att jag inte bara är en bricka i spelet. Vi är som en familj där vi tar hand om varandra och har väldigt god stämning, berättar Karin. Man behöver vara beredd på att stöta på lite vad som helst och det är både roligt och lärorikt. Våra ST-läkare lär sig tidigt att arbeta självständigt, men det är viktigt att understryka att det alltid finns ett skyddsnät och någon att be om stöd. Det är en prestigelös arbetsplats.
Operationsverksamheten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, länets minsta sjukhus, tillhör också anestesiklinken och är en viktig produktionsmotor för planerad kirurgi i länet. Här återfinns det mindre sjukhusets fördelar med en familjär känsla och ett något lugnare tempo. Då det initialt stora intresset för akutarbete nattetid tenderar att avta under arbetslivet så är det en fördel att kunna erbjuda denna viktiga verksamhet med mindre dramatisk profil.

Teamkänsla i residensstaden
Anestesikliniken vid Nyköpings lasarett intar mellanpositionen i länet och blandar det bästa av två världar – akutverksamhet, intensivvård och korta beslutsvägar. Dessutom är omgivningen naturskön. För anestesiläkarna Lizan Mustafan och Henrik Lundevall är det omväxlingen som gör anestesi till en intressant specialitet i Nyköping.
– En stor fördel med anestesi- och intensivvård är att vi som läkare får samarbeta med duktiga vidareutbildade sjuksköterskor som verkligen är experter inom sina områden. Det ger bra och utvecklande diskussioner varje dag, säger Henrik. Vi får vara med om väldigt mycket eftersom i stort sett alla patientkategorier kommer hit till Nyköping, från traumaomhändertagande och bukkirurgi till förlossningar och sjuka barn.
Den relativt lilla läkargruppen på kliniken måste av naturliga skäl arbeta både flexibelt och stöttande mot varandra. Varje person är viktig för verksamheten. På ett mindre sjukhus kommer man också närmare andra kliniker vilket medför att man får chansen att lära känna varandra. Förutom att det är positivt att arbeta så nära kompetenta människor är det skönt att veta att ens kollegor ställer upp när det behövs, betonar Lizan, och fortsätter:
– Man lär sig naturligtvis mycket i vardagen, men det finns också en tydligt utbildningsorienterad attityd inom landstinget. Ett exempel är att vi sällan nekas att gå fortbildningskurser och kongresser. Tack vare vår mindre storlek får vi också större utrymme för sidoutbildningar och gott om chanser att prova på nya saker under ST.
Hon får medhåll av Henrik, som berättar att det från ledningshåll finns en strävan efter att ny kunskap ska komma alla på kliniken till gagn:
– Varje vecka har vi två gemensamma läkarmöten, där vi går igenom nya metoder och kunskaper. På så vis får alla samma förutsättningar, vilket så klart kommer både oss och patienterna till nytta. Anestesi är både utmanande, spännande och ibland lite bråttom. Det är ett område jag verkligen rekommenderar, avslutar han.

Se våra lediga tjänster och ansök här!

Lizan Mustafa och Henrik Lundevall, anestesiläkare på anestesikliniken vid Nyköpings lasarett. Foto: Marie Linderholm
Lizan Mustafa och Henrik Lundevall, anestesiläkare på anestesikliniken vid Nyköpings lasarett. Foto: Marie Linderholm
Landstinget Sörmland
ST-läkarutbildning, förlossning, akut kirurgi och intensivvård finns på de större enheterna Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. På Kullbergska sjukhuset bedrivs enbart planerad operationssjukvård, men en anestesiläkarberedskap servar sjukhusets akutverksamhet.

För vidare information kontakta:
Anestesikliniken Mälarsjukhuset/Kullbergska sjukhuset
Jesper Sperber, verksamhetschef
E-post: jesper.sperber@dll.se
Tel: 016-10 36 65

Anestesikliniken Nyköpings lasarett:
Anders Samuelsson, verksamhetschef
E-post: anders.samuelsson@dll.se
Tel: 0155-24 50 00

E-post: rekrytering@dll.se
www.landstingetsormland.se