Presentation
Primärvården Hudiksvall Mobila sjukvårdsteam

Läkare på väg

Publicerad 21 november 2023
Foto: Philippe Rendu
Ingela Högerås, överläkare och Lars Edeborg, sjuksköterska i mobila sjukvårdsteamet i Hudiksvall. Foto: Philippe Rendu
Ingela Högerås, överläkare och Lars Edeborg, sjuksköterska i mobila sjukvårdsteamet i Hudiksvall. Foto: Philippe Rendu

Ingela Högerås hade jobbat länge inom kvinnosjukvården när hon för tre år sedan bytte spår. Idag är hon överläkare på mobila sjukvårdsteamet i Hudiksvall.
– Jag stormtrivs med uppdraget. Här har vi både tid och möjlighet att se till helheten och vårda hela människan.

Inom primärvårdsområde Hudiksvall finns tre mobila sjukvårdsteam som vårdar patienter på plats i hemmen. Ett koncept som ger en mer holistisk vård och trygghet både till patienter och närstående.
Teamen har idag två huvudsakliga uppdrag. Det ena är att åka hem till vuxna personer som har svårt att ta sig till sjukvården.
– I praktiken innebär det mestadels äldre människor. Det kan handla om allt från att ta hand ett sår till att komma hem till någon som är gravt multisjuk som kanske har försummat sig själv i månader, säger Ingela. Dessa kontakter kan vara enstaka besök men ibland längre kontakter över tid.
Det andra uppdraget handlar om att de mobila teamen har tagit över läkaransvaret för en stor del av hemsjukvården i Hudiksvalls kommun.
– I de här fallen åker vi ut på besök som påkallats av sjuksköterskor inom kommunen. Men vi håller också i de årliga kontrollerna, till exempel läkemedelsgenomgångar.

Holistisk vård
Ett mobilt team består av en läkare och en sjuksköterska. Lars Edeborg hade jobbat inom ambulanssjukvården och som sjuksköterska i bedömningsbil när han bestämde sig för att ta ett nytt steg i karriären.
– Nu har jag jobbat på mobila teamet i snart ett år och trivs jättebra.
Det bästa med jobbet, säger han, är ändå att ha tid att vårda hela människan.
Ingela är inne på samma linje.
– Det som från början kanske bara är ett sår kan visa sig bli ett mycket större ärende när vi kommer ut på plats. Varje hembesök tar omkring en timme.
Vissa dagar blir det många mil på vägarna. Mobila teamet servar även Nordanstigs kommun, och från kommungränserna norr till söder är det 14 mil.
– En del dagar är vi på väg hela tiden, har med oss matsäck och lunchar vid en rastplats. På somrarna är det ljuvligt. För mig är dagarna då vi är ständigt på rull de allra roligaste, berättar Lars.
– Ja, säger Ingela, det kan nog alla i teamet skriva under på. Det är ett väldigt meningsfullt arbete.

Primärvården Hudiksvall – Region Gävleborg

Primärvården Hudiksvall har tre mobila sjukvårdsteam som består av specialistläkare och sjuksköterskor som främst arbetar med bedömning av patienter som senaste tiden sviktat i sitt hälsotillstånd eller har behov av uppföljning efter sjukhusvistelse. Bedömning och behandling i hemmiljö medför ett mervärde för dessa patienter och en möjlighet till en holistisk och nära vård. De mobila teamen har också tagit över stora delar av läkaransvaret för hemsjukvården i Hudiksvalls kommun.

regiongavleborg.se