Presentation

ST-ledarskapsutbildning ger både professionell och personlig utveckling

Publicerad 1 november 2017
Fredrik Hagerman och Stefan Soneberg, ST-läkare som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman
Fredrik Hagerman och Stefan Soneberg, ST-läkare som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg. Foto: Pernilla Wahlman

– Utbildningen var enormt utvecklande. En inre resa som satt avtryck och påverkat mig både personligt och som läkare och ledare. Det säger Stefan Soneberg, ST-läkare i intermedicin som gått den ST-ledarskapsutbildning som erbjuds i Region Gävleborg.

För snart ett år sedan tog den första kullen läkare examen från Region Gävleborgs ST-ledarskapsutbildning. Syftet med utbildningen är att stimulera ST-läkare till ledarskapsutveckling och stärka deras förutsättningar för framtida ledaruppdrag i organisationen.
– Vår förhoppning är att på sikt öka andelen chefer som i sin grundprofession är läkare och att denna satsning bidrar till att både behålla och locka fler ST-läkare och läkare till regionen, säger Karin Bending, HR-strateg.
Maria Palm, övergripande studierektor, berättar att utbildningen rönt stort intresse, både bland ST-läkare, äldre kollegor och andra regioner.
– Vi är förstås mycket glada över det positiva mottagandet och är nu i färd med att rekrytera nästa kull. Utbildningen erbjuder en unik möjlighet att kombinera den kliniska medicinska vardagen med en omfattande ledarskapsutbildning.

Naturligt steg
För Stefan Soneberg som tidigare varit engagerad i AT-rådet och direkt efter avslutad AT-tjänstgöring började arbeta med utbildningsfrågor på medicinkliniken i Gävle blev ledarskaps-ST ett naturligt steg.
– Jag blev mer och mer nyfiken på verksamhetsdelen och fick bland annat vara med och ta fram riktlinjerna för Region Gävleborgs ledarskaps-ST. Jag tyckte innehållet lät så intressant att jag själv ville gå kursen!
Även för kollegan Fredrik Hagerman blev ledarskaps-ST ett naturligt steg i utvecklingen.
– Jag läste på samhällsvetarprogrammet innan jag sadlade om till läkarutbildningen och har alltid sett mig själv som en humanist i naturvetarkläder. Intresset för ledarskap samt hur organisationer och grupper fungerar har alltid funnits där. Därför kändes det naturligt att söka till ledarskaps-ST när tillfälle gavs.

Stor nytta
Fredrik och Stefan tillhör båda den första kullen ST-läkare i Region Gävleborg som förlängt sin ST-utbildning med nio månader för att förkovra sig inom ledarskap. De blev klara i december förra året och kan idag, snart ett år senare, konstatera att de haft stor nytta av sina nyvunna kunskaper.
– En bit in på programmet hoppade jag på ett chefsuppdrag som ansvarig för ST-läkarna och underläkare på kliniken för internmedicin. Idag har jag det som deltidsuppdrag parallellt med min egen ST-utbildning till internmedicinare, berättar Stefan.
Han beskriver det som en fantastisk lyx att gå utbildningen parallellt med att i det dagliga arbetet på kliniken uppleva behovet av just ledarskap.
– Det var oerhört bra timing. I utbildningen fick vi fördjupa oss i olika delar av verksamheten som i slutänden gav ett större helhetsperspektiv av organisationen och hur den fungerar.
Fredrik å sin sida är i färd med att avrunda sin ST-utbildning i allmänmedicin.
– Precis som Stefan har jag haft stor nytta av utbildningen, både professionellt och personligt. Under min STL hade jag ett biträdande chefskap på halvtid för ungefär tio medarbetare på min hälsocentral. Det har lett till att jag nu tagit över rollen som medicinsk rådgivare i verksamheten. Jag är också med i regionens läkemedelskommitté och har ett uppdrag som ordförande i Osteoporosrådet.

Inre resa
En av de stora vinsterna med att göra ledarskaps-ST menar Fredrik är en större självkännedom.
– Jag har lärt mig mycket om mig själv och fått fler verktyg till att hantera olika situationer. För mig handlade det mycket om att kunna och våga ta plats i en grupp. Där stärktes jag mycket.
Stefan nickar instämmande.
– Ledarskapsutbildningen var till stor del en resa i sig själv. Om man är redo för den färden och har ett intresse för ledarskap kan jag verkligen rekommendera andra läkare att gå den här utbildningen.

Maria Palm, övergripande studierektor och Karin Bending, HR-strateg. Foto: Pernilla Wahlman
Maria Palm, övergripande studierektor och Karin Bending, HR-strateg. Foto: Pernilla Wahlman
Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning.
Med cirka 6 500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
www.regiongavleborg.se