Etikettarkiv: Företagshälsa

Avonova – utvecklande arbete i stimulerande miljö

Charlotta Wigander, specialist i arbets- och miljömedicin. Foto: Martin Roth
Charlotta Wigander, specialist i arbets- och miljömedicin. Foto: Martin Roth

– Avonova erbjuder ett omväxlande arbete där jag verkligen kan göra skillnad och bidra till viktiga förändringar i människors arbetsliv. Det är väldigt tillfredsställande att verka i en så positiv arbetsprocess, säger Charlotta Wigander, specialist i arbets- och miljömedicin.

Charlotta Wigander har alltid varit intresserad av att arbeta förebyggande med hälsofrågor inom arbetslivet. När det var dags att välja specialisering var valet lätt.
– Jag lockades av helhetsperspektivet och av att kunna komma in i ett tidigt skede och skapa en friskare arbetsmiljö.
Under sin utbildning till specialist i arbets- och miljömedicin kom Charlotta i kontakt med Avonova.
– Jag randade under ett år på Avonova i Norrköping, Skärblacka och Finspång och på den vägen är det. I augusti 2018 blev jag färdig specialist och är sedan dess anställd på heltid.
Med facit i hand vet Charlotta att både satsningen på arbets- och miljömedicin och anställningen på Avonova var riktiga beslut.
– Här arbetar jag nära både medarbetare och arbetsgivare vilket bidrar till att jag får en större insyn och enklare vägar att påverka arbetsmiljön. Därmed kan jag även påverka välbefinnandet på arbetsplatsen.

Utvecklande
Charlotta fick på ett tidigt stadium medicinskt ledningsansvar för Avonova Region Öst.
– Jag är med i medicinska ledningsgruppen vilket ger inflytande över nya medicinska riktlinjer som tas fram inom Avonova. Jag är också involverad i olika förbättringsarbeten och har på så vis möjlighet att påverka organisationen i alla led, vilket är både roligt och utvecklande.
På frågan om hon kan rekommendera andra läkare att söka sig till företagshälsovården i allmänhet och till Avonova i synnerhet, kommer svaret snabbt.
– Absolut, företagshälsovården fungerar som arbetslivets primärvård där vi arbetar brett med medicinska frågor. Det är ett omväxlande och intressant arbete som ger mycket tillbaka, inte minst i form av uppskattning från kunder och medarbetare. Detta bidrar till en tillfredsställande känsla vid arbetsdagens slut.

Intresserad av att jobba som företagsläkare? Klicka här för mer information och spontanansökan

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Avonova
Med egna enheter på cirka 120 orter och cirka 700 duktiga medarbetare är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster och en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa, utbildning och ledarsupport. Vi arbetar även inom området digital hälsa och levererar tjänster digitalt. Välkommen till Avonova!

www.avonova.se


Som företagsläkare rår du över din egen arbetsprocess

Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare hos Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare hos Avonova. Foto: Thomas Henrikson
Avonova är en företagshälsa som är nytänkande, modern och nyfiken, med ett smittsamt driv. Här kan läkare tänka fritt och utforma en vårdprocess som är effektiv och smart samtidigt som den präglas av kreativitet och mångsidighet.

Sofia Åström Paulsson är sedan drygt tre månader tillbaka medicinskt ansvarig för hela Avonovas verksamhet. Hon har lång erfarenhet inom företagshälsovården, ett område hon var intresserad av redan under läkarutbildningen.
– Jag gillar att se människan i sitt vanliga liv snarare än i en sjukhussal. Att göra besök ute på arbetsplatser är oerhört spännande och som ett företags läkare blir man del av en helhet på ett annat sätt än inom traditionell vård som helt centreras kring den enskilda patienten. Varje ärende blir unikt och mångfacetterat – förutom att förstå individens behov behöver man använda sin kreativitet och ta hänsyn till att det finns en arbetsgivare med på resan och ibland även fack och försäkringskassa. Men det finns inget roligare än när man får alla parter att arbeta mot samma mål, säger Sofia.

Kan fördjupa sig i sina intressen
Hon blev många gånger frustrerad av sin upplevelse inom landstingsvården och lockades av ett arbete där man ges förutsättningar att göra ett bra arbete och i team med andra professioner. Det finns inget krav på att ha en specialistutbildning inom företagshälsovård för att bli företagsläkare – tilläggsspecialiteten arbetsmedicin kan man ordna med tiden – men det gäller att ha en passion för att rädda människor till en fungerande vardag, att hjälpa dem att vidga sina vyer och se sina styrkor.
– Som företagsläkare har man stor frihet att fördjupa sig inom olika delar av den arbetsmedicinska världen och man har ofta stora möjligheter att påverka sin arbetssituation och arbetsinnehåll.

