Presentation

Kollegial gemenskap och trivsel bakom klinikens goda rykte

Publicerad 13 november 2019
Anna-Clara Sterne, överläkare i psykiatri och Anna Living, ST-läkare på Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. Foto: Mia Wistrand
Anna-Clara Sterne, överläkare i psykiatri och Anna Living, ST-läkare på Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. Foto: Mia Wistrand

Trevlig stämning, goda utvecklingsmöjligheter och fin kollegial gemenskap. Det är några av anledningarna till att Anna-Clara Sterne för tolv år sedan valde att göra sin ST på Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset. Samma anledningar har fått henne att stanna kvar.

Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset är känd för att vara en handledningsvänlig verksamhet där många väljer att stanna kvar efter avslutad AT- och ST-tjänst.
– Vi var åtta ST-läkare i min grupp, och sju av oss är idag överläkare på kliniken, berättar Anna-Clara Sterne, specialist i psykiatri.
Idag arbetar hon som överläkare på en beroende- och psykiatrisk intensivvårdsavdelning på Mälarsjukhuset.
– Variationen i arbetet är en stor del av anledningen till att jag trivs så bra. Inte minst inom akutpsykiatri ställs man inför ständigt nya utmaningar.
Anna Living, ST-läkare på kliniken, hade redan en specialistexamen i geriatrik när hon sökte sig hit. Intresset för äldrepsykiatri fick henne att vilja bredda sin kompetens.
– Jag vill arbeta med den grupp patienter som är äldst och sjukast, och jag har ett särskilt intresse för geropsyk. Dessa patienter återfinns både inom geriatriken och här inom psykiatrin.

<!—
Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker ST-läkare inom psykiatri. Klicka här för mer information och ansök
—>

Utvecklande
Under det dryga år som gått sedan Anna kom till kliniken som randande ST-läkare har hon arbetat på tre olika slutenvårdsavdelningar. Just nu är hon på en allmänpsykiatrisk specialistmottagning i Strängnäs.
– Här behandlas alla typer av patienter med allt från psykiatrisk problematik som till exempel bipolär sjukdom, depressioner och psykossjukdomar till beroendeproblematik. Det är ett mycket utvecklande arbete som ger en bred erfarenhet av specialiteten.
Den psykiatriska kliniken på Mälarsjukhuset har sedan länge ett gott renommé bland AT- och ST-läkare. Ett konkret bevis på att ryktet talar sanning är att kliniken har få avhopp bland ST-läkarna. Och de färdiga specialisterna stannar ofta länge i verksamheten.
– Det är en väldigt trevlig klinik med bra kollegialt stöd. Vi lär oss massor av varandra och samarbetar kring patienter, och vi har även möjlighet till sambedömningar, till exempel geropsykiatriska bedömningar där jag kan bidra med min geriatriska kompetens, säger Anna.
På frågan om de kan rekommendera andra läkare att söka sig till kliniken blir svaret ett unisont ja!
– Det är en väldigt bra arbetsplats som det är lätt att göra reklam för. Psykiatri är också ett spännande område där det händer mycket inom forskningen, säger Anna-Clara, som påpekar att man inte behöver vara någon särskild typ av person för att jobba på kliniken.
– Vi som arbetar här är väldigt olika men trivs bra tillsammans. Det kollegiala samarbetet är viktigt för att man ska mäkta med den här typen av tung problematik hos patienterna. För att orka bära det behöver vi kunna söka stöd hos varandra när något känns svårt. Det utrymmet finns vilket jag ser som en av de stora styrkorna på vår klinik.

Aldrig utlämnad
Hon får medhåll av Anna som flikar in att psykiatri erbjuder stora utvecklingsmöjligheter inom en rad olika områden.
– På vår klinik kan du nischa dig inom det område du tycker är spännande samtidigt som du får bredden. Jag har till exempel aldrig varit någon stor entusiast av jourarbete, men här tycker jag att det är superkul för att man får jobba självständigt med bra back-up. Med det stödet i ryggen är jourarbetet både kul och utmanande, oavsett vad man möter i den akuta situationen.
– Jag tror att det är en stor anledning till att vi får så bra omdömen i AT-rankingar. Här kan du som läkare möta svåra saker och stå ensam – men du är aldrig utlämnad. Det finns alltid stöd och back-up. Samverkan och diskussion om stort och smått är en viktig och uttalad del av vår verksamhet, fastslår Anna-Clara.

<!—
Vi söker överläkare inom psykiatri och beroendemedicin. Klicka här för mer information och ansök

Vi söker ST-läkare inom psykiatri. Klicka här för mer information och ansök
—>

Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset i Sörmland
Region Sörmland arbetar aktivt för att skapa en patientanpassad, evidensbaserad vård på jämlika villkor. Det finns tre sjukhus: Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och Nyköpings lasarett. I Sörmland finns också regionsjukhuset Karsudden, som bedriver rättspsykiatrisk vård. Psykiatrin i Sörmland arbetar evidensbaserat utifrån de nationella riktlinjerna med stort fokus på mobila team och snabba insatser.

www.regionsormland.se