Etikettarkiv: Landstinget i Kalmar län

Arbetssituationen är hälso- och sjukvårdens främsta utmaning

Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och Johan Rosenqvist, sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar.
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och Johan Rosenqvist, sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar.
Personalens arbetssituation, resursbrist och hur vården ska organiseras och produceras är hälso- och sjukvårdens tre främsta utmaningar, enligt en undersökning som Framtidens Karriär – Läkare genomfört bland ett slumpmässigt urval av läkare.

– Jag förstår att arbetssituationen rankas högst i undersökningen. Många läkares arbetsmiljö är i dagsläget omodern och inte så digitaliserad som andra delar av samhället. Arbetsmiljön, resursbristen och sjukvårdens organisation hänger alla ihop med att de it-system som används i vården inte är moderna och kompatibla med varandra, varken i sjukvårdens olika delar eller inom socialtjänsten, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.
Hon menar att den patientinformation som många läkare saknar när de ska fatta beslut skapar frustration och minskar arbetsglädjen. Det kan även medföra ökade patientsäkerhetsrisker.
– För att komma tillrätta med sjukvårdens utmaningar krävs en modern datalagstiftning och en nationell standardisering. Då skapas möjligheter att dela information på ett modernt sätt över vårdgivargränserna. Dagens brister går ut över såväl arbetssätt som läkares trygghet i att de har den information som krävs för att kunna ordinera rätt insatser för patienten, säger Lena Lundgren.
– Läkarna belyser i undersökningen utmaningar som i allra högsta grad är relevanta. Arbetssituationen är en fråga som alla vårdgivare ständigt behöver arbeta aktivt med. Det handlar dels om att se över varje enskild läkares arbetsbelastning, men också att säkerställa att de ägnar sin arbetstid åt rätt saker, säger Johan Rosenqvist, specialistläkare i urologi och sjukhuschef på Länssjukhuset i Kalmar. Han tillträder den 1 maj tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör på landstinget i Kalmar län.

Vilka av följande områden anser du är hälso- och sjukvårdens största utmaningar? Ange gärna flera
utmaningar_graf1 Arbetssituationen för personalen
2 Resursbrist
3 Hur vården ska organiseras och produceras
4 Ledarskapet inom hälso- och sjukvården
5 Vården av det ökande antalet äldre
6 Vården av multisjuka patienter
7 Kompetensförsörjning
8 Att bedriva vård med tillräckligt hög kvalitet
9 Nytänkande och utveckling av vården
10 Att ha rätt kompetens inom sjukvården
11 Den snabba kunskapsutvecklingen
12 Samspelet med mer insatta patienter
13 Annat
Lena Lundgrens viktigaste åtgärder för att hantera hälso- och sjukvårdens utmaningar:
• En modern hälso- och sjukvårdsdatalag. För att komma åt informationshanteringsproblemet krävs moderna datalagar i såväl sjukvård som socialtjänst, lagar som möjliggör att systemen kommunicerar effektivt med varandra i patientens vårdkedja.
• Att många regioner och landsting gemensamt upphandlar nya it-system. Tillsammans utgör regioner och landsting starka köpare som bidrar till en tillräckligt stark utvecklingskraft hos leverantörerna. Implementeringen underlättas också av att de gemensamt formulerar krav på system och leverantörer.
Johan Rosenqvists tre viktigaste åtgärder för att hantera hälso- och sjukvårdens utmaningar:
• Synkroniserade it-hjälpmedel och system som underlättar läkares arbetssituation. Många landsting har introducerat it-system som ska underlätta arbetet för läkare och annan vårdpersonal, men eftersom de sällan är synkroniserade uppfyller de inte alltid sitt syfte. Synkroniserade it-system som minimerar administrationstiden och ger mer tid för patienter vore önskvärt.
• Att överbrygga gapet mellan vad sjukvården kan göra och vad vi anser oss ha resurser till. Resursbrist kan innebära såväl brist på ekonomiska som personella resurser. Hälso- och sjukvården bör fråga sig vilka resultat man förväntar sig utifrån de resurser som avsätts.
• Att kunna lösa medicinska problem i patientgruppen sköra och äldre även i hemsjukvården. I takt med att andelen äldre och sköra patienter ökar krävs lösningar som inte enbart utgår från sjukhus. Det är också viktigt att regelbundet följa upp och säkerställa att vi faktiskt får den vård vi förväntat oss. Nya arbetssätt behövs för att möta framtidens utmaningar, men det är viktigt att inte genomföra alltför stora förändringar i snabb takt.

Läkare i Kalmar län har stort inflytande över sin framtid

Ursula Tomczyk, överläkare och Malin Lydén, ST-läkare på Länssjukhuset i Kalmar. Foto: Magnus Johnson / Frilansfotograferna
Ursula Tomczyk, överläkare och Malin Lydén, ST-läkare på Länssjukhuset i Kalmar. Foto: Magnus Johnson / Frilansfotograferna
Överläkare Ursula Tomczyk och ST-läkarna Malin Lydén och Frida Wermelin har valt att arbeta med olika specialiteter inom olika förvaltningar, men har åtminstone en sak gemensamt. De valde Landstinget i Kalmar län eftersom det ger dem bäst möjlighet att utvecklas och forma sitt yrke.

