Etikettarkiv: Beroendevård

Tiohundras unika arbetssätt ser till hela människan

Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig och Jan Blomkvist, enhetschef vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende. Foto: Conny Holm
Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig och Jan Blomkvist, enhetschef vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende. Foto: Conny Holm

Medicinsk behandling kombinerat med gruppgympa eller kanske sömnskola – den psykiatriska specialistvården i Norrtälje erbjuder ett komplett stöd på ett och samma ställe. Och har chefer som bryr sig.

Av Charlotta Muncks namnbricka framgår det att hon är överläkare och medicinskt ledningsansvarig vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende hos vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Men hennes stil och framtoning är varm och ödmjuk och inte riktigt karakteristisk för yrkesrollen. Utöver titeln är det inget hos henne som skvallrar om att hon är en psykiater med chefsbefattning och det har hon en fördel av i sina möten med patienterna, menar hon. Att hon inte utstrålar auktoritet gör att hon kommer varje enskild person nära.
– Jag har min professionella kompetens men patienten är proffs på sig själv. Det spelar ingen roll om jag skriver ut bästa tänkbara läkemedel om den jag vänder mig till inte är motiverad att följa ordinationen. Hur jag är och vad jag skapar för intryck hos de jag möter har betydelse för hur mina råd tas emot och i och med det påverkar effekten av en behandling, säger Charlotta Munck.

Fokus på trivsel
Tanken om att uppsatta mål nås bäst genom samarbeten och utan märkbara hier­arkier genomsyrar även hennes roll som arbetsledare. Charlotta Munck lyssnar på medarbetarna och ser till att goda idéer tas tillvara och blir verklighet. Det rör högt som lågt. Några i personalen påpekade nyligen att receptionsdisken var placerad på ett sätt som gjorde att besökare kunde uppleva att de stod olämpligt till när de väntade på betjäning. Då såg man till att flytta på den. Det är bara ett konkret exempel på hur förslag på arbetsplatsen kan få gehör och hur relativt enkla åtgärder kan få stor betydelse. Nu är receptionen på en bättre anpassad plats vilket ger en välkomnande känsla när man kliver in på mottagningen.
Den senaste tiden har Vårdbolaget Tiohundras psykiatriska vårdutbud emellertid präglats av mer övergripande organisatoriska förändringar än bara trivselskapande inredning. För att se till patienternas komplexa behov av stöd samverkar flera olika verksamheter tätt tillsammans enligt en ny modell från och med 1 september 2017.
I den nya organisationen utgör Specialistmottagningen en enhet där alla patienter, oavsett diagnos och bakgrund, kan få behandling och stöd av bland andra läkare, sjuksköterskor och psykologer. Den andra enheten är Fokushuset som erbjuder aktiviteter som exempelvis fysisk träning och sömn- och ångestskolor ledda av kuratorer, skötare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Verksamheten motiverar till de många betydelsefulla åtgärder som psykiskt sjuka är i behov av utöver den medicinska behandlingen.
– Det är ett unikt arbetssätt. Under ett och samma tak kan vi ge ett brett utbud av stödåtgärder oavsett om bakgrunden är att du har ett beroende eller varit med om ett trauma, säger Jan Blomkvist, enhetschef vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende.

Ingen faller mellan stolarna
Fördelarna med den nya organisationen är flera. För vårdpersonalen innebär det en trygghet att olika professioner tillsammans arbetar runt patienten. Det gör att man aldrig är ensam med sina beslut eller funderingar. Det nya arbetssättet minimerar även risken att någon faller mellan stolarna. En person med alkoholproblem kan exempelvis ha bakomliggande psykiska besvär som nu fångas upp på ett bättre sätt än om personen bara fått vård för sitt beroende.
– Att vi utöver den individuella behandlingen erbjuder gruppterapier motverkar dessutom att våra patienter isolerar sig och blir passiva. Alla våra förändringar grundar sig på de senaste årens evidensbaserade forskning som tydligt visar att hälsosamma beteenden förbättrar livskvaliteten för psykiskt sjuka, säger Charlotta Munck.
Den nya organisationen är ännu i startskedet men har redan gjort psykiatrivården i Norrtälje mer attraktiv ur ett rekryteringsperspektiv.
– En sjuksköterskestudent som gjorde sin praktik här hos oss satte fingret på att vi lyckats när hon uttryckte ”ni ser verkligen till hela människan här”, säger Jan Blomkvist.

Vårdbolaget Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun, och erbjuder en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna.
Som anställd vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende är du betydelsefull för helheten runt patienterna och blir en del i ett arbetsteam där alla blir sedda och uppmuntras till att vara med och påverka.

Kontaktperson:
Jan Blomkvist, enhetschef Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende.
E-post: jan.blomkvist@tiohundra.se
Adress: Posthusgatan 3 i Norrtälje.
www.tiohundra.se

Psykiskt sjuka missbrukare: Tacksam grupp att behandla

Daniel Costineanu och Per-Ola Andersson. Foto: Ulf Ekström
Daniel Costineanu och Per-Ola Andersson. Foto: Ulf Ekström

Beroendemottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås tar emot psykiskt sjuka drogmissbrukare. En ”svår” patientgrupp, ofta missförstådd och marginaliserad. Men mycket tacksam att behandla.

