Presentation
Primärvården Gävleborg HC Sandviken Södra och Norra

Bli en del av vårt team i Sandviken!

Publicerad 21 november 2023
Foto: Alexander Lindström
Anna Zmoraj Malmström, Annika Perttula, Linda Kristiansson och Lina Renström trivs på de två vårdcentralerna HC Sandviken Norra och HC Sandviken Södra. Foto: Alexander Lindström
Anna Zmoraj Malmström, Annika Perttula, Linda Kristiansson och Lina Renström trivs på de två vårdcentralerna HC Sandviken Norra och HC Sandviken Södra. Foto: Alexander Lindström

Vill du göra din ST i en stark kollegial gemenskap, med tydligt fokus på utbildning och handledning och där det finns stort utrymme för dina egna intressen och drivkrafter? Välkommen till primärvården i Sandviken! Här finns alla möjligheter för dig att utvecklas och växa i din läkarroll.

Anna Zmoraj Malmström visste tidigt att hon ville bli allmänläkare för att kunna jobba brett och följa sina patienter genom livets alla skeden. Efter grundutbildningen gjorde hon sitt kliniska basår i Sandviken-Gävle och gick sedan direkt till ST inom primärvården i Sandviken. Idag är Anna färdig specialist i allmänmedicin och handledare för ST-läkare på HC Sandviken Södra.
– ST har ett enormt bra upplägg här. Det är väldigt mycket fokus på utbildning och handledning och det finns en lyhördhet för ens egna önskemål. Här finns också goda möjligheter till sidouppdrag utifrån vilka intressen man har, berättar Anna, som är engagerad inom astma-KOL, BVC och hemsjukvården. Hon lyfter även fram möjligheten till utlandsauskultation, något som hon själv gjorde i Malawi och på Grönland under sin ST.
Hon får medhåll av Annika Perttula, som precis har börjat sin specialisttjänstgöring på HC Sandviken Södra. Annika gjorde AT i Gävle och hade sin primärvårdsplacering i Sandviken.
– Jag trivdes så bra och visste att jag ville tillbaka. ST är tydligt uppstyrt och vi ST-läkare får verkligen bra stöd och handledning. Man är aldrig ensam, utan det är högt i tak och öppna dörrar. Vi är en stor grupp unga läkare och det finns alltid erfarna kolleger att rådfråga. Vi har en fin sammanhållning i hela läkargruppen, säger hon.

Vi söker Allmänspecialist/ST till Sandviken Södra och Sandviken Norra Din HC. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster för läkare

Öppenhet och lärande
Ett resultat av det tydliga fokuset på utbildning är Utbildningscentralen, som startade för ett tiotal år sedan. Det uttryckliga syftet är att ge gedigen handledning till unga läkare och skapa en atmosfär av öppenhet och lärande. Ett led i detta är ”tiomötena”, som hålls klockan tio varje förmiddag. Då samlas alla läkare från de två vårdcentralerna HC Sandviken Norra och HC Sandviken Södra för att diskutera patientfall samt etiska och medicinska frågor. Båda vårdcentralerna är lokaliserade på Sandvikens lasarett och ibland deltar även läkare från andra specialiteter på lasarettet, exempelvis psykiatrin eller kardiologen.
– Det är ett fantastiskt bra tillfälle att utbyta erfarenheter och lära känna varandra. En annan sak som jag uppskattar är att vi ST-läkare får förtroende med egna patientlistor och vi kan påverka vår tidsbokning, för att minska stress och öka patientsäkerheten, framhåller Annika.

Forskning
Inom primärvården i Sandviken finns också goda möjligheter för dig som är intresserad av att forska. ST-läkaren och doktoranden Linda Kristiansson har en delad tjänst, där hon arbetar kliniskt på HC Sandviken Norra halva tiden och med sin avhandling om lungödem vid simning resten av tiden.
– Jag upplever att man får stöd och uppmuntran och ges förutsättningar att kombinera patientarbetet med forskning. Det ger energi att få jobba med två områden som man brinner för, säger hon.
Lina Renström är färdig specialist i allmänmedicin sedan ett år tillbaka och arbetar idag med administrativa forskningsuppgifter parallellt med kliniskt arbete på hälsocentralen. Hon är även forskningshandledare och bedriver egen forskning om barnobesitas. Lina disputerade inom idrottsmedicin under tiden som ST-läkare i Sandviken.
– Här finns några olika forskningsprojekt som man kan engagera sig i både under ST och som färdig specialist. Ambitionen är att vi på sikt ska bli en akademisk forskningsenhet, berättar hon.

Välutrustat
Också Lina och Linda drogs till primärvården i Sandviken tack vare det goda utbildningsklimatet och det strukturerade ST-programmet. De vill även lyfta fram att hälsocentralerna har bra utrustning som gör det möjligt att bedöma och ge vård till allt fler typer av patienter.
– Vi har exempelvis ögonmikroskop och möjlighet till gynundersökning, så många patienter kan tas omhand här till att börja med, säger Linda. Hälsocentralen har även köpt in ultraljud och diatermiutrustning.
Lina framhåller att Sandviken inte bara erbjuder bra karriärmöjligheter, utan också livskvalitet, med ett rikt kulturutbud och naturen nära.
– Här kan man ha en aktiv fritid, med skidåkning, vandring och mountainbike med Högbo Bruk, Kungsberget och Storsjön in på knuten.

Vi söker Allmänspecialist/ST till Sandviken Södra och Sandviken Norra Din HC. Klicka här för att läsa mer och ansöka (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster för läkare

HC Sandviken Södra och Norra – Primärvården Gävleborg

Välkommen som ST-läkare på HC Sandviken Södra och Norra! Här blir du en del av ett sammansvetsat team av olika kompetenser, med många läkare. Det finns ett starkt fokus på handledning och utbildning och du utvecklas snabbt i din profession. Hälsocentralerna ligger i samma hus som Sandvikens sjukhus, så du har nära till andra specialister som du snabbt lär känna. Sandviken erbjuder hög livskvalitet med vacker natur och nära pendlingsavstånd till Gävle.

regiongavleborg.se