Etikettarkiv: Capio

Utvecklas och väx på Capio

Capio
Anna Svedenhov, ST-läkare i allmänmedicin och Linda Sundelöf, Allmänläkare på Capio Citykliniken Söder i Helsingborg. Foto: Lars Jansson

Snabba beslutsvägar, stöttande ledning och möjlighet att utvecklas både professionellt och privat. På Capio Närsjukvård får du som är läkare en rad spännande karriärvägar och ett arbete med tydligt fokus på kvalitet.

Anna Svedenhov är inne på sitt tredje år som ST-läkare i allmänmedicin på Capio Citykliniken Söder i Helsingborg. Hon tjänstgjorde där redan under sin AT och trivdes så bra att hon valde att söka sig tillbaka när det var dags för specialisttjänstgöring.

– På Capio Citykliniken Söder blir man sedd och hörd, oavsett var i karriären man befinner sig. Det är ett väldigt bra arbetsklimat och man får gehör för sina synpunkter. Här har jag verkligen utvecklats, säger hon.
Ett kvitto på det är att vårdcentralen genomgående fick högsta poäng i samtliga moment i den senaste SPURgranskningen, som utförs av externa studierektorer.
Allmänläkaren Linda Sundelöf, som är Annas handledare, instämmer. Hon gjorde sin AT på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm och fick ett mycket bra intryck av Capio som vårdgivare. När Linda senare flyttade till Helsingborg som färdig specialist fick hon möjlighet att börja på Capio Citykliniken Söder och hon har nu arbetat där i fyra år. Hon lyfter fram vårdcentralens utvecklingsteam som ett exempel på arbetsgivarens lyhördhet för nya idéer och lyssnande inställning till medarbetarna.
– Utvecklingsteamet är ett tvärprofessionellt forum, där vi möts och bollar idéer för hur vi kan jobba på bästa sätt. Vi prövar och utvärderar nya arbetsmetoder och det är ett bra exempel på hur man på Capio kan bedriva förändringsarbete underifrån, säger hon.

Fokus på kvalitet
Båda lyfter även fram Capios starka fokus på kvalitet i det kliniska arbetet, där det finns ett välstrukturerat och systematiskt uppföljningsarbete för att mäta att verksamheten når de högt ställda kvalitetsmålen.
– Jag upplever att det finns en stor skillnad jämfört med andra vårdgivare. Vi ser tydligt att vi lyckas upprätthålla en hög kvalitet och är stolta över vårt arbete, säger Linda.
För Linda och Anna var en viktig drivkraft för att välja allmänmedicin att få arbeta med hela patienten, genom livets alla skeden. En annan var möjligheten till mer regelbundna arbetstider. På Capio finns förståelse för vikten av att hitta en balans mellan privatlivet och karriären, menar de. Anna har kunnat kombinera ett utmanande arbete med elitsatsning på padeltennis och i fjol blev hon Svensk Mästare.
– Här främjar man verkligen medarbetarnas intressen, inte minst när det gäller sport och friskvård. Det betyder enormt mycket och gör att det är väldigt lätt att trivas.

Capio Närsjukvård
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. I Sverige finns Capios vårdenheter i stora delar av landet från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i primärvården.

Capio Närsjukvård AB
HR-chef
Cecilia Friis
Tel: 0733-842 740
cecilia.friis@capio.se
www.capio.se


Hos Capio växer jag både som människa och yrkesperson

Rickard Fahlström, medicinskt ansvarig läkare på Capio Vårdcentral Simrishamn.
Rickard Fahlström, medicinskt ansvarig läkare på Capio Vårdcentral Simrishamn.

Capio Hälsocentral Brynäs fokuserar på kvalitet och på att göra saker som bra som möjligt, både för patienter och medarbetare.
– Det är en mycket utvecklingsvänlig verksamhet där jag kan växa både som människa och yrkesperson, säger Sara Lundholm, specialist i allmänmedicin.

Sara Lundholm, medicinskt ansvarig läkare på Capio Hälsocentral Brynäs.
Sara Lundholm, medicinskt ansvarig läkare på Capio Hälsocentral Brynäs.

Sara Lundholm kom till Capio Hälsocentral Brynäs för drygt tre år sedan för att slutföra sin ST-tjänstgöring i allmänmedicin. Under resans gång blev hon nominerad till att gå ledarskaps-ST.
– För mig har ST-inriktningen mot ledarskap inneburit en stor personlig och yrkesmässig utveckling som jag har stor nytta av i min roll som läkare.
Utbildningen även lett till att Sara Lundholm sedan förra hösten är medicinskt ansvarig läkare på hälsocentralen.
– Inom Capio innebär att det att man är i en ledningsfunktion tillsammans med verksamhetschefen. Den nya rollen innebär att jag fått möjlighet att testa mina nyvunna kunskaper inom ledarskap i kombination med patientarbete, vilket passar mig utmärkt.