– Många av deras sjukdomar orsakas av droger, läkemedel och alkohol, så om vi lyckas hjälpa dem att bli drogfria, blir de så otroligt friska, säger Per-Ola Andersson, överläkare på mottagningen.
Han sökte sig till missbruksvården i Borås som nyexaminerad läkare 1993 och har även arbetat sex år inom psykosvården i Jönköping. Nu jobbar han halvtid på beroendemottagningen i Borås och halvtid privat, bland annat med behandling av dömda missbrukare i familjehem. Tidigare var det vanligt att i stort sett samtliga återföll i brott och missbruk efter avtjänat straff.

Hjälp hela vägen
– Men idag finns vårdformer med behandling under fängelsevistelsen och sedan placering i familjehem. Där har vi nått bra siffror som nog inte så många känner till; 85 procent är drogfria två år efter avslutad familjehemsplacering, säger Per-Ola Andersson.
Det kan alltså gå bra för de här personerna om de får hjälp hela vägen.
– Vi på beroendemottagningen är en viktig del i början, med avgiftning och klinisk behandling. Sedan samarbetar vi tätt med socialtjänsten, med planering för att få till boendet, en egen ekonomi och återupprättade nätverk, säger Per-Ola Andersson.
– Så vi jobbar verkligen med hela människan, på ett sätt jag inte sett på andra håll. Och det är väldigt stimulerande!

Tvärprofessionella team
Vårdenhetschef Birgitta Spanopoulos Theandersson instämmer i att samarbetet med socialtjänsten i Borås är viktigt för patientens bästa.
– Vi jobbar inte på nåt unikt sätt, men vi gör det väldigt bra! För oss är det ett självklart arbetssätt, liksom våra tvärprofessionella team. Där arbetar vi verkligen ihop och utnyttjar varandras kunskaper för att få med alla perspektiv på patienten, säger Birgitta Spanopoulos Theandersson.
Hon är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och missbrukspsykologi, har jobbat inom kriminalvården och inom social psykiatri i Mölndals kommun. I februari 2017 blev hon chef för beroendemottagningen i Borås – och märkte en sak direkt:
– Det är så påtagligt att alla jobbar här för att de gillar att arbeta med den här målgruppen. De har sökt sig hit, är mycket kunniga och högt engagerade, då blir det bra stämning.
– Vi har alltid roliga diskussioner om vad vi kan göra för här patienterna, vad kan vi bidra med? En mycket stimulerande miljö!

Vårdenhetschef Birgitta Spanopoulos Theandersson. Foto: Ulf Ekström
Vårdenhetschef Birgitta Spanopoulos Theandersson. Foto: Ulf Ekström
Vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS
Vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS – Södra Älvsborgs sjukhus har drygt 400 medarbetare.
Vi finns på ett lagom stort sjukhus i en region som satsar på psykiatrin. Här har du som medarbetare stor möjlighet att påverka utvecklingen på ett sätt där din kompetens tillvaratas för patienternas bästa. Inom kort står vår nya psykiatribyggnad klar med en helt ny vårdmiljö och möjlighet att i en läkande miljö erbjuda den bästa vården för våra patienter.
Just nu söker vi förstärkning med läkare som vill arbeta inom Beroendevårdkedjan.
Under 2018 kommer flera av våra överläkare att gå i pension. Är du intresserad av att arbeta på någon av våra avdelningar eller på någon allmänpsykiatrisk mottagning, tveka inte att höra av dig.
Vi söker också psykiatriker som vill nischa sig och arbeta på någon av våra två regionala enheter, OCD-mottagningen i Lerum eller på Lundströmmottagningen i Alingsås. Lundströmmottagningen är vår enhet för könsidentitetsutredningar.
Vi har också lediga ST-läkartjänster med omgående tillträde.

Välkommen med din intresseanmälan via e-post eller telefon till vår läkarchef Guillermo de Freytas, tel: 0700-20 76 10, e-post: guillermo.de.freytas.rodriguez@vgregion.se

Beroendeenheten, Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning
Beroendemottagningen behandlar vuxna med beroendeproblematik i kombination med psykisk sjukdom. Arbetet bedrivs med ett tvärprofessionellt synsätt. På mottagningen arbetar läkare, psykologer, skötare, socionomer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.
Mottagningen kan efter utredning och bedömning erbjuda sina patienter läkemedelsbehandling, samtalsbehandling, insatser i samverkan med andra verksamheter och samverkan med närstående. Insatserna planeras tillsammans med den enskilde och utifrån individuella behov.
Vi samarbetar med flera brukar- och närståendeföreningar.

Är du läkare och vill arbeta med oss? Tag kontakt med:
Birgitta Spanopoulos Theandersson
Tel: 033-616 26 46, 0761-28 26 14
birgitta.theandersson@vgregion.se
vgregion.se/SAS