Etikettarkiv: Listningstak

Läkarnas råd till den nya riksdagen

Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Foto: Ingemar Edfalk/Sveriges riksdag
Ett förstatligande av sjukvården för jämlik vård, bättre arbetsvillkor, storsatsning på primärvården och att låta professionen bestämma mer. Det är några av de beslut som läkarna anser att den nya riksdagen ska fatta.

Ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige har svarade på frågan ”Vilka beslut anser du att den nya riksdagen ska fatta angående sjukvården?” Här redovisas en sammanfattning av svaren.

Förstaliga sjukvården
Att stort antal läkare angav att riksdagen bör ta bort landstingen och förstatliga vården. Dessa kommentarer hänger ihop med att man vill ha en vård som är lika för alla oavsett var man bor i Sverige. Det skulle också göra det möjligt att ha samma journalsystem över hela landet, vilket skulle underlätta arbetet för samtliga vårdenheter och effektivisera administrationen.
Man menade också att det är viktigt med ett mer långsiktigt perspektiv, vilket ett förstatligande skulle kunna ge.
Man föreslog att tillsätta en utredning för att ”skapa möjlighet för stiftelsedrivna sjukvårdsproducenter (non profit foundations) typ Mayokliniken, Stanford, Cleveland Clinic. Då slipper vi debatten om vinster i välfärden eftersom vinster återinvesteras i verksamheterna.”

Lön och arbetstid/villkor
Riksdagen måste ge utrymme för högre lön och bättre arbetsvillkor för all vårdpersonal.”Att arbeta övertid är snarare regel än undantag.” Risken är att kompetent personal går över till privat verksamhet. Många menar att man vill kunna påverka sitt schema så att det finns en variation i arbetet. Trötthet hos läkare och sjuksköterskor är en stor hälsorisk för patienterna.
Man angav att det måste finnas listningstak för läkare inom primärvården för att få en dräglig arbetssituation.

Satsa på primärvården
Det bör göras en storsatsning på primärvården. Många vill ge riksdagen i uppdrag att titta på den norska modellen för primärvård. Läkare och övrig personal inom primärvården måste få möjlighet att lägga upp sitt arbete själva.
”Resurser ska tillföras till primärvården och den ska bemannas fullt ut innan ytterligare ansvar och arbetsuppgifter kan läggas på den.”

Låt professionen bestämma
Man bör göra en total omorganisering, där personer utan insyn i eller utbildning inom hälsosjukvård ska lämna över sina positioner till personer med rätt inställning och kompetens.
”Att anlita karriärklättrare som piskar slavar i jakten på produktion håller bara ett tag. Det är en utomordentligt korkad metod för att åstadkomma stabilitet och har en direkt negativ effekt på både produktionen, och kvaliteten på den sjukvård Sveriges befolkning betalar skattekronor för.”

Läkares råd till den nya riksdagen
1. Förstatliga vården – skrota landstingen
2. Lika vård oavsett var du bor
3. Högre lön och drägliga arbetsvillkor
4. Listningstak
5. Storsatsa på primärvården
6. Låt professionen vara med och bestämma
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Många läkare stöttar nystartat primärvårdsupprop

Eliya Syed, allmänspecialist på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg och initiativtagare bakom uppropet.
Eliya Syed, allmänspecialist på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg och initiativtagare bakom uppropet.
På relativt kort tid har ett läkarupprop för en förändrad primärvård samlat in drygt 1300 namnunderskrifter. Bakom uppropet står fem relativt nyblivna specialister i allmänmedicin som är uppriktigt oroliga för primärvårdens framtid och därför kräver förändringar som ger primärvården rätt resurser för att klara av sitt uppdrag.

Hela sjukvårdssystemet är beroende av en fungerande primärvård. De flesta kan därför skriva under på att vi behöver mer fortbildning, att resurser måste följa med när primärvården breddar sitt uppdrag och nödvändigheten i att avgränsa antalet patienter per distriktsläkare, säger Eliya Syed, specialistläkare i allmänmedicin på Helsa Vårdcentral i Sundbyberg, koordinator och vårdutvecklingsledare på Akademiskt Primärvårdscentrum och en av initiativtagarna till uppropet.

Tydlig nationell plan
Hon upplever att många läkare spontant vill stötta uppropet, oavsett var i sjukvården de är verksamma. Ett av primärvårdsuppropets viktigaste krav är en tydlig nationell plan för rekrytering av nya allmänläkare och för att få läkare som redan är verksamma i primärvården att vilja stanna kvar. Ytterligare ett krav är att mellan 10 och 20 procent av distriktsläkarnas arbetstid öronmärks till utveckling och fortbildning. Läkarna bakom uppropet efterlyser även ett listningstak i primärvården med högst 1500 patienter per heltidsarbetande läkare.

Hög tid för konkret förändring
Hon påpekar att det finns många bra förslag i de utredningar som gjorts, bland annat av Anna Nergårdh och Göran Stiernstedt, men hittills har inga konkreta förändringar genomförts i primärvården. Primärvårdsuppropet är ett sätt att försöka mana till handling och att rikta uppmärksamheten mot att förändringar i primärvården måste till för att kunna trygga kompetensförsörjningen och patientsäkerheten.
– Många primärvårdsläkare tvingas dessvärre prioritera bort fortbildning av tidsskäl. Vi betraktar obligatorisk och kontinuerlig fortbildning som en självklarhet för att vi ska klara av primärvårdens breddade uppdrag. Vi ser också att många ST-läkare som utbildar sig till specialister i allmänmedicin väljer att hoppa av utbildningen eller att arbeta någon annanstans än i primärvården när de är klara. Ytterligare ett problem är att många primärvårdsläkare sjukskriver sig på grund av hög arbetsbelastning och stress, säger Eliya Syed.

Primärvårdsuppropets viktigaste krav:
• Tydlig nationell plan för primärvårdens utveckling
• Öronmärkt tid för utveckling och fortbildning
• Listningstak för samtliga primärvårdsläkare