Etikettarkiv: Gävleborg

Jobba med digitala och fysiska vårdmöten i Gävle

Vill du som är allmänspecialist påverka din arbetssituation och få livet att gå ihop? Jobba då med vår nya digitala vårdtjänst.

  • Jobba med vår digitala jobbtjänst – Min vård Gävleborg.
  • Ha digitala besök och använd digitala tjänster för att underlätta kommunikationen.
  • Kombinera digitala och fysiska vårdmöten i primärvården, SÄBO eller hemsjukvården.

Min vård Gävleborg är ett komplement till dagens vårderbjudande och skapar en mer tillgänglig och jämlik vård.

Vi etablerar nya arbetssätt som sätter patienten och inte minst dig i fokus.

Vi söker allmänspecialist till Gävle Strand Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i Region Gävleborg

Blir du nyfiken på ovanstående? Hör av dig så berättar vi mer!

Primärvården Gävle
Verksamhetschef
Elisabeth Hartung
elisabeth.hartung@regiongavleborg.se
070-201 02 33

Primärvården i Gävle

Gävle Strand Hälsocentral i Tullhuset är en del av primärvården i Gävle som består av åtta hälsocentraler: Andersberg, Gävle Strand, Hamrånge, Hedesunda, Strömsbro, Sätra, Södertull och Valbo. Välkommen till oss!

Läs mer om digitala vårdmöten här: www.regiongavleborg.se/dvm

Var med och driv utvecklingen i Gävleborg

Olle Haller, överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle och Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin. Foto: Pernilla Wahlman
Olle Haller, överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle och Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin. Foto: Pernilla Wahlman

Region Gävleborg var först ut i Sverige med kombinerad utrustning för angiografi och datortomografi.
Nytänkande för att skapa bättre flöden och mindre stress är grundbultar för att utveckla sjukvården i regionen. Som läkare kan du vara med och driva förbättringen.

Den nya, avancerade utrustningen på Bild och funktionsmedicin i Gävle skapar nya möjligheter för röntgenledd behandling av en rad kirurgiska, onkologiska och gynekologiska sjukdomar.
– Vid vissa ingrepp är det en stor fördel att kunna använda båda metoderna samtidigt, i kombination eller för att utröna vilken metod som är lämpligast. Nu finns utrustningen samlad i en och samma sal, istället för på olika våningar, vilket är en stor förbättring för både patienter och personal, berättar Olle Haller, som är överläkare och sektionsansvarig för interventionsröntgen på länssjukhuset i Gävle.

Effektiviserar vården
Den här typen av kombinationsutrustning har funnits i bruk i vissa andra europeiska länder under senare år, och används då framför allt till avancerad cancerbehandling. När Olle Haller för några år sedan först hörde talas om den såg han möjligheterna att skapa en mer effektiv vård, med bättre logistik, förbättrade flöden och mindre stress för såväl patienter som personal.
– Det har varit ett arbetsmiljöproblem att olika sektioner inte haft tillgång till rätt utrustning när de behövt den. Planerade och akuta undersökningar och behandlingar har krockat, det har blivit dubbelbokningar och patienter har fått vänta, säger Olle Haller.
Sedan utrustningen invigdes i december i fjol har planeringen underlättats och köer minskat. Det förbättrade flödet får också positiva effekter i övriga delar av sjukhuset, som exempelvis på kardiologen, onkologen och kirurgen. Den befintliga angiografiutrustningen har tagits över av kärlkirurgen, som på så sätt kan samla sina ingrepp.
– Personalen är nöjd och det är en klar förbättring för våra patienter, konstaterar OIle Haller.

<!—

"Vill

—>
Ny digital plattform
Ett annat exempel på nytänkande för en bättre vård i Region Gävleborg är inom IT och e-hälsa. Liksom många andra regioner har Region Gävleborg dragits med ett lapptäcke av olika digitala lösningar. Nu tar man ett samlat grepp för att skapa ett mer samordnat och enhetligt system.
– Vi tittar på befintliga system för att se hur vi kan utveckla en IT-miljö som verkligen fungerar för våra medarbetare, berättar Simon Nilsson, utvecklingschef för sjukvården i regionen och specialistläkare i internmedicin.
Ett område som nu utvecklas är digitala vårdmöten. I de flesta system väljer patienten själv vilken profession de vill träffa, exempelvis läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut och bokar sedan sitt digitala vårdmöte.
I Region Gävleborg vänder man nu på det. Inom ramen för konkurrenspräglad dialog utvecklas en plattform med en triagemotor, som styr patienten rätt.
– Vi använder vår professionella kunskap för att skapa ett system som direkt vid bokningen sorterar patienterna till rätt instans. På så sätt skapar vi en snabbare, effektivare och smartare vårdkedja, förklarar Simon Nilsson.

