Etikettarkiv: Försäkringsmedicinsk rådgivare

Försäkringsmedicin – ett komplext och inspirerande fält

Camilla Kanckos, specialist i internmedicin och Per Holmdahl, specialist i ortopedi. Foto: Patrik Bergenstav
Camilla Kanckos, specialist i internmedicin och Per Holmdahl, specialist i ortopedi. Foto: Patrik Bergenstav

Försäkringsmedicin är ett komplext område med stor variation och många intressanta utmaningar. Att vara anställd hos Försäkringskassan innebär en trygg position med flexibla villkor och konkurrensmässig lön som kan vara ett stimulerande alternativ eller komplement till kliniskt arbete.

Birgitta Moberg, specialist i allmänmedicin. Foto: Johan Marklund
Birgitta Moberg, specialist i allmänmedicin. Foto: Johan Marklund

Birgitta Moberg har arbetat på Försäkringskassan i Norrbotten i över 20 år vid sidan om sitt kliniska arbete som specialist i allmänmedicin.
− Det är hos Försäkringskassan jag har haft min längsta sammanhängande arbetstid, vilket säger en hel del om hur jag trivs, berättar Birgitta.
En av arbetets mest positiva aspekter är den goda medicinska allmänbildning Birgitta har kunnat ackumulera. Som specialist i allmänmedicin stöter hon på alla tänkbara sjukdomar via de intyg hon bedömer i sitt arbete och ibland kan det bli en riktig utmaning.
− Som Försäkringsmedicinsk rådgivare har jag ingen beslutsfunktion, utan det jag gör är att bistå försäkringsutredarna med att tyda de medicinska underlagen och tolka dem till begriplig svenska. Jag skapar en helhetsbild där försäkringsutredarna kan förstå hur olika sjukdomstillstånd hindrar arbetsförmågan respektive inte. Ofta sker detta arbete i tät dialog mellan olika specialister och flera försäkringsutredare, så det är en väldigt stimulerande miljö, betonar Birgitta.
Enligt Birgitta är det stor skillnad mellan att arbeta hos Försäkringskassan som medicinsk rådgivare jämfört med att arbeta som läkare inom övrig vård.
− Dessutom är det oerhört flexibelt hur man väljer att lägga upp sitt arbete. Vi har förmånliga anställningsförhållanden rörande sjukvård och läkemedel samt hela 35 semesterdagar från 40 år. För mig som är pensionerad från klinisk vård är det ett perfekt upplägg.

Vi söker Försäkringsmedicinska rådgivare i hela landet. Klicka här för mer information och ansökan

Förenar juridik och medicin
På Försäkringskassan i Borås arbetar Camilla Kanckos som Försäkringsmedicinsk rådgivare sedan 2015. Hon är specialist i internmedicin. Efter att ha arbetat i flera år med medicinsk akutsjukvård, hemsjukvård och företagshälsovård gick hon en grundutbildning i försäkringsmedicin på Göteborgs universitet och träffade där flera försäkringsmedicinska rådgivare som var väldigt nöjda med sina tjänster och Camilla blev då intresserad. Inledningsvis jobbade hon 40 procent och behöll en fot i företagshälsovården, men idag arbetar hon istället på 80 procent och arbetar kliniskt med akutsjukvård övrig tid.
Försäkringsmedicin är ett komplext ämne som kräver att man förenar juridik och medicin och som läkare kan man vara en bra länk ut till vården. Camilla trivs bra, inte minst på grund av att arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande.
− Jag känner mig väldigt uppskattad här. Rollen är annorlunda än när jag arbetade kliniskt men jag använder samma kompetens. Jag får dela med mig av den genom utbildningsinsatser och i enskilda möten med försäkringsutredare. Även om vi inte är delaktiga i den beslutsfattande rollen har vi Försäkringsmedicinska rådgivare fått utbildning i exempelvis förvaltningsrätt och det har varit oerhört lärorikt. Att arbeta här har gett mig en mycket bättre förståelse för socialförsäkringens förutsättningar och villkor samt försäkringskassans uppdrag.

Har gett en bättre livssituation
Här får Camilla medhåll av kollegan Per Holmdahl, anställd på Försäkringskassan i Göteborg. Per är specialist i ortopedi. För honom har hans roll som Försäkringsmedicinsk rådgivare medfört ett djupare intresse för försäkringsmedicin och arbetsskador, kunskapsområden som han tidigare inte hade arbetat med.
− Arbetet har därtill ökat mitt intresse och min entusiasm för den kliniska rollen. Eftersom det är en så tydlig omväxling känns båda uppgifterna roligare. Sedan har det flexibla upplägget faktiskt gett mig en bättre livssituation och det passar särskilt bra när man har små barn.
Per har arbetat hos Försäkringskassan i tre år och fördelar sin tid mellan kliniskt arbete och sin rådgivande roll. I huvudsak är han inriktad på just arbetsskador och i sin roll fokuserar han mycket på sambandsbedömningar, något som ställer höga kunskapskrav på bedömningarna.
− Det är viktigt att ha en medicinsk bakgrund och en stor fördel att ha akademiska meriter. Mycket av jobbet går nämligen ut på att tolka vetenskap och vetenskapliga sammanställningar i samråd med dem som besitter juridiska kunskaper, så läkarnas kompetens är oerhört viktig för en rättvis bedömning. Vi har en löpande dialog både med försäkringsutredarna och med kollegor från alla specialiteter, något jag uppskattar och trivs med. Det är en väldigt speciell utmaning som jag definitivt skulle rekommendera till andra läkare.