Utvecklande
Rickard Fahlström, specialist i allmänmedicin, har liknande erfarenheter. De sista tre åren av sin ST-utbildning gjorde han på Capio Vårdcentral Simrishamn.
– Jag är, förutom allmänspecialist, nu även medicinskt ansvarig läkare och schemaläggare för läkarna.
Vårdcentralen i Simrishamn omfattar, liksom hälsocentralen i Brynäs, både BVC och särskilt boende för äldre.
– Här träffar jag alltifrån nyfödda till riktigt gamla patienter vilket är enormt roligt. Det var ju därför jag en gång valde att söka mig till allmänläkeriet, för att jag ville arbeta med hela människan i alla åldrar.
En stor fördel är också att verksamheten har klart fokus på utveckling.
– Vi arbetar med ständigt kvalitets- och förbättringsarbete med sikte på att skapa en ännu bättre vård för våra patienter.
Han kan tveklöst rekommendera andra läkare att börja sin karriär på vårdcentralen!
– Här finns en stabil medarbetarbas inom alla yrkeskategorier. Som ny läkare kan man få den uppbackning man behöver. Även det faktum att vi har en god struktur med fastslagna rutiner och arbetssätt underlättar för nya medarbetare att komma in i arbetet på ett smidigt sätt.
Också Sara Lundholm kan varmt rekommendera sin vårdcentral till andra läkare.
– Om man vill arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö med fokus på kvalitet och på att göra verksamheten så bra som möjligt för både patienter och för medarbetare, då är Capios Hälso-central Brynäs rätt plats att jobba på!

Capio Närsjukvård
Capio-koncernen är ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. I Sverige finns Capios vårdenheter från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheterna finns på flera nivåer i vårdkedjan från akutsjukhus, närsjukhus och specialistkliniker till vårdcentraler och specialistmottagningar i primärvården. Capio Närsjukvård erbjuder primärvård på mottagningar på 83 platser i 12 landsting och regioner.

Capio Närsjukvård AB
HR-chef
Cecilia Friis
Tel: 0733-842 740
E-post: cecilia.friis@capio.se
www.capio.se

Avgörande faktorer för att läkarna ska stanna hos sin arbetsgivare

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Foto: Catharina Fyrberg) och Britta Wallgren, Sverigechef på Capio (Foto: Alexander Ruas)
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset (Foto: Catharina Fyrberg) och Britta Wallgren, Sverigechef på Capio (Foto: Alexander Ruas)
Möjlighet att påverka sin arbetssituation, rimlig arbetsbelastning, bra arbetsmiljö och rimlig bemanning är de mest avgörande faktorerna som får läkare att vilja stanna kvar hos sin arbetsgivare.

– Om undersökningen enbart vänt sig till läkare på universitetssjukhus så hade nog möjligheten att kombinera klinisk verksamhet med forskning rankats högre, nu anger endast 21 procent av läkarna det som ett viktigt skäl till att stanna hos sin arbetsgivare. Jag är även förvånad att stimulerande arbetsuppgifter och karriärutvecklingsmöjligheter inte rankades högre i undersökningen, i övrigt känner jag igen resultatet från andra liknande undersökningar, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Kompetensutveckling behövs
Hon har noterat att lönen är viktig för läkare, men enligt undersökningen är många andra faktorer viktigare.
– En god arbetsmiljö och möjlighet att påverka sin arbetssituation är de faktorer som jag personligen anser vara viktigast. Att synpunkter och idéer tillvaratas är, enligt min erfarenhet, avgörande för många. 65 procent av läkarna anger möjlighet till kompetensutveckling som en betydelsefull faktor för att stanna kvar. Det behöver vi arbetsgivare ta på allvar genom att på ett systematiskt sätt inkludera kompetensutveckling i läkarnas utvecklingssamtal. Kompetensutvecklingsmöjligheter bör erbjudas på ett mer strukturerat sätt för samtliga läkare i hela hälso- och sjukvården, säger Ann-Marie Wennberg.
– Undersökningsresultatet tyder på att rimlig arbetsbelastning, möjlighet att påverka sin arbetssituation och en bra arbetsmiljö är de viktigaste och mest grundläggande faktorerna för att läkare ska trivas hos sin arbetsgivare. Först när dessa faktorer fungerar bra blir det aktuellt att börja fundera kring kompetensutvecklings- och karriärutvecklingsmöjligheter, säger Britta Wallgren, Sverigechef på Capio.

Tydliga verksamhetsmål
Hennes erfarenhet är att läkare som upplever att deras kompetens verkligen kommer till sin rätt och som får ägna så mycket tid som möjligt åt värdeskapande och patientnära arbetsuppgifter ofta trivs bättre på sitt jobb.
– För att läkare ska vilja stanna hos sin arbetsgivare är det också viktigt med en känsla av att ingå i ett sammanhang och att verka i en organisation med tydligt kommunicerade verksamhetsmål. Att kunna påverka såväl sin egen arbetssituation som organisationen spelar ofta en avgörande roll för trivseln. En faktor som kan motivera fler läkare att stanna hos sin arbetsgivare är ett användarvänligt och effektivt it-stöd. Både it-stödets utformning och hur det används behöver förändras, det har en direkt inverkan på läkarnas arbetsmiljö, säger Britta Wallgren.

Vilka anser du är de viktigaste faktorerna för att läkare ska stanna hos sin arbetsgivare inom hälso- och sjukvården? Ange gärna flera
stanna_graf
1 Möjlighet att påverka din arbetssituation
2 Rimlig arbetsbelastning
3 Bra arbetsmiljö
4 Rimlig bemanning
5 Möjligheter till kompetensutveckling/vidareutbildning
6 Bra team/arbetskamrater
7 Bra ledarskap/arbetsledning
8 Bra lön/löneutveckling
9 Bra schemaläggning/arbetstider
10 Stimulerande arbetsuppgifter
11 Mer tid för patienterna
12 Bra utvecklingsmöjligheter
13 Inte behöva arbeta övertid
14 Möjlighet att arbeta med forskning
15 Annat