Etikettarkiv: Capio Närsjukvård

Kvalitet och stöttande ledning hos Capio

Anna Svedenhov, ST-läkare i allmänmedicin och Linda Sundelöf, Allmänläkare på Capio Citykliniken Söder i Helsingborg. Foto: Lars Jansson
Anna Svedenhov, ST-läkare i allmänmedicin och Linda Sundelöf, Allmänläkare på Capio Citykliniken Söder i Helsingborg. Foto: Lars Jansson
Snabba beslutsvägar, stöttande ledning och möjlighet att utvecklas både professionellt och privat. På Capio Närsjukvård får du som är läkare en rad spännande karriärvägar och ett arbete med tydligt fokus på kvalitet.

Anna Svedenhov är inne på sitt tredje år som ST-läkare i allmänmedicin på Capio Citykliniken Söder i Helsingborg. Hon tjänstgjorde där redan under sin AT och trivdes så bra att hon valde att söka sig tillbaka när det var dags för specialisttjänstgöring.
– På Capio Citykliniken Söder blir man sedd och hörd, oavsett var i karriären man befinner sig. Det är ett väldigt bra arbetsklimat och man får gehör för sina synpunkter. Här har jag verkligen utvecklats, säger hon.
Ett kvitto på det är att vårdcentralen genomgående fick högsta poäng i samtliga moment i den senaste SPUR-granskningen, som utförs av externa studierektorer.
Allmänläkaren Linda Sundelöf, som är Annas handledare, instämmer. Hon gjorde sin AT på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och fick ett mycket bra intryck av Capio som vårdgivare. När Linda senare flyttade till Helsingborg som färdig specialist fick hon möjlighet att börja på Capio City­kliniken Söder och hon har nu arbetat där i fyra år. Hon lyfter fram vårdcentralens utvecklingsteam som ett exempel på arbetsgivarens lyhördhet för nya idéer och lyssnande inställning till medarbetarna.
– Utvecklingsteamet är ett tvärprofessionellt forum, där vi möts och bollar idéer om hur vi kan jobba på bästa sätt. Vi prövar och utvärderar nya arbetsmetoder och det är ett bra exempel på hur man på Capio kan bedriva förändringsarbete underifrån, säger hon.

Fokus på kvalitet
Båda lyfter även fram Capios starka fokus på kvalitet i det kliniska arbetet, där det finns ett välstrukturerat och systematiskt uppföljningsarbete för att mäta att verksamheten når de högt ställda kvalitetsmålen.
– Jag upplever att det finns en stor skillnad jämfört med andra vårdgivare. Vi ser tydligt att vi lyckas upprätthålla en hög kvalitet och är stolta över vårt arbete, säger Linda.
För Linda och Anna var en viktig drivkraft för att välja allmänmedicin att få arbeta med hela patienten, genom livets alla skeden. En annan var möjligheten till mer regelbundna arbetstider. På Capio finns förståelse för vikten av att hitta en balans mellan privatlivet och karriären, menar de. Anna har kunnat kombinera ett utmanande arbete med elitsatsning på padeltennis och i fjol blev hon Svensk Mästare.
– Här främjar man verkligen medarbetarnas intressen, inte minst när det gäller sport och friskvård. Det betyder enormt mycket och gör att det är väldigt lätt att trivas.

För mer information om våra lediga jobb, klicka här

Capio Närsjukvård
Capio Närsjukvård är ett affärsområde inom Capio-koncernen som är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar och rehabmottagningar och har idag 104 mottagningar från Umeå i norr till Malmö i söder.

Capio Närsjukvård AB
Kalle Sandberg, Rekryteringsansvarig
Mobil: 0766-313 906
E-post: kalle.sandberg@capio.se
www.capio.se


Utvecklas och väx på Capio

Capio
Anna Svedenhov, ST-läkare i allmänmedicin och Linda Sundelöf, Allmänläkare på Capio Citykliniken Söder i Helsingborg. Foto: Lars Jansson

Snabba beslutsvägar, stöttande ledning och möjlighet att utvecklas både professionellt och privat. På Capio Närsjukvård får du som är läkare en rad spännande karriärvägar och ett arbete med tydligt fokus på kvalitet.

Anna Svedenhov är inne på sitt tredje år som ST-läkare i allmänmedicin på Capio Citykliniken Söder i Helsingborg. Hon tjänstgjorde där redan under sin AT och trivdes så bra att hon valde att söka sig tillbaka när det var dags för specialisttjänstgöring.

