Etikettarkiv: Gävle

Strömsbro Din hälsocentral med arbetsmiljön i fokus

Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman
Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman

I Strömsbro läggs mycket kraft och fokus på ett gott arbetsklimat för alla professioner på hälsocentralen. Gymträning på onsdagar, avsatt tid för utveckling på torsdagar och fredagsfikat bidrar till detta.

– Varannan torsdag brukar vi läkare gå ut och äta tillsammans. Och vi har en mycket bra kommunikation mellan alla yrkesgrupper, säger ST-läkaren Rahand Kakah.
Han sökte sig till Strömsbro hösten 2019 efter två år i Blekinge, på rekommendation av en kursare.
– Han sa att det var en mycket bra stämning här. Och det visade sig ju stämma!
Hans kollega Emma Tindemark gjorde sina sista fem AT-månader på Strömsbro och fortsatte sedan på ST direkt.

Bra start för ny läkare
– Jag stannade här för jag trivs så bra, framför allt med kollegorna. Inte bara läkarna utan alla yrkeskategorier; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sköterskor och alla andra, säger Emma.
Linnea Karlsson började på Strömsbro som underläkare sommaren 2019 och får i november en AT-tjänst.
– Jag har haft en väldigt bra start i arbetslivet här. Som ny läkare är man i behov av mycket hjälp från mer erfarna kollegor i både stort och smått. Och på Strömsbro har alla verkligen varit behjälpliga med just det!
Alla tre vittnar om stora möjligheter att ta vara på medarbetares intresseområden, kompetens och önskemål kring arbetets upplägg.

Tid för tenta
– Inför min AT-tenta behövde jag lite mer tid att plugga och då fick jag ett par extra dagar ledigt. Det uppskattade jag väldigt mycket, för det hade man ju inte behövt ge mig, säger Emma.
Linnea instämmer:
– Ledningen har varit väldigt flexibel vad gäller mitt schema. Jag har fått vara med och säga stopp eller be om mer arbete. I början vet man ju inte hur lång tid olika patienttyper tar och hur mycket man klarar på en dag för att det inte ska bli för mycket.
Enligt vårdenhetschef Malin Nilsson är en förutsättning för god arbetsmiljö en relevant arbetsbelastning för personalen. Som ett steg för att möta framtidens vård- och resursbehov lanserar snart Region Gävleborg en egen digital vårdkedja för att hålla samman hela vården – inte enbart primärvården. Förhoppningen är att denna kommer att bidra till ett förbättrat arbetssätt kring vår gemensamma patient och ge större möjlighet att lägga resurserna på rätta stället – rätt vård till rätt patient i rätt tid och till rätt kompetens direkt.

Vi söker specialistläkare inom allmänmedicin till Strömsbro Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Strömsbro Din hälsocentral i Gävle
Strömsbro Din hälsocentral i Gävle bedriver primärvård med läkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Här finns en rehabkoordinator för hjälp i sjukskrivningsarbetet. Hälsocentralen har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsosamtal samt ansvarar för vård- och omsorgsboenden.

Kontaktperson:
Malin Nilsson, Vårdenhetschef
Tel: 026-15 77 51
malin.a.nilsson@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se


ST-ledarskapsutbildning ger både professionell och personlig utveckling

Fredrik Hagerman och Stefan Soneberg, ST-läkare som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Fredrik Hagerman och Stefan Soneberg, ST-läkare som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman

– Utbildningen var enormt utvecklande. En inre resa som satt avtryck och påverkat mig både personligt och som läkare och ledare. Det säger Stefan Soneberg, ST-läkare i intermedicin som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg.

För snart ett år sedan tog den första kullen läkare examen från Region Gävleborgs ST-ledarskapsutbildning. Syftet med utbildningen är att stimulera ST-läkare till ledarskapsutveckling och stärka deras förutsättningar för framtida ledaruppdrag i organisationen.
– Vår förhoppning är att på sikt öka andelen chefer som i sin grundprofession är läkare och att denna satsning bidrar till att både behålla och locka fler ST-läkare och läkare till regionen, säger Karin Bending, HR-strateg.
Maria Palm, övergripande studierektor, berättar att utbildningen rönt stort intresse, både bland ST-läkare, äldre kollegor och andra regioner.
– Vi är förstås mycket glada över det positiva mottagandet och är nu i färd med att rekrytera nästa kull. Utbildningen erbjuder en unik möjlighet att kombinera den kliniska medicinska vardagen med en omfattande ledarskapsutbildning.

