Etikettarkiv: Förtroende

Allt fler inom vården väljer Docia

Rasmus Green arbetar som konsultläkare på bemanningsföretaget Docia och stormtrivs.
– Om du som läkare vill ha frihet, flexibilitet och möjligheten att utvecklas är Docia det självklara valet, berättar han.

Rasmus Green stormtrivs som konsultläkare på bemanningsföretaget Docia.
Rasmus Green stormtrivs som konsultläkare på bemanningsföretaget Docia.
Att förbättra villkoren för sjukvårdspersonal och sträva efter att sjukvården ska vara en attraktiv arbetsplats är Docias främsta ambition. Deras konsultchefer är väldigt engagerade i vården och brinner för att göra skillnad för sjukvårdspersonal.
Till vardags doktorerar Rasmus, vilket innebär att han i perioder behöver lägga ner mycket tid på forskningen. Han uppskattar verkligen möjligheten att kunna arbeta kliniskt och forska samtidigt.
– En stor skillnad mellan Docia och andra bemanningsföretag är att de är personliga och låter mig vara flexibel. De hittar uppdrag som är anpassade efter mig och mina förutsättningar. Mot slutet av min AT blev jag kontaktad av säkert 20 olika bemanningsföretag, men det var utan tvekan Docia som visade störst engagemang. Här känner jag mig uppskattad och inte bara som en i mängden, säger Rasmus.
– Varje enskild konsultläkare är unik för oss på Docia. Vi gör vad som krävs för att du ska känna dig nöjd och ser till att möta just dina behov. Vi vill att du som person ska känna förtroende för oss och lita på att vi finns där för dig. För oss är en nöjd konsult en bra konsult. Det är så vi arbetar för att göra svensk sjukvård ännu bättre, säger Bahare Ghaderi, konsultchef på Docia.

Det lilla extra
Docia har genom åren gjort sig känd som en trygg och engagerad arbetsgivare.
– Docia och min kontaktperson gör alltid det lilla extra för mig. De ser till att jag har stabila grunduppdrag med lång framförhållning, men håller också ögon och öron öppna för nya uppdrag med kort varsel. När jag blir tilldelad ett nytt uppdrag är allting ordnat och jag kan fokusera på att göra mitt jobb. Det är otroligt skönt att veta att Docia löser allt runt omkring, säger Rasmus.

Klicka här för mer information om Docia och intresseanmälan!

Docia Bemanning
Docia AB är ett heltäckande bemanningsföretag inom vården. Företaget levererar högkvalitativa sjukvårdstjänster inom alla specialistområden. De arbetar aktivt för att vara marknadens bästa arbetsgivare för marknadens bästa vårdkonsulter.

Docia
Arenavägen 55
121 77 Johanneshov
08-121 404 44
info@docia.se
www.docia.se

www.docia.se

Förtroendeklyfta gentemot beslutsfattare

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet. Foto: Svenska Läkaresällskapet
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet. Foto: Svenska Läkaresällskapet
En överväldigande majoritet av läkare anser att de politiska besluten för hälso- och sjukvården inte är tillräckligt verklighetsförankrade. För Stefan Lindgren, Svenska Läkaresällskapets ordförande, speglar svaren gapet mellan besluts­fattarna och de som är verksamma inom hälso- och sjukvården.

Enligt Stefan Lindgren, som även är professor och överläkare i Malmö, finns det en förtroendeklyfta och otillräcklig kommunikation och samsyn mellan vårdpersonal och politiker.
– Många upplever att de politiska besluten tas utan insikt i hur vardagen inom hälso- och sjukvården ser ut och vilka utmaningar som finns. Samtidigt är det svårt för personalen att ha en översikt av hur systemet fungerar som helhet och är uppbyggt samt hur det förhåller sig till andra samhällsinstanser. Båda sidor behöver tänka till och ha förståelse för varandras respektive roller, konstaterar han.

Bör undvika detaljstyrning
Stefan Lindgren menar att engagemanget från läkarkåren i stora utvecklingsfrågor skulle kunna vara större, men framhåller att samma sak gäller för beslutsfattarna.
– Politikerna ägnar sig för mycket åt att detaljstyra hälso- och sjukvården, när de istället bör ange ramar och inriktningar. Utformandet av vården bör lämnas åt professionerna. Det syns inte minst på budgetarbetet, där punktinsatser skapar tillfälliga flöden i verksamheter som sedan sinar. Det är inte rätt sätt att lösa problemen.

Alla perspektiv är värdefulla
De beslut som tas behöver adressera de utmaningar som finns i vården istället för att vara populistiska. Stefan Lindgren betonar att insatserna i första hand behöver vara inriktade på att åtgärda strukturproblem inom hälso- och sjukvården. Vård är i sig en småskalig verksamhet där kvaliteten avgörs av det som sker i mängder av individuella möten mellan patienter och personal, men de existerar inom ett komplext och omfattande system. Därför är det av största vikt att vårdpersonal och beslutsfattare gemensamt utformar vilken väg vården ska ta och strävar efter största möjliga samverkan och samsyn. Alla perspektiv är värdefulla och nödvändiga, avslutar han.

Är de politiska besluten för hälso- och sjukvården verklighetsförankrade?