Etikettarkiv: Juridik

Möjlighet till en helhetsbild av sin patient

Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Tre av tio läkare kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, 21 procent av dem kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatri. Just rättspsykiatrin lämpar sig väl för läkare som vill arbeta tvärprofessionellt, göra en viktig rättslig insats och har ett samhällsintresse.

– Det är glädjande att förhållandevis många läkare kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Intresset speglar förmodligen att psykisk ohälsa är relativt vanligt förekommande i samhället i stort samt att psykiatri är ett tvärprofessionellt område som passar läkare med ett brett humanistiskt intresse, säger Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Hon anser att psykiatri är ett intressant specialistområde eftersom det ger läkaren en möjlighet att få en helhetsbild av sin patient. Som psykiatriker arbetar man ofta i team med andra professioner, som psykolog, sjukgymnast och kurator, vilket kan ge helt nya perspektiv. Dessutom görs mycket spännande forskning inom psykiatrin.

Intellektuellt utmanande mix
Som rättspsykiatriker utreder man bland annat om en åtalad lider av en allvarlig psykisk störning, och ger domstolen utlåtande om personens hälsotillstånd.
21 procent av läkarna som kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin.
– Det är förstås positivt, men jag önskar att andelen var högre. Rättspsykiatrin ger ytterligare en aspekt på den samhällsnytta man kan bidra med som psykiatriker. Man får jobba med de svårast sjuka patienterna och lära sig mer om juridik, kriminologi och kriminalvård, vilket är en intellektuellt utmanande mix, avslutar Anja Fernqvist.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin? (Bortse från vad du är specialiserad inom och arbetar med idag.)?
Vilka områden inom psykiatrin skulle du kunna tänka dig att arbeta inom? Ange gärna flera.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare svarade på undersökningen.

Läkare i rättvisans tjänst

Anja Fernqvist, överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin och Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.
Anja Fernqvist, överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin och Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.

På Rättsmedicinalverket (RMV) arbetar läkarna ”mitt i samhället”, där medicin, psykiatri, juridik och sociologi möts. Här söker man sanningen, är skeptisk till källorna och arbetar strikt vetenskapligt.

– Jag tycker om att gå till botten med saker och ting, säger Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.
– I klinisk verksamhet måste ofta läkaren lösa ett problem utan att kunna gräva djupare. Här på RMV är det vårt jobb att lista ut vad som hänt. Och att vara skeptisk till all information.
Han har tidigare arbetat på Universitetssjukhuset i Örebro och är nu en av tolv rättsläkare i RMV:s nya hus på Medicinarberget.
– Jag trivs med att det är en liten arbetsplats, med en väldigt tydlig struktur. Och samtidigt har jag själv frihet att lägga upp arbetet och prioritera vad som ska göras, säger Anton Mittendorf.
Han gör obduktioner, utfärdar rättsintyg och har ibland jour i hemmet. Då kan det bli nattliga besök på brottsplatser, polisstationer eller sjukhus i Västra Götalandsregionen och Halland.
Anton Mittendorf ser fram emot ny teknologi som väntas förändra rättsläkarnas jobb framöver. Allt mer kommer att kunna göras elektroniskt.
– Den elektroniska patologin har bara börjat. Och röntgenundersökningar blir allt viktigare komplement till att ”skära upp och titta”. Vår specialitet kommer att breddas mer och mer.

Rättsväsende och psykiatri
Anja Fernqvist har arbetat på RMV i Göteborg sedan 2014. Idag är hon överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin i Hisings Backa, där de tolv läkarna arbetar i team med psykologer, socialutredare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.
– RMV är som en skärningspunkt mellan rättsväsende och psykiatri, där juridik och kriminalvård kommer in på ett spännande sätt, säger Anja Fernqvist.
– Den som begår brott på grund av allvarlig psykisk ohälsa ska inte hamna i fängelse. Jag känner mig stolt över att få bidra till det; att en del av rättssystemet fungerar som det ska.
Hon har ofta digra material att läsa in, men hinner ändå få en fullständig bild av klienten.
– Vi beskriver personen i ett sammanhang och försöker förstå hur händelseförlopp hänger ihop. Det är väldigt spännande, säger Anja Fernqvist.
– Och jag har lärt mig att det går att prata om i stort sett allt, om man närmar sig personen på ett respektfullt sätt. Det mest inspirerande och roligaste under en arbetsdag är ett riktigt bra utredningssamtal, kanske ihop med team-kollegorna.

Jobba på Rättsmedicinalverket. Läs mer och ansök här

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet som hjälper polis, åklagare och domstolar med opartiska analyser och bedömningar.
RMV är indelat i tre avdelningar:
• Rättsgenetik och rättskemi består av tre enheter i Linköping.
• Rättsmedicin består av sex enheter i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
• Rättspsykiatri består av två enheter: Göteborg och Stockholm.

Kontakt:

Rättsmedicin:
Susan Willis Mitchell
susan.willismitchell@rmv.se

Rättspsykiatri:
Göteborg: Anja Fernqvist
anja.fernqvist@rmv.se

Stockholm: Johan Larsson
johan.larsson@rmv.se

www.rmv.se