Forum för dialog
Vid bokningen får patienten ange sina symtom och sedan svara på ett anpassat frågebatteri. Utifrån detta styrs sedan patienterna via triagemotorn till rätt ställe så att man minimerar onödiga möten och remisser. Vissa patienter kanske har besvär som inte lämpar sig för ett digitalt vårdmöte och då erbjuds dessa istället tid för ett fysiskt möte.
– Ett problem generellt inom svensk sjukvård är att vården bedrivs i stuprör och att man tappat bredden. Men ofta är ju flera vårdgivare inblandade i ett patientärende. Nu får vi en mötesplats online och ett forum för bred dialog mellan olika specialiteter och professioner. Dessutom blir det ett effektivt verktyg för att få ut vård i glesbygd och att skapa en attraktiv arbetsplats, säger Simon Nilsson.
Både Simon Nilsson och Olle Haller framhåller att man som läkare i Region Gävleborg kan driva förändringsarbete. Det finns en lyhördhet hos ledningen i regionen för idéer om att utveckla vården och en vilja att förbättra, menar de.
– Precis som andra regioner har vi en svår demografisk utmaning framför oss. Men här finns en genuin vilja att lyssna, och som läkare har man väldigt goda möjligheter att göra avtryck, säger Simon Nilsson.

<!—

"Vill

—>

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder en rad spännande karriärmöjligheter för läkare, såväl färdiga specialister som ST-läkare. Här finns goda möjligheter för dig som vill vara med och bedriva förändringsarbete och utveckla vården i regionen. Det finns god tillgång till kompetensutveckling och utbildning och stora möjligheter att forska.

www.regiongavleborg.se


Strömsbro Din hälsocentral med arbetsmiljön i fokus

Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman
Linnea Karlsson, underläkare, Emma Tindemark, ST-läkare och Rahand Kakah, ST-läkare på Strömsbro Din hälsocentral. Foto: Pernilla Wahlman

I Strömsbro läggs mycket kraft och fokus på ett gott arbetsklimat för alla professioner på hälsocentralen. Gymträning på onsdagar, avsatt tid för utveckling på torsdagar och fredagsfikat bidrar till detta.

– Varannan torsdag brukar vi läkare gå ut och äta tillsammans. Och vi har en mycket bra kommunikation mellan alla yrkesgrupper, säger ST-läkaren Rahand Kakah.
Han sökte sig till Strömsbro hösten 2019 efter två år i Blekinge, på rekommendation av en kursare.
– Han sa att det var en mycket bra stämning här. Och det visade sig ju stämma!
Hans kollega Emma Tindemark gjorde sina sista fem AT-månader på Strömsbro och fortsatte sedan på ST direkt.

Bra start för ny läkare
– Jag stannade här för jag trivs så bra, framför allt med kollegorna. Inte bara läkarna utan alla yrkeskategorier; fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sköterskor och alla andra, säger Emma.
Linnea Karlsson började på Strömsbro som underläkare sommaren 2019 och får i november en AT-tjänst.
– Jag har haft en väldigt bra start i arbetslivet här. Som ny läkare är man i behov av mycket hjälp från mer erfarna kollegor i både stort och smått. Och på Strömsbro har alla verkligen varit behjälpliga med just det!
Alla tre vittnar om stora möjligheter att ta vara på medarbetares intresseområden, kompetens och önskemål kring arbetets upplägg.

Tid för tenta
– Inför min AT-tenta behövde jag lite mer tid att plugga och då fick jag ett par extra dagar ledigt. Det uppskattade jag väldigt mycket, för det hade man ju inte behövt ge mig, säger Emma.
Linnea instämmer:
– Ledningen har varit väldigt flexibel vad gäller mitt schema. Jag har fått vara med och säga stopp eller be om mer arbete. I början vet man ju inte hur lång tid olika patienttyper tar och hur mycket man klarar på en dag för att det inte ska bli för mycket.
Enligt vårdenhetschef Malin Nilsson är en förutsättning för god arbetsmiljö en relevant arbetsbelastning för personalen. Som ett steg för att möta framtidens vård- och resursbehov lanserar snart Region Gävleborg en egen digital vårdkedja för att hålla samman hela vården – inte enbart primärvården. Förhoppningen är att denna kommer att bidra till ett förbättrat arbetssätt kring vår gemensamma patient och ge större möjlighet att lägga resurserna på rätta stället – rätt vård till rätt patient i rätt tid och till rätt kompetens direkt.

Vi söker specialistläkare inom allmänmedicin till Strömsbro Din hälsocentral. Klicka här för mer information och ansök

Strömsbro Din hälsocentral i Gävle
Strömsbro Din hälsocentral i Gävle bedriver primärvård med läkar- och distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. Här finns en rehabkoordinator för hjälp i sjukskrivningsarbetet. Hälsocentralen har specialistmottagningar för astma/KOL, diabetes, inkontinens och hälsosamtal samt ansvarar för vård- och omsorgsboenden.

Kontaktperson:
Malin Nilsson, Vårdenhetschef
Tel: 026-15 77 51
malin.a.nilsson@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se


Hudiksvall topprankas av landets AT-läkare

Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall och Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland. Foto: Peter Engström
Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall och Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland. Foto: Peter Engström

Hudiksvall är Sveriges bästa allmänmedicinort. Det visar årets AT-ranking som sammanställts av SYLF, Sveriges yngre läkares förening. Tillgänglighet av allmänspecialist på plats samt avsatt tid för studier och handledning är viktiga faktorer bakom framgången.

