Presentation
Region Gävleborg Primärvården

Teambaserat arbetssätt gynnar medarbetare och patienter

Publicerad 7 maj 2024
Foto: Alexander Lindström
Nicklas Persson och Claes Sundvik upplever att det finns goda möjligheter att både utvecklas och utveckla inom primärvården i Gävleborg. Foto: Alexander Lindström
Nicklas Persson och Claes Sundvik upplever att det finns goda möjligheter att både utvecklas och utveckla inom primärvården i Gävleborg. Foto: Alexander Lindström

Beslutsvägarna är korta och engagemanget är stort inom primärvården i Region Gävleborg. Nytänkandet har lett fram till ett starkt och givande teamarbete. Valbo Din hälsocentral är ett av flera lyckade exempel.

– Vill vi förändra någonting har vi alla resurser och kompetenser samlade under ett tak. Får vi en idé och en positiv utvärdering är det bara att köra, säger Claes Sundvik, vårdenhetschef på Valbo Din hälsocentral.
Och det var lite så det såg ut i höstas när det teambaserade arbetssättet, som är inspirerat av Alaska- och Svalövsmodellen, sjösattes.
Idag träffas två multiprofessionella team två gånger i veckan. Teamen består av specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och medicinska sekreterare. Teamen går tillsammans igenom cirka 36 patientfall i veckan.
De timmeslånga teammötena har snabbt blivit veckans höjdpunkt för medarbetarna.
– Det är ett givande arbetssätt att sitta i grupp på det här viset. Vi lär oss mycket av varandra under de här stunderna, säger Nicklas Persson, specialist inom allmänmedicin på Valbo Din hälsocentral och berättar att den goda stämning som råder på hälsocentralen, har blivit om möjligt ännu bättre.

Bättre patientfördelning
Ytterligare en vinst är att patienterna fördelas på ett bättre sätt. Majoriteten av de patientfall som tas upp på teammötena går inte direkt vidare till läkarna utan till någon av de andra yrkeskategorierna. Och de fall som går vidare till läkarna är ofta väl förberedda.
För patienterna innebär det teambaserade arbetssättet att resorna till hälsocentralen blir färre.
– De multiprofessionella teamen får en helhetsbild vilket gynnar patienterna, säger Claes.
Den största delen av de fall som gås igenom vid teammötena kommer från sjuksköterskorna i rådgivningen. Men också andra medarbetare kan lägga in patientfall och vara med vid teammöten.
I dagsläget är det de lite mer komplexa fallen, eller patienter som har sökt hjälp upprepade gånger, som teamen går igenom. I framtiden finns det en tanke om att utöka patientgruppen och teamen. Det har även blivit dags att dokumentera de positiva effekter som medarbetarna redan upplever.
– En av våra hyrläkare slutade i höstas och då var vi lite nervösa över hur det skulle gå. Men det gick ju alldeles utmärkt ändå. Det är ett bevis på teamarbetets effektivitet, säger Nicklas.

Primärvården i Region Gävleborg

För att ligga i framkant satsar vi på din kompetensutveckling. Hos oss finns det goda möjligheter för dig som vill vara med och bedriva förändringsarbete och utveckla primärvården.

Vill du veta mer om teambaserat arbetssätt inom primärvården i Region Gävleborg, kontakta:
Elisabeth Hartung
verksamhetschef Primärvård Gävle:
elisabeth.hartung@regiongavleborg.se

regiongavleborg.se