Etikettarkiv: AT-Läkare

Hudiksvall topprankas av landets AT-läkare

Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall och Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland. Foto: Peter Engström
Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall och Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland. Foto: Peter Engström

Hudiksvall är Sveriges bästa allmänmedicinort. Det visar årets AT-ranking som sammanställts av SYLF, Sveriges yngre läkares förening. Tillgänglighet av allmänspecialist på plats samt avsatt tid för studier och handledning är viktiga faktorer bakom framgången.

Årets AT-ranking från SYLF visar att både Hudiksvall och Gävle har klättrat kraftigt i listan. Hudiksvall har gått från nionde till femte plats medan Gävle gått upp hela 24 placeringar: från 49:e till 25:e plats. Dessutom toppar Hudiksvall och Hälsinglands primärvård listan över bästa allmänmedicinort.
Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, ser de fina placeringarna som ett kvitto på att verksamheten är på rätt väg.
– Vi har långsiktigt arbetat för hög och jämn kvalitet i AT-utbildningen i hela regionen med starkt fokus på handledning, vilket jag tror är en av de viktigaste orsakerna bakom det fina resultatet.
Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland, berättar att verksamheten haft ett kontinuerligt förbättringsarbete på AT-sidan i Hälsingland och Gästrikland vad gäller både rekrytering och AT-läkarnas eget inflytande på sin tjänstgöring.
– I Hälsingland har vi bland annat startat ett utbildningsutskott där AT-läkare tillsammans med representanter för varje klinik har regelbundna möten. Detta har exempelvis resulterat i att AT-tjänstgöringen numera inleds med en månad i primärvården och att AMLS och ATLS införts som obligatoriska kurser i utbildningen, att det anordnas lokal AT-stämma för alla AT-läkare i länet och att det tagits fram en AT-bok samt en AT-handledarmanual.

Stort engagemang
Att framhålla i sammanhanget är att Region Gävleborg har en studierektor för varje medicinsk specialitet. Studierektorerna ingår i regionens utbildningsråd som leds av Maria Palm.
– Vi har en stark utbildningsorganisation med engagerade AT-chefer, samordnare, studierektorer och medarbetare ute i verksamheterna som tillsammans arbetar för att göra våra AT-läkares tjänstgöring så bra som möjligt.
Per Granström är läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger med lång erfarenhet, både av yrket och av att handleda nya kollegor. Att regionen hamnar högt i rankingen tror han beror på flera orsaker.
– Som AT-läkare är man oerfaren och osäker, så det gäller att skapa en trygghet. Förutom schemalagd handledning är den dagliga stöttningen oerhört viktig; så fort det behövs ska det finnas en erfaren kollega att vända sig till. Jag tror också att studierektorerna spelar en stor roll för det fina resultatet. De har skapat ett bra upplägg och en gruppgemenskap som är viktig när man är ny i yrket.
Själv gjorde han sin AT-tjänst på Hudiksvalls sjukhus.
– Det är visserligen 30 år sedan, men faktum är att det var en mycket bra AT. Här finns en lång tradition av att ta väl hand om nya kollegor. Jag tror att det hela beror på att AT-läkaren inte lämnas åt sitt öde utan alltid har en handledare att vända sig till.
Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall är beredd att hålla med.
– Jag gjorde min AT i Hudiksvall, blev klar i juni och hade en väldigt bra handledning. Om det någon gång dök upp problem gick de alltid att lösa på ett smidigt sätt. Jag är väldigt nöjd med den primärvårdsplacering jag hade på hälsocentralen i Ljusdal och kan verkligen rekommendera verksamheten till andra AT-läkare.

Riktade insatser
Maria Palm berättar att verksamheten under det senaste året gjort riktade insatser för just handledning och kollegialt stöd för AT i Gävle.
– Det är något vi fortsätter med generellt för alla läkare under utbildning i Region Gävleborg. Rankingen visar att vi är på rätt väg, nu är det viktigt att fortsätta arbeta långsiktigt och att höja kvaliteten ytterligare. Vi kommer även fortsättningsvis att sträva efter att våra AT-läkare ska känna att de har stort inflytande över sin arbetsmiljö. Här finns sannolikt utrymme för förbättring och det tar vi med oss i det fortsatta arbetet.
Inom primärvården i regionen arrangeras årligen chefsdagar samt handledarträffar tre gånger per år. Regionen anordnar, förutom den grundläggande handledarutbildningen, även fortbildning av handledare, allt i syfte att skapa en ännu bättre AT- och ST-utbildning.
– Att ha läkare som trivs och vill stanna kvar handlar i förlängningen om hållbarhet för regionen och att kunna leverera vård av hög kvalitet till dess befolkning, fastslår Lisa Månsson Rydén.

