Presentation

Psykiskt sjuka missbrukare: Tacksam grupp att behandla

Publicerad 1 november 2017
Daniel Costineanu och Per-Ola Andersson. Foto: Ulf Ekström
Daniel Costineanu och Per-Ola Andersson. Foto: Ulf Ekström

Beroendemottagningen vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås tar emot psykiskt sjuka drogmissbrukare. En ”svår” patientgrupp, ofta missförstådd och marginaliserad. Men mycket tacksam att behandla.

– Många av deras sjukdomar orsakas av droger, läkemedel och alkohol, så om vi lyckas hjälpa dem att bli drogfria, blir de så otroligt friska, säger Per-Ola Andersson, överläkare på mottagningen.
Han sökte sig till missbruksvården i Borås som nyexaminerad läkare 1993 och har även arbetat sex år inom psykosvården i Jönköping. Nu jobbar han halvtid på beroendemottagningen i Borås och halvtid privat, bland annat med behandling av dömda missbrukare i familjehem. Tidigare var det vanligt att i stort sett samtliga återföll i brott och missbruk efter avtjänat straff.

Hjälp hela vägen
– Men idag finns vårdformer med behandling under fängelsevistelsen och sedan placering i familjehem. Där har vi nått bra siffror som nog inte så många känner till; 85 procent är drogfria två år efter avslutad familjehemsplacering, säger Per-Ola Andersson.
Det kan alltså gå bra för de här personerna om de får hjälp hela vägen.
– Vi på beroendemottagningen är en viktig del i början, med avgiftning och klinisk behandling. Sedan samarbetar vi tätt med socialtjänsten, med planering för att få till boendet, en egen ekonomi och återupprättade nätverk, säger Per-Ola Andersson.
– Så vi jobbar verkligen med hela människan, på ett sätt jag inte sett på andra håll. Och det är väldigt stimulerande!

Tvärprofessionella team
Vårdenhetschef Birgitta Spanopoulos Theandersson instämmer i att samarbetet med socialtjänsten i Borås är viktigt för patientens bästa.
– Vi jobbar inte på nåt unikt sätt, men vi gör det väldigt bra! För oss är det ett självklart arbetssätt, liksom våra tvärprofessionella team. Där arbetar vi verkligen ihop och utnyttjar varandras kunskaper för att få med alla perspektiv på patienten, säger Birgitta Spanopoulos Theandersson.
Hon är sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och missbrukspsykologi, har jobbat inom kriminalvården och inom social psykiatri i Mölndals kommun. I februari 2017 blev hon chef för beroendemottagningen i Borås – och märkte en sak direkt:
– Det är så påtagligt att alla jobbar här för att de gillar att arbeta med den här målgruppen. De har sökt sig hit, är mycket kunniga och högt engagerade, då blir det bra stämning.
– Vi har alltid roliga diskussioner om vad vi kan göra för här patienterna, vad kan vi bidra med? En mycket stimulerande miljö!

Vårdenhetschef Birgitta Spanopoulos Theandersson. Foto: Ulf Ekström
Vårdenhetschef Birgitta Spanopoulos Theandersson. Foto: Ulf Ekström
Vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS
Vuxenpsykiatriska kliniken vid SÄS – Södra Älvsborgs sjukhus har drygt 400 medarbetare.
Vi finns på ett lagom stort sjukhus i en region som satsar på psykiatrin. Här har du som medarbetare stor möjlighet att påverka utvecklingen på ett sätt där din kompetens tillvaratas för patienternas bästa. Inom kort står vår nya psykiatribyggnad klar med en helt ny vårdmiljö och möjlighet att i en läkande miljö erbjuda den bästa vården för våra patienter.
Just nu söker vi förstärkning med läkare som vill arbeta inom Beroendevårdkedjan.
Under 2018 kommer flera av våra överläkare att gå i pension. Är du intresserad av att arbeta på någon av våra avdelningar eller på någon allmänpsykiatrisk mottagning, tveka inte att höra av dig.
Vi söker också psykiatriker som vill nischa sig och arbeta på någon av våra två regionala enheter, OCD-mottagningen i Lerum eller på Lundströmmottagningen i Alingsås. Lundströmmottagningen är vår enhet för könsidentitetsutredningar.
Vi har också lediga ST-läkartjänster med omgående tillträde.

Välkommen med din intresseanmälan via e-post eller telefon till vår läkarchef Guillermo de Freytas, tel: 0700-20 76 10, e-post: guillermo.de.freytas.rodriguez@vgregion.se

Beroendeenheten, Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning
Beroendemottagningen behandlar vuxna med beroendeproblematik i kombination med psykisk sjukdom. Arbetet bedrivs med ett tvärprofessionellt synsätt. På mottagningen arbetar läkare, psykologer, skötare, socionomer, sjuksköterskor och medicinska sekreterare.
Mottagningen kan efter utredning och bedömning erbjuda sina patienter läkemedelsbehandling, samtalsbehandling, insatser i samverkan med andra verksamheter och samverkan med närstående. Insatserna planeras tillsammans med den enskilde och utifrån individuella behov.
Vi samarbetar med flera brukar- och närståendeföreningar.

Är du läkare och vill arbeta med oss? Tag kontakt med:
Birgitta Spanopoulos Theandersson
Tel: 033-616 26 46, 0761-28 26 14
birgitta.theandersson@vgregion.se
vgregion.se/SAS