Naturligt steg
För Stefan Soneberg som tidigare varit engagerad i AT-rådet och direkt efter avslutad AT-tjänstgöring började arbeta med utbildningsfrågor på medicinkliniken i Gävle blev ledarskaps-ST ett naturligt steg.
– Jag blev mer och mer nyfiken på verksamhetsdelen och fick bland annat vara med och ta fram riktlinjerna för Region Gävleborgs ledarskaps-ST. Jag tyckte innehållet lät så intressant att jag själv ville gå kursen!
Även för kollegan Fredrik Hagerman blev ledarskaps-ST ett naturligt steg i utvecklingen.
– Jag läste på samhällsvetarprogrammet innan jag sadlade om till läkarutbildningen och har alltid sett mig själv som en humanist i naturvetarkläder. Intresset för ledarskap samt hur organisationer och grupper fungerar har alltid funnits där. Därför kändes det naturligt att söka till ledarskaps-ST när tillfälle gavs.

Stor nytta
Fredrik och Stefan tillhör båda den första kullen ST-läkare i Region Gävleborg som förlängt sin ST-utbildning med nio månader för att förkovra sig inom ledarskap. De blev klara i december förra året och kan idag, snart ett år senare, konstatera att de haft stor nytta av sina nyvunna kunskaper.
– En bit in på programmet hoppade jag på ett chefsuppdrag som ansvarig för ST-läkarna och underläkare på kliniken för internmedicin. Idag har jag det som deltidsuppdrag parallellt med min egen ST-utbildning till internmedicinare, berättar Stefan.
Han beskriver det som en fantastisk lyx att gå utbildningen parallellt med att i det dagliga arbetet på kliniken uppleva behovet av just ledarskap.
– Det var oerhört bra timing. I utbildningen fick vi fördjupa oss i olika delar av verksamheten som i slutänden gav ett större helhetsperspektiv av organisationen och hur den fungerar.
Fredrik å sin sida är i färd med att avrunda sin ST-utbildning i allmänmedicin.
– Precis som Stefan har jag haft stor nytta av utbildningen, både professionellt och personligt. Under min STL hade jag ett biträdande chefskap på halvtid för ungefär tio medarbetare på min hälsocentral. Det har lett till att jag nu tagit över rollen som medicinsk rådgivare i verksamheten. Jag är också med i regionens läkemedelskommitté och har ett uppdrag som ordförande i Osteoporosrådet.

Inre resa
En av de stora vinsterna med att göra ledarskaps-ST menar Fredrik är en större självkännedom.
– Jag har lärt mig mycket om mig själv och fått fler verktyg till att hantera olika situationer. För mig handlade det mycket om att kunna och våga ta plats i en grupp. Där stärktes jag mycket.
Stefan nickar instämmande.
– Ledarskapsutbildningen var till stor del en resa i sig själv. Om man är redo för den färden och har ett intresse för ledarskap kan jag verkligen rekommendera andra läkare att gå den här utbildningen.

Maria Palm, övergripande studierektor och Karin Bending, HR-strateg. Foto: Pernilla Wahlman
Maria Palm, övergripande studierektor och Karin Bending, HR-strateg. Foto: Pernilla Wahlman
Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning.
Med cirka 6 500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
www.regiongavleborg.se

Fördjupningsmöjligheter i Gävle

Emma Galos, ST-läkare på Gävle sjukhus. Foto: Pernilla Wahlman
Emma Galos, ST-läkare på Gävle sjukhus. Foto: Pernilla Wahlman
I Region Gävleborg finns möjligheter för läkare att kombinera sin utbildning till specialist i internmedicin med en subspecialisering redan under ST-tiden. För Emma Galos var den möjligheten en avgörande faktor när hon sökte sig till regionen.

Efter att Emma hade gjort sin AT och något år på ST:n i Mora, ville hon söka sig till en större ort. Efter rekommendationer från tidigare kollegor valde hon internmedicin i Gävle.
– Under min AT i Mora fick jag chansen att lära mig ekokardiografi, vilket innebar att jag hade fördjupade kunskaper inom ämnet då jag kom till Gävle. Det var en kompetens jag ville behålla och därför angav jag som önskemål att regelbundet få utöva detta under mina internmedicinska ST-år.