För mer information om att arbeta som AT- och ST-läkare i Gävleborg, klicka här

Per Granström, läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger. Foto: Peter Engström
Per Granström, läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger. Foto: Peter Engström
Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning. Med cirka 6 500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
www.regiongavleborg.se/


AT-läkare sprider inspiration mellan fälten

AT-läkarna Ann-Catrine Codan och Ida Björn­stjerna poddar om olika specialiteter.
AT-läkarna Ann-Catrine Codan och Ida Björn­stjerna poddar om olika specialiteter.
Podden AT-läkarna vill ge en bred bild av specialistinriktning och både inspirera och ge konkreta råd.
– Lyssnarna har till exempel önskat avsnitt om vätskebalans, njursvikt och akut omhändertagande vid trauman, säger Ann-Catrine Codan.

AT-läkarna Ann-Catrine Codan och Ida Björnstjerna lyssnade på olika poddar med medicinskt tema och insåg att något fattades.
– Många var på en avancerad och väldigt specialiserad nivå. Vi tänkte att det behövs något som är bredare och lite enklare och som passar medicinintresserade och framför allt oss AT-läkare, säger Ann-Catrine Codan.
Podden tar upp olika teman och specialiteter. Lyssnare har bland annat fått möta läkare inom rättspsykiatri, plastikkirurgi, narkos, endokrinologi och hematologi.
– Vi försöker att ta ämnen med konkret handläggning. Två avsnitt tyckter jag själv var extra viktiga. Det ena var med onkologen Nina Cavalli-Björkman som pratade om det svåra samtalet, hur man ger dåliga besked, hon väckte mycket tankar. Det andra var med psykiatern Åsa Kastbom som pratade om barn som far illa och vad man ska tänka på för tecken för att upptäcka de här barnen, säger Ann-Catrine Codan.
Hur är det att vara AT-läkare idag?
– Det är både jättekul och svårt, som AT-läkare är man fortfarande så bred och man får hoppa runt och se mycket men är aldrig kvar särskilt långa perioder. Vissa saker ingår och vissa specialiteter ser man inte alls. Det är därför vi försöker att ha ett brett perspektiv i podden. Vi har till exempel gjort ett avsnitt om rättspsykiatri; det är inte något vi kommer nära under AT:n så det är viktigt att visa att det också finns.
Enligt Ann-Catrine Codan bestämmer många sin inriktning under AT:n, men det är mer än bara intresse som avgör.
– Vår generation värderar specialiteten i sig men också andra faktorer som arbetstider, nattarbete, flexibilitet i schemat, många sådana saker som man också tänker på när man börjar jobba. En del vet vad de vill, många testar sig fram och för vissa blir det en slump var man hamnar.

Antal utfärdade specialistbevis 2017
Topp 5 vanligaste specialiteterna:
Allmänmedicin: 414 (varav 233 kvinnor)
Internmedicin: 200 (varav 106 kvinnor)
Psykiatri: 127 (varav 75 kvinnor)
Anestesi- och intensivvård: 119 (varav 56 kvinnor)
Barn- och ungdomsmedicin: 113 (varav 80 kvinnor)
Källa: Socialstyrelsen

Korta avstånd skapar möjlighet till utveckling och påverkan

Fredrik Tydén, överläkare på Oskarshamns sjukhus. Foto: Curt-Robert Lindqvist

I Landstinget i Kalmar län är beslutsvägarna korta och det finns utmärkta möjligheter att påverka. De nära avstånden skapar en utmärkt grogrund för täta kollegiala samarbeten och kunskapsutbyten, och landstinget präglas av en tradition att satsa på förändring och utveckling.

Fredrik Tydén är överläkare på Oskarshamns sjukhus och arbetar som ortopedläkare. Han beskriver Ortopedkliniken som en strukturerad verksamhet med mycket bra kvalitet och betonar fördelarna med det lite mindre sjukhuset.
– Här är man en del i gänget och har möjlighet att påverka sin arbetsplats. Beslutsvägarna är kortare och därtill färre, så för de som är intresserade av förbättringsarbete är det helt rätt arbetsplats. Dessutom innebär det att man får ta del av ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra enheter och kliniker, och jag kan med gott samvete säga att det inom hela arbetsgruppen finns en ständig strävan efter att förbättras. Det ger en trevlig stämning att arbeta mot samma mål, säger han.
Han berättar att det även finns en rent geografisk närhet inom landstinget, med korta avstånd till allt från barnomsorg och kultur till skärgård och natur, vilket är en av flera anledningar till att han trivs så bra. Även för Kerstin Grimvall, ST-läkare i allmänmedicin i Västervik, spelade förutsättningarna för en aktiv fritid stor roll när hon valde arbetsplats.
– Min familj trivs så bra här, så när jag valde att nyspecialisera mig från ögonläkare till allmänläkare valde jag att bli kvar inom landstinget och det har jag inte ångrat. Det är ett oerhört brett område och jag trivs väldigt bra på hälsocentralen. Allmänmedicin är en spännande specialitet och det finns stor variation vad gäller såväl arbetsplatser som uppgifter.