Vi söker Försäkringsmedicinska rådgivare i hela landet. Klicka här för mer information och ansökan

Sofia Kjellberg Lindgren, specialistläkare i öron-näsa-hals.
Sofia Kjellberg Lindgren, specialistläkare i öron-näsa-hals.

En brygga till vården
I Falun arbetar Sofia Kjellberg Lindgren som Försäkringsmedicinsk rådgivare. Hon är specialistläkare i öron-näsa-hals. Hon kom till Försäkringskassans enhet för varaktig funktionsnedsättning i augusti 2018 och tycker att arbetet är både utvecklande och stimulerande.
− I början var det lite klurigt – det är ett helt annat sätt att tänka än då man arbetar kliniskt, så det tog mig ett litet tag att komma in i jobbet.
Inom enheten hanteras frågor såsom till exempel merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning), aktivitetsersättning och sjukersättning, vilket många gånger kan röra komplicerade fall. Som försäkringsmedicinsk rådgivare stöttar Sofia handläggarna med att tolka medicinska underlag och fungerar som en del av kvalitetsgranskningen.
– Jag informerar också om var och hur de kan hämta mer information, till exempel från intygsskrivande läkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Just nu arbetar jag på 70 procent, och arbetet är nationellt vilket betyder att rådgivningen sker med digitala möten. Rollen som försäkringsmedicinsk rådgivare är viktig – vi specialister är en brygga mellan Försäkringskassan och vården.

Nil Segrell, specialist i klinisk kemi och neurologi.
Nil Segrell, specialist i klinisk kemi och neurologi.

Har ett bredare perspektiv
Liksom Sofia tycker Nil Segrell, Försäkringsmedicinsk rådgivare i Linköping. Hon är specialist i klinisk kemi och neurologi att det tog ett litet tag att vänja sig vid arbetssättet inom Försäkringskassan.
− Som specialistläkare är jag van vid att identifiera och lösa hälsoproblem så gott det går, medan Försäkringskassan ägnar sig åt att istället identifiera personens kvarvarande hälsa och förmåga, trots sjukdom. Dessutom är det ett betydligt bredare perspektiv än i vården – försäkringsutredarna ska skydda Sveriges invånare från att hamna i utanförskap på grund av långa sjukskrivningsperioder.
För Nil, som har arbetat kliniskt i över 30 år och även bedriver egen klinisk forskning, var det framförallt den stödjande och utbildande funktionen hos Försäkringsmedicinska rådgivare som lockade.
− Jag ville bidra med min kunskap kring kroniska och progressiva sjukdomar inom neurologi. Som rådgivare ger jag konsultation både i grupp och individuellt.

Försäkringsutredarna i sin tur är oerhört tacksamma och glada för stödet. Även om Nil som Försäkringsmedicinsk rådgivare bara ser en liten del av alla ärenden leder varje konsultation till en ökad kunskap.
− Detta är ett stimulerande och spännande arbete där man känner sig uppskattad varje dag. För specialister som är intresserade av något mer utöver kliniskt arbete är detta en perfekt roll, avslutar Nil.

Vi söker Försäkringsmedicinska rådgivare i hela landet. Klicka här för mer information och ansökan

Försäkringskassan

På Försäkringskassan finns cirka hundra Försäkringsmedicinska rådgivare. De är läkare med specialistkompetens och stödjer försäkringsutredare att förstå medicinsk information från hälso- och sjukvården så att de kan värdera informationens betydelse för de förmåner man arbetar inom.
Som Försäkringsmedicinsk rådgivare på Försäkringskassan är man statstjänsteman och ska förhålla sig till den statliga värdegrunden och förvaltningsrättsliga principer.
De flesta av de Försäkringsmedicinska rådgivarna arbetar som stöd i handläggningen av sjukförsäkringsförmåner, ersättning inom funktionsnedsättning och arbetsskadeärenden. De är även stöd i andra ersättningar, som till exempel tillfällig föräldrapenning för svårt sjuka barn och aktivitetsstöd. De deltar också i olika regionala och lokala utbildningsinsatser, både internt och externt.
Arbetet är organiserat lite olika beroende på vilken avdelning man arbetar på.

