Etikettarkiv: Krav

En utbyggd primärvård nödvändig

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Hur ska en större del av vården kunna flyttas närmare patienten? Primärvården måste utvecklas och mer resurser i form av pengar och personal krävs, vid sidan av bättre it-system, kommunikation och kontinuitet.

Läkare runt om i landet har svarat på frågan om vad som krävs för att en större del av vården ska kunna flyttas närmare patienten.

Satsning på primärvården
Hälften av slumpvis utvalda läkare som svarade på frågan var helt eniga och tydliga med att en satsning på primärvården är det första steget att ta. Det behöver bli lättare att få kontakt med vårdcentraler vilket kräver en bättre grundbemanning. Läkarna måste ha ett listningstak så att det finns en möjlighet att få en bra kontakt och kontinuitet mellan läkare och patient. ”Kontinuitet skapar trygghet och leder till färre söktillfällen.”
Man vill se många fler distriktsläkare och distriktssköterskor. Kanske öppna fler hälsorum, dit patienter kan gå utan att behöva boka tid och kontrollera blodtryck och ta enklare prover själva. Fler allmänspecialister efterlyses och att vård och uppföljning görs av samma vårdteam. Ökad bemanning inom alla yrkesgrupper gör det möjligt att skapa team som kan åka hem till patienter som är sjuka eller äldre. Primärvården behöver anställa personal som erbjuds en bra arbetsmiljö, och fast anställning så att de kan börja arbeta långsiktigt.

Bättre it-system
Det måste utvecklas bättre it-lösningar för att integrera slutenvårdens resurser med primärvård och hemsjukvård. Ta fram praktiska lösningar som underlättar hembesök. Bra logistik, kommunikation och dokumentationsmöjligheter exempelvis. Man efterlyser också ett gemensamt journalsystem.

Ledning och samarbete
Låt styrande, regionledning, politiker, tjänstemän, utredare fråga de som arbetar kliniskt vad som kan och bör göras och i vilken ordning. Politiker måste börja ta vettiga beslut och se konsekvenserna. Det går inte att fortsätta att spara sönder sjukvården. Låt förändringsförslag komma från dem som möter patienterna.
Många vill se ett närmare samarbete mellan primärvård och slutenvård. Resurser kan omfördelas från sjukhus till primärvård. Det krävs snabbare vägar mellan hemmet och sjukvård då många av de äldre patienterna slussas via akuten så fort de blir dåliga. Vården är till för patienten.

Krävs för att flytta mer vård närmare patienten
1. Resurser till primärvården
2. Fler allmänspecialister för kontinuitet
3. Högre bemanning
4. Bättre it-system
5. Vettiga beslut
6. Samarbete
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Många läkare stöttar nystartat primärvårdsupprop

Eliya Syed, allmänspecialist på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg och initiativtagare bakom uppropet.
Eliya Syed, allmänspecialist på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg och initiativtagare bakom uppropet.
På relativt kort tid har ett läkarupprop för en förändrad primärvård samlat in drygt 1300 namnunderskrifter. Bakom uppropet står fem relativt nyblivna specialister i allmänmedicin som är uppriktigt oroliga för primärvårdens framtid och därför kräver förändringar som ger primärvården rätt resurser för att klara av sitt uppdrag.

Hela sjukvårdssystemet är beroende av en fungerande primärvård. De flesta kan därför skriva under på att vi behöver mer fortbildning, att resurser måste följa med när primärvården breddar sitt uppdrag och nödvändigheten i att avgränsa antalet patienter per distriktsläkare, säger Eliya Syed, specialistläkare i allmänmedicin på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg, koordinator och vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum och en av initiativtagarna till uppropet.

Tydlig nationell plan
Hon upplever att många läkare spontant vill stötta uppropet, oavsett var i sjukvården de är verksamma. Ett av primärvårdsuppropets viktigaste krav är en tydlig nationell plan för rekrytering av nya allmänläkare och för att få läkare som redan är verksamma i primärvården att vilja stanna kvar. Ytterligare ett krav är att mellan 10 och 20 procent av distriktsläkarnas arbetstid öronmärks till utveckling och fortbildning. Läkarna bakom uppropet efterlyser även ett listningstak i primärvården med högst 1500 patienter per heltidsarbetande läkare.

Hög tid för konkret förändring
Hon påpekar att det finns många bra förslag i de utredningar som gjorts, bland annat av Anna Nergårdh och Göran Stiernstedt, men hittills har inga konkreta förändringar genomförts i primärvården. Primärvårdsuppropet är ett sätt att försöka mana till handling och att rikta uppmärksamheten mot att förändringar i primärvården måste till för att kunna trygga kompetensförsörjningen och patientsäkerheten.
– Många primärvårdsläkare tvingas dessvärre prioritera bort fortbildning av tidsskäl. Vi betraktar obligatorisk och kontinuerlig fortbildning som en självklarhet för att vi ska klara av primärvårdens breddade uppdrag. Vi ser också att många ST-läkare som utbildar sig till specialister i allmänmedicin väljer att hoppa av utbildningen eller att arbeta någon annanstans än i primärvården när de är klara. Ytterligare ett problem är att många primärvårdsläkare sjukskriver sig på grund av hög arbetsbelastning och stress, säger Eliya Syed.

Primärvårdsuppropets viktigaste krav:
• Tydlig nationell plan för primärvårdens utveckling
• Öronmärkt tid för utveckling och fortbildning
• Listningstak för samtliga primärvårdsläkare