Landstinget i Kalmar län är organiserad i åtta förvaltningar, varav Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den största. På medicinkliniken vid Länssjukhuset i Kalmar arbetar ST-läkaren Malin Lydén som ska bli dubbelspecialist inom internmedicin och reumatologi.
– Det är få i Sverige som har liknande dubbelspecialitet, och det är tack vare de förutsättningar som finns i detta landsting som jag kan bli det. Här är reumatologi en del av medicinkliniken vilket gör att jag kan jobba med reumatologi och samtidigt behålla min kompetens i internmedicin. Jag får större bredd i min subspecialitet.
Malin är uppväxt i Stockholm, men gjorde sin AT i Kalmar då hon och hennes man sökte sig till en mindre stad med korta avstånd och ett lugnare tempo för familjen. Under AT-utbildningen blev Malin inspirerad att fördjupa sig i reumatologi, en specialitet som har utvecklats mycket sedan de första biologiska läkemedlen introducerades för 15 år sedan.
– Att få jobba med hela kroppen och se samband mellan inflammation och reumatiska sjukdomar är spännande. Det finns gott om läkemedel och det är intressant att undersöka hur vi kan använda dem på bästa sätt. På kliniken har vi möjlighet att forska genom avtal med olika universitet.
– Det finns fler sätt att utvecklas. Då reumatologi berör hela kroppen samarbetar vi med allt från sjukgymnaster till ögon, gyn- och hudkliniken, och arbetar med ultraljud som diagnostiskt hjälpmedel. Dessutom har jag övergripande ansvar för de AT-läkare som gör sin AT på medicinkliniken, säger Malin som ska läsa 2,5 år extra för att bli examinerad dubbelspecialist.

Bygger på förtroende
Norr om det stora sjukhusområdet ligger delar av Psykiatriförvaltningen med öppenvård, slutenvård och akutmottagning. Överläkare Ursula Tomczyk möter patienter med diagnoser som depression, psykoser, ångestproblematik samt psykiska problem kopplade till drogmissbruk.
– Det bästa med mitt yrke är att jag får lyssna på människor och deras livshistorier. Jag ställer diagnos och lämplig behandling, men för att kunna hjälpa patienter måste jag först bygga upp förtroende. I större städer finns inte möjlighet att följa patienter på det sätt som vi gör i Kalmar. Det är bra för mig, och inte minst för patienten.
Uppväxt i en läkarfamilj i Polen föll det sig naturligt att även Ursula blev läkare, och till skillnad från övriga familjen valde hon att rikta in sig på psykiatri. Efter 14 år sökte hon en ny utmaning och fick veta att Landstinget i Kalmar län sökte specialistläkare inom psykiatri.
– Landstinget gjorde ett jättebra intryck på mig. Jag kommer från en större stad och uppskattar att ha nära till jobbet och naturen. Nu har jag varit här i nio år, varav sju år som överläkare, och trivs väldigt bra. Det är ett landsting med mycket samarbeten.
Hon berättar om samarbeten med kommuner och inom landstinget, exempelvis med medicinkliniken vid somatiska sjukdomar. Dessutom finns samarbete med Linköpings universitet där läkarstudenter har möjlighet att förlägga fyra veckors praktik på Psykiatriförvaltningen i Kalmar.
– Jag är ansvarig för studenterna och det är spännande att få dela med sig av min erfarenhet.
Flera av dem är engagerade, tycker om psykiatri och har valt att jobba hos oss under sommaren.

Frida Wermelin, ST-läkare på Mörbylånga hälsocentral, södra Öland.
Frida Wermelin, ST-läkare på Mörbylånga hälsocentral, södra Öland.
Hälsocentral med mer utbredd vård
På Mörbylånga hälsocentral, södra Öland, arbetar Frida Wermelin som ST-läkare i allmänmedicin. Att hälsocentralen ligger drygt tre mil från Länssjukhuset i Kalmar gör att Frida och hennes kollegor ansvarar för en mer utbredd vård.
– Det kan röra sig om multisjuka eller palliativ vård. Eftersom det är lite längre till sjukhuset är jag ansvarig läkare för palliativa patienter som vårdas i hemmet. Vi har en åldrad befolkning på södra Öland och jobbar mer med hembesök och samverkan med kommunsjuksköterskan än vad de gör på andra ställen.
Det var under AT-utbildningen som hon insåg att allmänmedicin var rätt val då hon får användning av sin kompetens från flera specialiteter, allt från psykiatri till internmedicin.
– Här blir det ännu mer påtagligt. Beslutsvägarna är korta och jag får följa individer och hela familjer under längre tid. Även om jag arbetar lite avsides får jag utbyte av andra ST-läkare i södra länet då vi träffas varannan onsdag för diskussion och föreläsning.
Hon har även, genom samtal med före detta studiekamrater, upptäckt att Landstinget i Kalmar län har ett väl utarbetat utbildningsprogram som inte finns i alla landsting.
– För att bli specialist behöver vi kurser i bland annat ledarskap och kommunikation. Landstinget här erbjuder ett bra kurspaket, men i vissa landsting får ST-läkare själva hitta kurser bland företag.

Psykiatri och sjukvård, Landstinget i Kalmar län
• Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare, fördelade på åtta förvaltningar.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar länets tre sjukhus. Primärvårdsförvaltningen organiserar vården på länets hälsocentraler. Psykiatriförvaltningen ansvarar för länets specialistpsykiatri.
• Från 2019 kommer läkarprogrammet vid Linköpings universitet att bedrivas på fyra studieorter, varav Kalmar är en. I Kalmar byggs ett nytt universitet vid gästhamnen.
• Under termin 10 är det möjligt för läkarstudenter i Linköping att förlägga praktik vid Psykiatriförvaltningen i Kalmar.
• Psykiatrin får under kommande år moderna och verksamhetsanpassade lokaler i hela länet.

Kontaktperson:
Eva Pleijel
E-post: eva.pleijel@ltkalmar.se
Tel: 0480-41 80 13
www.ltkalmar.se

www.ltkalmar.se