– På Capio Citykliniken Söder blir man sedd och hörd, oavsett var i karriären man befinner sig. Det är ett väldigt bra arbetsklimat och man får gehör för sina synpunkter. Här har jag verkligen utvecklats, säger hon.
Ett kvitto på det är att vårdcentralen genomgående fick högsta poäng i samtliga moment i den senaste SPURgranskningen, som utförs av externa studierektorer.
Allmänläkaren Linda Sundelöf, som är Annas handledare, instämmer. Hon gjorde sin AT på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och fick ett mycket bra intryck av Capio som vårdgivare. När Linda senare flyttade till Helsingborg som färdig specialist fick hon möjlighet att börja på Capio Citykliniken Söder och hon har nu arbetat där i fyra år. Hon lyfter fram vårdcentralens utvecklingsteam som ett exempel på arbetsgivarens lyhördhet för nya idéer och lyssnande inställning till medarbetarna.
– Utvecklingsteamet är ett tvärprofessionellt forum, där vi möts och bollar idéer för hur vi kan jobba på bästa sätt. Vi prövar och utvärderar nya arbetsmetoder och det är ett bra exempel på hur man på Capio kan bedriva förändringsarbete underifrån, säger hon.

Fokus på kvalitet
Båda lyfter även fram Capios starka fokus på kvalitet i det kliniska arbetet, där det finns ett välstrukturerat och systematiskt uppföljningsarbete för att mäta att verksamheten når de högt ställda kvalitetsmålen.
– Jag upplever att det finns en stor skillnad jämfört med andra vårdgivare. Vi ser tydligt att vi lyckas upprätthålla en hög kvalitet och är stolta över vårt arbete, säger Linda.
För Linda och Anna var en viktig drivkraft för att välja allmänmedicin att få arbeta med hela patienten, genom livets alla skeden. En annan var möjligheten till mer regelbundna arbetstider. På Capio finns förståelse för vikten av att hitta en balans mellan privatlivet och karriären, menar de. Anna har kunnat kombinera ett utmanande arbete med elitsatsning på padeltennis och i fjol blev hon Svensk Mästare.
– Här främjar man verkligen medarbetarnas intressen, inte minst när det gäller sport och friskvård. Det betyder enormt mycket och gör att det är väldigt lätt att trivas.

Capio Närsjukvård
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. I Sverige finns Capios vårdenheter i stora delar av landet från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i primärvården.

Capio Närsjukvård AB
HR-chef
Cecilia Friis
Tel: 0733-842 740
cecilia.friis@capio.se
www.capio.se


Hos Capio växer jag både som människa och yrkesperson

Rickard Fahlström, medicinskt ansvarig läkare på Capio Vårdcentral Simrishamn.
Rickard Fahlström, medicinskt ansvarig läkare på Capio Vårdcentral Simrishamn.

Capio Hälsocentral Brynäs fokuserar på kvalitet och på att göra saker som bra som möjligt, både för patienter och medarbetare.
– Det är en mycket utvecklingsvänlig verksamhet där jag kan växa både som människa och yrkesperson, säger Sara Lundholm, specialist i allmänmedicin.

Sara Lundholm, medicinskt ansvarig läkare på Capio Hälsocentral Brynäs.
Sara Lundholm, medicinskt ansvarig läkare på Capio Hälsocentral Brynäs.

Sara Lundholm kom till Capio Hälsocentral Brynäs för drygt tre år sedan för att slutföra sin ST-tjänstgöring i allmänmedicin. Under resans gång blev hon nominerad till att gå ledarskaps-ST.
– För mig har ST-inriktningen mot ledarskap inneburit en stor personlig och yrkesmässig utveckling som jag har stor nytta av i min roll som läkare.
Utbildningen även lett till att Sara Lundholm sedan förra hösten är medicinskt ansvarig läkare på hälsocentralen.
– Inom Capio innebär att det att man är i en ledningsfunktion tillsammans med verksamhetschefen. Den nya rollen innebär att jag fått möjlighet att testa mina nyvunna kunskaper inom ledarskap i kombination med patientarbete, vilket passar mig utmärkt.