En lyxig möjlighet
Hon möttes av en positiv och uppmuntrande attityd från sjukhuset och när hon sedermera gjorde sin första rotation mot kardiologen, fick hon kontakt med en av de ansvariga överläkarna för GUCH-gruppen (Grown Up Congenital Heart disease).
– Hon tyckte att det var utmärkt att det kom en ST-läkare som redan hade kunskap inom ekokardiografi, så jag antogs till GUCH-teamet nästan på en gång. Sedan dess har jag haft möjlighet att få vara delaktig i denna mottagning, några veckor varje år. Det är en lyxig möjlighet att få chansen att utbilda sig inom en sådan subspecialitet redan under min internmedicinska ST. Ju mer erfarenhet jag kan samla på mig innan jag fördjupar mig inom kardiologin, desto bättre.

Breddar sin kompetens
Emma har inte ångrat att hon sökte sig till Gävle, hon trivs bra på arbetet och med sina arbetskollegor. De korta avstånden i Gävle borgar för en bra tillgänglighet och ett nära och stöttande socialt nätverk, vilket är bra när karriär skall kombineras med familj. För Emma var det möjligheten att i sin internmedicinska ST-tjänstgöring få bibehålla och utveckla sin kompetens inom kardiologi som fällde avgörandet.
– Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med att fördjupa sig tidigt. Ibland kan det vara klurigt att kombinera sin obligatoriska internmedicinska randning med sin subspecialisering, men å andra sidan hoppas och tror jag på att om man startar tidigt, samlar man på sig mycket erfarenhet och kompetens inom området. Dessutom har man jätteroligt, så jag skulle verkligen rekommendera det till andra som ska göra sin ST, avslutar hon.


Ledande inom digital patologi

Gordan Maras, ST-läkare på Gävle sjukhus. Foto: Pernilla Wahlman
Gordan Maras, ST-läkare på Gävle sjukhus. Foto: Pernilla Wahlman
Region Gävleborg var en av de första regioner som introducerade ett digitalt arbetssätt kring analys och behandling av patologiska prover och regionen ligger fortfarande i utvecklingens absoluta framkant.

När ST-läkaren Gordan Maras började arbeta med den kliniska patologin vid Gävle sjukhus hade arbetet med de digitala analyslösningarna ännu inte hunnit komma igång ordentligt. Han såg genast fördelarna med en digitalisering och engagerade sig helhjärtat i arbetet.
– Vi har kunnat dra stor nytta av digitaliseringen redan nu, på lokal nivå, bland annat genom att underlätta arbetet inför ronder och genom att i begränsad skala konsultera på distans och med andra sjukhus, något vi vill utöka i framtiden. Det sparar dessutom tid och skapar en mer standardiserad analysprocess med objektivare resultat. Det kan tyckas vara småsaker, men kombinerat resulterar de i säkrare analyser och bättre behandlingar.

Positiva effekter
Arbetet med digitaliseringen har varit en lång process och den patologiska kliniken i Gävle har lagt både tid och ansträngning på att implementera och få in den i labbflödet samt att införskaffa den hård- och mjukvara som bäst lämpat sig för klinikens behov.
– Vi är väldigt nöjda med vilka positiva effekter vi har fått inom regionen och när nu andra regioner har börjat tänka i samma banor ser vi vilket enorm utbyte vi kommer att kunna ha med den här tekniken.

Kraftig utveckling
Sedan Gordan började sitt arbete har lösningarna utvecklats kraftigt. Förutom att urvalet av scannrar blivit betydligt större har även bildkvaliteten blivit bättre och själva inscanningen snabbare.
– Mjukvarorna är mer och mer anpassade efter den kliniska vardagen och leverantörerna utvecklar sina lösningar i samverkan med verksamma patologer. Framöver kommer vi att kunna utnyttja datorernas kapacitet på ett betydligt mer omfattande sätt, bland annat genom så kallad ”deep learning”, alltså att programmet börjar lära sig på egen hand. Det kommer att bana väg för en ännu snabbare och till vissa delar automatiserad process. Det har skett en snabb utveckling, men det finns ändå mycket kvar att upptäcka.

Sjukvården, Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.
Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
Tel: 026-15 40 00
E-post: rg@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se