Tel. vxl: 0771-52 44 40
E-post: hr-fragor@forsakringskassan.se
www.forsakringskassan.se

http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss

Självständigt och kvalificerat arbete för läkare hos Försäkringskassan

Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall och Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland. Foto: Peter Engström
Malin Lindén Kalfa, specialist inom allmänmedicin och Försäkringsmedicinsk rådgivare och Margaretha Bergagård, enhetschef för FMR Mitt hos Försäkringskassan. Foto: Johan Marklund

Som Försäkringsmedicinsk rådgivare (FMR) på Försäkringskassan ges stora möjligheter att fördjupa sina medicinska kunskaper och samtidigt kunna styra mer över sin tid.

Det konstaterar Malin Lindén Kalfa, specialist inom allmänmedicin och med många års kliniskt arbete bakom sig, som sedan ett par år jobbar som FMR på heltid.
– Jag lockades av möjligheterna att få tid att ”grotta ner mig” i de medicinska frågeställningarna och även få en större förståelse för hela sjukdomsförloppen.
Hon är själv förvånad över att hon fortsätter att utvecklas som läkare även då hon lämnat det kliniska arbetet.
– Jag tror faktiskt jag skulle vara en bättre allmänläkare idag. Jag har bland annat lärt mig mycket mer inom psykiatri då det förekommer mycket ”samsjuklighet” där psykiatrin är en del i ett större mönster.
Hon utvecklas även inom många andra specialistområden då hon får hantera många ovanliga och svåra diagnoser som innebär att hon måste sätta sig in i nya komplexa medicinska frågeställningar.

Får dela med sig av sin kunskap
En viktig del i arbetet som försäkringsmedicinsk rådgivare är att utbilda olika grupper i försäkringsmedicin. Det gäller utbildning av försäkringskassans handläggare såväl som av läkare, AT/ST-läkare, läkarstudenter och andra grupper.
– Som utbildare fungerar jag i min roll som FMR lite som ”smörjmedel” mellan Försäkringskassan och sjukvården. Samarbetet underlättas av att vi träffas i den typen av mer prestigelösa sammanhang där vi har gemensamma mål.

En rådgivande funktion
Den största delen av tiden ägnar Malin Lindén Kalfa åt att sitta med handläggare och diskutera aktuella ärenden. Hennes uppgift är att tolka medicinska utlåtanden och förklara dem, men även att identifiera vilken information som saknas för att handläggarna ska kunna fatta korrekta beslut.
– Det är viktigt att förstå att det är handläggaren som ensam fattar beslut. Som FMR har vi endast en rådgivande funktion, på samma sätt som de försäkringsspecialister som också finns med i våra diskussioner.

En lyssnande organisation
Avdelningen för försäkringsmedicinska rådgivare inom Försäkringskassan (FK) är uppdelad i olika regioner. Margaretha Bergagård är enhetschef för FMR Mitt och trivs mycket bra.
– Det är lätt att tro att en så stor organisation som FK är opersonlig och trög, men det är tvärtom. Beslutsvägarna är snabba och bemötandet är mycket personligt.
Hon förklarar att de jobbar aktivt med medarbetarskapet och vill vara en lyssnande organisation med fokus på kontinuerlig feedback till medarbetarna.
– Vi är också noga med att se till att alla nya bjuds in i organisationen. De möts alltid av ett introduktionspaket och får en handledare de första sex månaderna.
För att börja som FMR krävs att man har en specialistutbildning inom medicin och att man har klinisk erfarenhet.
– Det är även bra om man känner ett visst samhällsengagemang och tycker det är roligt med utbildning. Det är samtidigt ett mycket självständigt arbete, så man ska inte vara rädd för att ta eget ansvar i utvecklingsarbetet, avslutar Margaretha Bergagård.

För mer information om att arbeta på Försäkringskassan, klicka här

Birgitta Moberg, Försäkringsmedicinsk rådgivare:

Foto: Johan Marklund

Vad är det bästa med att arbeta på Försäkringskassan?

– Jag har aldrig jobbat så länge på en arbetsplats, över 19 år, och det säger ju en del. Anledningarna är flera: arbetsuppgifterna är kvalificerade och omväxlande, vi jobbar i konstruktiva team och arbetsmiljön är trivsam. Sedan är förmånerna och det interna stödet på Försäkringskassan de bästa jag har haft på en arbetsplats.
– Jag gillar att jag kan styra över min tid och planera mina arbetsdagar, det är ett mycket självständigt jobb. Samtidigt är beslutsvägarna uppåt mycket korta, har jag synpunkter på förbättringar så når de alltid fram.
– Det team vi jobbar i består oftast av mig, som tillför den medicinska kompetensen, en försäkringsspecialist och en handläggare. Beslut fattas av handläggaren, så vi andra två är rådgivare. Det gör att mitt arbete inte är speciellt utsatt. Det är även relativt fritt från stress, jag får ta den tid jag behöver för den medicinska bedömningen och gå på djupet med de frågorna. Jag lär mig därigenom mycket och håller mig ständigt uppdaterad om vad som händer inom forskningen.

För mer information om att arbeta på Försäkringskassan, klicka här

Försäkringskassan
Försäkringskassans vision är ett samhälle där alla känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen i Sverige.

Just nu söker vi Försäkringsmedicinska rådgivare. Läs mer på: www.forsakringskassan.se/ledigajobb