Kerstin Grimvall, ST-läkare i allmänmedicin och Ellinor Schüllerqvist, allmänläkare och ansvarig för allmänmedicin-AT i Västervik. Foto: Roger Johansson

Satsar extra på AT-läkare
Kollegan Ellinor Schüllerqvist, nyligen klar allmänläkare och därtill ansvarig för allmänmedicin-AT i Västervik ger sitt bifall. Hon poängterar att hon trivs med möjligheten att själv kunna påverka sin arbetssituation och framhäver att hon uppskattar kontinuiteten inom allmänmedicin.
– Möjligheten att lära känna patienterna över tid är något jag uppskattar mer och mer. Dessutom finns det, som Kerstin säger, så stor variation i arbetet – vi har patienter av alla åldrar, kön, bakgrunder och krämpor och det är väldigt spännande. Det är något vi vill förmedla till de AT-läkare som kommer hit; många trivs bra inom primärvården men har redan hunnit bestämma sig för en sjukhusspecialitet innan de hinner hit under sin AT. Därför satsar vi lite extra på att verkligen lyfta fram alla attraktiva möjligheter inom allmänmedicin. Nu senast åkte allmänmedicin-AT-läkarna i Kalmar län på en nordisk kongress i Reykjavik, vilket var väldigt uppskattat.

I topp i AT-rankingen
Landstingets satsningar på sina läkare uppvisar resultat även inom andra områden. Läkarna Terese Tjernberg och Annica Sjötång, vuxenpsykiatrin, och Ruxandra Doanca, BUP, berättar att Psykiatriförvaltningen i Västervik har haft en stabil ST-rekrytering sedan ett antal år och att de dessutom ligger i topp i AT-rankingen.
– De som kommer hit lockas av den positiva arbetsmiljön och flexibiliteten kring hur man kan lägga upp sina arbetsveckor. Vi har stabil bemanning och en omfattande introduktion. Stämningen är lyhörd och nya läkare blir snabbt en del av kliniken. Vi får AT-läkarna att trivas och då vill de gärna vara kvar, till och med de som kanske inte hade tänkt sig psykiatri till en början, säger de.

Ruxandra Doanca, BUP och Terese Tjernberg och Annica Sjötång, vuxenpsykiatrin är läkare på Psykiatriförvaltningen i Västervik. Foto: Roger Johansson

Stor frihet under ansvar
De konstaterar att möjligheten att utvecklas och fortbildas som ST-läkare med frihet under ansvar också är en faktor som lockar många till landstinget. Här finns mycket stöd från specialister och utbildningar och kurser ligger högt på prioriteringslistan.
– Det finns både tid och resurser avsatta till utbildning. Det uppmuntras verkligen och känns väldigt flexibelt. Naturligtvis lär man sig också mycket av varandra, men det är skönt att inte behöva känna sig begränsad i sin utveckling och det är verkligen roligt att få en så bred och heltäckande kunskapsbas att stå på; det är en oerhört positiv och bejakande miljö, där man stöter på något nytt varje dag, avslutar de.

Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare, fördelade på åtta förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar länets tre sjukhus. Primärvårdsförvaltningen organiserar vården på länets hälsocentraler. Psykiatriförvaltningen ansvarar för länets specialistpsykiatri och får under kommande år moderna och verksamhetsanpassade lokaler i hela länet.

Läkarprogrammet i Linköping och Landstinget i Kalmar län har sedan flera år ett samarbete som innebär att läkarstudenter har möjlighet att förlägga praktik i både primärvården och psykiatrin i Kalmar län. Från 2019 utvecklas samarbetet även med att läkarprogrammet vid Linköpings universitet kommer att bedrivas på fyra studieorter, varav Kalmar är en. I Kalmar byggs ett nytt universitet vid gästhamnen.

Kontaktpersoner:
Psykiatriförvaltn:
Eva Pleijel
eva.pleijel@ltkalmar.se
0480-41 80 13.

Primärvårdsförvaltn:
Ann-Sofie Sjöstam
ann-sofie.sjostam@ltkalmar.se
0492-175 32.

Hälso- och sjukvårdsförvaltn:
Magnus Johansson
magnus.johansson2@ltkalmar.se
0480-814 89

www.ltkalmar.se