Etikettarkiv: Kontakt

Digital vård på distans värdefull kontaktväg

Foto: Johan Garsten / Karolinska Universitetssjukhuset
Foto: Johan Garsten / Karolinska Universitetssjukhuset
Hälften av läkarna anser digital vård på distans ska vara en naturlig kontaktväg till sjukvården. De anser att den digitala vården på distans ska vara integrerad del av vanlig primärvård och sjukhusvård och som komplement till den fysiska sjukvården.

Läkarna som anser att digital vård på distans ska vara en naturlig kontaktväg till sjukvården fick följdfrågan ”Hur ska den digitala vården på distans utformas för att vara så resurseffektiv och jämlik som möjligt?”

Integrerad del av sjukvården
Den digitala vården kan inte ersätta riktiga möten mellan patient och vårdpersonal anser många. Den skulle kunna fungera som en integrerad del av vanlig mottagning inom primärvård och sjukhusvård.
Det bör finnas begränsningar i möjligheten att få recept och sjukskrivningar. En fördel är att patienter kan boka tid och få enkla råd digitalt istället för att sitta i telefonkö.
I glesbygd kan den digitala vården också vara ett värdefullt komplement och ge en ökad trygghet då patienten enkelt skulle kunna få kontakt med sin läkare eller sjuksköterska.
Många anser att den digitala vården ska vara länkad till patientens vårdcentral. Det ska inte vara ett separat nätföretag som tar resurser från den vanliga vården.

Enkel och tillgänglig lösning
En förutsättning för att få en bra digital vård är att den tekniska lösningen är säker och att man värnar om patientens integritet. Den ska vara enkel och tillgänglig för patienten. Vårdgivarna ska få krav att ge digital vård utifrån bestämda digitala plattformar. Ersättningsmodellerna måste bli enhetliga.
Man menar också att det krävs vetenskaplig utvärdering av vad som är kostnadseffektivt vid digital vård. Det behövs också läkare som är vana att jobba digitalt.

Kontinuerlig kontakt
Den digitala vården kan användas på olika sätt menar man. Svårt sjuka patienter som har en kontinuerlig kontakt med sitt sjukvårdsteam kan ha hjälp av en chattfunktion eller videolänk. Man kan även ha en sjuksköterska i hemmet och ha digital kontakt med läkaren.

Förberedelse – uppföljning
En första digital kontakt kan användas initialt, så att både patient och läkare kan förbereda sig inför det första fysiska mötet. Detta kan spara tid och kännas tryggt både för patient och för vårdgivare.
Uppföljningar av läkarbesök kan även de göras digitalt, som ett alternativ till telefonuppföljningar. Den digitala vården kan slutligen också avlasta sjukvårdsupplysningen, men det är då viktigt att det alltid är en sjuksköterska som avgör om patienten ska träffa läkare.
”Som komplement har digital vård på distans sin plats i framtidens samhällsfinansierade vård.”

Anser du att digital vård på distans ska vara en naturlig kontaktväg till sjukvården?
Hur ska digital vård på distans utformas?
1. Vara en integrerad del av vanlig primärvård och sjukhusvård
2. Tidsbokning, rådgivning och uppföljning
3. Säker, enkel och tillgänglig lösning
4. Enhetliga ersättningsmodeller
5. Vetenskaplig utvärdering
6. Kontinuerlig kontakt för svårt sjuka patienter
7. Som förberedelse inför och uppföljning efter läkarbesök
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Mänskliga möten – viktig kontrast till läkares digitala vardag

Foto: Oskar Stackerud
Foto: Oskar Stackerud
– Vi lever i ett slags digitaliseringens tidevarv men ryktet om det personliga mötets död, inte minst inom vården, är betydligt överdrivet. Det säger Ola Björgell, regionöverläkare i Region Skåne och kongresspresident för mötesplatsen Framtidens Specialistläkare.

Som läkare av idag är det enligt Ola Björgell lätt att bli stressad av alla opersonliga kontakter som ständigt kretsar kring yrkesutövningen.
– Vi läkare har foten i två olika världar där den ena består av mänskliga möten med patienter och den andra av digitala kontaktytor. Vi hinner inte träffa kollegor på samma sätt som förr och just därför behövs mänskliga möten, som en kontrast och balans till vår digitala vardag.
Han påpekar att mötesplatser är en gammal tradition som funnits lika länge som mänskligheten.
– Det är först under senare år som vi tror oss kunna mötas på ett annat sätt. Men den som har lärt sig att ha fysiska möten och genomföra dem på ett bra sätt kommer att bli en vinnare, det är jag övertygad om.

Möten mellan människor
Till saken hör att Ola Björgell inte bara är läkare utan även har gedigen kunskap om kurs- och kongressverksamhet. Han är bland annat initiativtagare och kongresspresident för Framtidens Specialistläkare samt kursansvarig för ett stort antal återkommande utbildningar och har följt utvecklingen inom mötesområdet på nära håll.
– Det finns ett stort behov bland läkarkåren av att fördjupa diskussionen och umgås som man gjorde förr. Glädjen över att ses på riktigt, när det väl sker, är större än någonsin. Mina egna bästa minnen från kongresser runt om i världen är inte föreläsningarna, utan alla möten däremellan. Det är i pauserna och på minglen jag fått mina bästa forskarkamrater, kontakter och uppslag till nya projekt och framtidsplaner.

Det ena utesluter inte det andra
Viktigt är dock att det ena inte behöver utesluta det andra. Nätdoktorer till exempel, menar han bör också kunna hitta sin plats i sjukvården, om tekniken används på ett ansvarsfullt sätt och är riktad till rätt patientgrupp.
– Ju fler frihetsgrader och möjligheter som patienter har, desto bättre borde det kunna bli. E-hälsa är inget märkligt och knyts till mänskliga möten när det behövs. Det som är hållbart och fruktbart överlever i längden. Personligen tycker jag också att mänskliga möten ligger i linje med att ha kul på jobbet. Det är trevligt att träffas, man får inte glömma bort det, fastslår Ola Björgell.

Ola Björgell, kongresspresident för mötesplatsen Framtidens Specialistläkare. Här med förra årets konferencier Mark Levengood. Foto: Oskar Stackerud
Ola Björgell, kongresspresident för mötesplatsen Framtidens Specialistläkare. Här med förra årets konferencier Mark Levengood. Foto: Oskar Stackerud