Strävar efter hållbarhet
Avonovas värdeord dialog, helhet och hållbarhet passade Sofia som hand i handske. Målet är att genom en god dialog se helheten bakom varje ärende och nå lösningar som är hållbara både för individ och arbetsgivare.
– Mitt kall är att rädda arbetsliv, varje dag. Genom att identifiera risker i arbetsmiljön och hjälpa företag att utveckla den organisatoriska hälsan känner jag att jag gör stor nytta inte bara för den enskilda individen, utan också för arbetsplatsen och samhället i stort. Vi strävar verkligen efter en hållbar situation, såväl för individen som för det större sammanhanget, avslutar Sofia.

Vi söker företagsläkare. Läs med och ansök här!

Avonova
Avonova erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 700 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige.

Kontakt:
Carina Lundmark Ågren, HR-chef, Tel: 010-810 40 20, carina.lundmark@avonova.se
Sofia Åström Paulsson, Medicinskt ansvarig läkare Avonova, Tel: 08-120 126 80, sofia.paulsson@avonova.se
Eva-Karin Boström, Studierektor Avonova, eva-karin.bostrom@avonova.se
www.avonova.se

Avonova tar nya grepp inom företagshälsa

Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst, företagsläkare i Göteborg och Avonovas Studierektor. Foto: Martin Frick
Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst, företagsläkare i Göteborg och Avonovas Studierektor. Foto: Martin Frick
Innebörden av en yrkeskarriär inom företagshälsa är för läkare relativt okänd. De som provar på uttrycker ofta hur omväxlande och intressant specialiteten är. Det finns ett nytänk på Avonova. Satsningen på tilläggspecialiteten arbetsmedicin och nya kollegor leder till en positiv spiral, då fler upptäcker möjligheten till personlig utveckling och en bra arbetssituation.

Det ligger i linje med Avonovas vision att ligga i framkant när gäller att erbjuda rätt kompetens och därför jobbar företaget strategiskt för att säkra sin kompetensförsörjning av läkare.
– Vi strävar efter att öka antalet anställda specialister i företagshälsovård, arbetsmedicin eller arbets- och miljömedicin. Eftersom företagsläkarutbildningen är nedlagd och ingen godkänns enligt det gamla systemet sedan årsskiftet 2013 satsar vi på att utbilda i den nya tilläggsspecialiteten arbetsmedicin, berättar Eva-Karin Boström, medicinskt ansvarig läkare i nya region Väst jämte uppdraget som företagsläkare i Göteborg samt Avonovas Studierektor.

Vill öka kunskapen om läkarens roll
Eva-Karins roll omfattar bland annat att utgöra en organisatorisk stödfunktion och där samverka med koncernledning, medicinskt ledningsansvarig läkare, verksamhetschefer, delegerade verksamhetschefer, handledare och ST-läkare ute i organisationen. Hon har tagit fram ett introduktionsprogram för ST-läkarna och har regelbunden dialog med de som redan finns i organisationen samt stöttar samarbetspartner och deras ST-läkare. Hon är också inblandad i Avonovas läkarrekrytering.
– Jag samordnar interna resurser så att det finns tillgänglighet till handledning samt de roller som krävs för att vi ska vara en godkänd utbildningsplats. Vi jobbar med målsättningen att öka kunskapen om läkarens roll inom företagshälsan så att fler lockas till branschen och därmed blir nyfikna på en anställning hos oss på Avonova.

En positiv spiral
Tyvärr är kunskapen om professionen fortfarande mycket bristfällig hos läkarstudenter, legitimerade läkare och andra specialister, men vid samtal blir många intresserade av att få höra mer. Den viktigaste målgruppen är läkare som är specialister i allmänmedicin.
– Vi behöver bli bättre på att nå ut. Vi ser redan hur enstaka rekryteringar kan leda till en positiv spiral. Två entusiastiska kollegor i Borås har redan gjort att vi rekryterat fler. I Göteborg, Stockholm och Visby ser vi en mycket positiv utveckling. Vi har alla med oss olika erfarenheter som leder till utveckling, och tillsammans kan vi skapa ny energi i yrkeskåren.

Avonova
Inom Avonova arbetar vi mångsidigt i vår dialog med våra kunder. Vi stöttar i att utveckla den systematiska förmågan för att skapa optimala förutsättningar för att medarbetare och organisationer ska hålla längre. Genom att göra rätt saker varje dag alstras framåtriktad kraft och energi. Med egna enheter på cirka 120 orter och drygt 650 duktiga medarbetare är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster och en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och utbildning.
Välkommen till Avonova!
www.avonova.se