Utvecklande
Rickard Fahlström, specialist i allmänmedicin, har liknande erfarenheter. De sista tre åren av sin ST-utbildning gjorde han på Capio Vårdcentral Simrishamn.
– Jag är, förutom allmänspecialist, nu även medicinskt ansvarig läkare och schemaläggare för läkarna.
Vårdcentralen i Simrishamn omfattar, liksom hälsocentralen i Brynäs, både BVC och särskilt boende för äldre.
– Här träffar jag alltifrån nyfödda till riktigt gamla patienter vilket är enormt roligt. Det var ju därför jag en gång valde att söka mig till allmänläkeriet, för att jag ville arbeta med hela människan i alla åldrar.
En stor fördel är också att verksamheten har klart fokus på utveckling.
– Vi arbetar med ständigt kvalitets- och förbättringsarbete med sikte på att skapa en ännu bättre vård för våra patienter.
Han kan tveklöst rekommendera andra läkare att börja sin karriär på vårdcentralen!
– Här finns en stabil medarbetarbas inom alla yrkeskategorier. Som ny läkare kan man få den uppbackning man behöver. Även det faktum att vi har en god struktur med fastslagna rutiner och arbetssätt underlättar för nya medarbetare att komma in i arbetet på ett smidigt sätt.
Också Sara Lundholm kan varmt rekommendera sin vårdcentral till andra läkare.
– Om man vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med fokus på kvalitet och på att göra verksamheten så bra som möjligt för både patienter och för medarbetare, då är Capios Hälso-central Brynäs rätt plats att jobba på!

Capio Närsjukvård
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. I Sverige finns Capios vårdenheter från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i primärvården. Capio Närsjukvård erbjuder primärvård på mottagningar på 83 platser i 12 landsting och regioner.

Capio Närsjukvård AB
HR-chef
Cecilia Friis
Tel: 0733-842 740
E-post: cecilia.friis@capio.se
www.capio.se

Inom Capio kan jag växa både som människa och yrkesperson

Rickard Fahlström, medicinskt ansvarig läkare på Capio Vårdcentral Simrishamn.
Rickard Fahlström, medicinskt ansvarig läkare på Capio Vårdcentral Simrishamn.
Capio Hälsocentral Brynäs fokuserar på kvalitet och på att göra saker som bra som möjligt, både för patienter och medarbetare.
– Det är en mycket utvecklingsvänlig verksamhet där jag kan växa både som människa och yrkesperson, säger Sara Lundholm, specialist i allmänmedicin.

Sara Lundholm, medicinskt ansvarig läkare på Capio Hälsocentral Brynäs.
Sara Lundholm, medicinskt ansvarig läkare på Capio Hälsocentral Brynäs.
Sara Lundholm kom till Capio Hälsocentral Brynäs för tre år sedan för att slutföra sin ST-tjänstgöring i allmänmedicin. Under resans gång blev hon nominerad till att gå ledarskaps-ST.
– För mig har ST-inriktningen mot ledarskap inneburit en stor personlig och yrkesmässig utveckling som jag har stor nytta av i min roll som läkare.
För Sara Lundholm har utbildningen även lett till att hon sedan i höstas är medicinskt ansvarig läkare på hälsocentralen.
– Inom Capio innebär att det att man är i en ledningsfunktion tillsammans med verksamhetschefen. Den nya rollen innebär att jag fått möjlighet att testa mina nyvunna kunskaper inom ledarskap i kombination med patientarbete, vilket passar mig utmärkt.

Utvecklande
Rickard Fahlström, specialist i allmänmedicin, har liknande erfarenheter. De sista tre åren av sin ST-utbildning gjorde han på Capio Vårdcentral Simrishamn.
– Jag blev färdig för ett år sedan och är idag, förutom allmänspecialist även medicinskt ansvarig läkare och schemaläggare för läkarna.
Vårdcentralen i Simrishamn omfattar, liksom hälsocentralen i Brynäs, både BVC och särskilt boende för äldre.
– Här träffar jag alltifrån nyfödda till riktigt gamla patienter vilket är enormt roligt. Det var ju därför jag en gång valde att söka mig till allmänläkeriet, för att jag ville arbeta med hela människan i alla åldrar.
En stor fördel är också, menar Rickard Fahlström, att verksamheten har stort fokus på utveckling.
– Vi arbetar med ständigt kvalitets- och förbättringsarbete med sikte på att skapa en ännu bättre vård för våra patienter.
På frågan om han kan rekommendera andra läkare att börja sin karriär på vårdcentralen blir svaret ett tveklöst ja!
– Här finns en stabil medarbetarbas inom alla yrkeskategorier. Som ny läkare kan man få den uppbackning man behöver. Även det faktum att vi har en god struktur med fastslagna rutiner och arbetssätt underlättar för nya medarbetare att komma in i arbetet på ett smidigt sätt.
Också Sara Lundholm kan varmt rekommendera sin vårdcentral till andra läkare.
– Om man vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med fokus på kvalitet och på att göra verksamheten så bra som möjligt för både patienter och för medarbetare, då är Capios Hälso­central Brynäs rätt plats att jobba på!

Capio Närsjukvård
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och ­sjukvårdsföretag. I Sverige finns Capios vårdenheter i stora delar av landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i primärvården.

Capio Närsjukvård AB
HR-chef
Cecilia Friis
Tel: 0733-842 740
E-post: cecilia.friis@capio.se
www.capio.se

www.capio.se