Årets AT-ranking från SYLF visar att både Hudiksvall och Gävle har klättrat kraftigt i listan. Hudiksvall har gått från nionde till femte plats medan Gävle gått upp hela 24 placeringar: från 49:e till 25:e plats. Dessutom toppar Hudiksvall och Hälsinglands primärvård listan över bästa allmänmedicinort.
Maria Palm, övergripande studierektor, Region Gävleborg, ser de fina placeringarna som ett kvitto på att verksamheten är på rätt väg.
– Vi har långsiktigt arbetat för hög och jämn kvalitet i AT-utbildningen i hela regionen med starkt fokus på handledning, vilket jag tror är en av de viktigaste orsakerna bakom det fina resultatet.
Lisa Månsson Rydén, studierektor för AT- och ST-läkare i Hälsingland, berättar att verksamheten haft ett kontinuerligt förbättringsarbete på AT-sidan i Hälsingland och Gästrikland vad gäller både rekrytering och AT-läkarnas eget inflytande på sin tjänstgöring.
– I Hälsingland har vi bland annat startat ett utbildningsutskott där AT-läkare tillsammans med representanter för varje klinik har regelbundna möten. Detta har exempelvis resulterat i att AT-tjänstgöringen numera inleds med en månad i primärvården och att AMLS och ATLS införts som obligatoriska kurser i utbildningen, att det anordnas lokal AT-stämma för alla AT-läkare i länet och att det tagits fram en AT-bok samt en AT-handledarmanual.

Stort engagemang
Att framhålla i sammanhanget är att Region Gävleborg har en studierektor för varje medicinsk specialitet. Studierektorerna ingår i regionens utbildningsråd som leds av Maria Palm.
– Vi har en stark utbildningsorganisation med engagerade AT-chefer, samordnare, studierektorer och medarbetare ute i verksamheterna som tillsammans arbetar för att göra våra AT-läkares tjänstgöring så bra som möjligt.
Per Granström är läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger med lång erfarenhet, både av yrket och av att handleda nya kollegor. Att regionen hamnar högt i rankingen tror han beror på flera orsaker.
– Som AT-läkare är man oerfaren och osäker, så det gäller att skapa en trygghet. Förutom schemalagd handledning är den dagliga stöttningen oerhört viktig; så fort det behövs ska det finnas en erfaren kollega att vända sig till. Jag tror också att studierektorerna spelar en stor roll för det fina resultatet. De har skapat ett bra upplägg och en gruppgemenskap som är viktig när man är ny i yrket.
Själv gjorde han sin AT-tjänst på Hudiksvalls sjukhus.
– Det är visserligen 30 år sedan, men faktum är att det var en mycket bra AT. Här finns en lång tradition av att ta väl hand om nya kollegor. Jag tror att det hela beror på att AT-läkaren inte lämnas åt sitt öde utan alltid har en handledare att vända sig till.
Narmin Esmail, ST-läkare på ögonkliniken i Hudiksvall är beredd att hålla med.
– Jag gjorde min AT i Hudiksvall, blev klar i juni och hade en väldigt bra handledning. Om det någon gång dök upp problem gick de alltid att lösa på ett smidigt sätt. Jag är väldigt nöjd med den primärvårdsplacering jag hade på hälsocentralen i Ljusdal och kan verkligen rekommendera verksamheten till andra AT-läkare.

Riktade insatser
Maria Palm berättar att verksamheten under det senaste året gjort riktade insatser för just handledning och kollegialt stöd för AT i Gävle.
– Det är något vi fortsätter med generellt för alla läkare under utbildning i Region Gävleborg. Rankingen visar att vi är på rätt väg, nu är det viktigt att fortsätta arbeta långsiktigt och att höja kvaliteten ytterligare. Vi kommer även fortsättningsvis att sträva efter att våra AT-läkare ska känna att de har stort inflytande över sin arbetsmiljö. Här finns sannolikt utrymme för förbättring och det tar vi med oss i det fortsatta arbetet.
Inom primärvården i regionen arrangeras årligen chefsdagar samt handledarträffar tre gånger per år. Regionen anordnar, förutom den grundläggande handledarutbildningen, även fortbildning av handledare, allt i syfte att skapa en ännu bättre AT- och ST-utbildning.
– Att ha läkare som trivs och vill stanna kvar handlar i förlängningen om hållbarhet för regionen och att kunna leverera vård av hög kvalitet till dess befolkning, fastslår Lisa Månsson Rydén.

För mer information om att arbeta som AT- och ST-läkare i Gävleborg, klicka här

Per Granström, läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger. Foto: Peter Engström
Per Granström, läkare och verksamhetschef för hälsocentralen i Harmånger. Foto: Peter Engström

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Här finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Vill du forska finns det goda möjligheter att få stöd och handledning. Med cirka 6 500 anställda är Region Gävleborg en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör för utvecklingen av ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
www.regiongavleborg.se/