Etikettarkiv: Natur

Våra utländska ST-läkare är en stor tillgång för hela verksamheten

Ousama Elghagri, ST-läkare, Karin Bernhardsson, distriktsläkare och Lorena Rosell-Panis, ST-läkare på vårdcentralen i Söderhamn. Foto: Peter Engström
Ousama Elghagri, ST-läkare, Karin Bernhardsson, distriktsläkare och Lorena Rosell-Panis, ST-läkare på vårdcentralen i Söderhamn. Foto: Peter Engström
– Att ha läkare från olika länder är en stor tillgång. Genom dem får vi in både medicinsk kompetens och kunskaper i att vårda patienter från andra kulturer vilket gör vårt arbete så mycket lättare, säger Karin Bernhardsson, distriktsläkare på vårdcentralen i Söderhamn.

Söderhamn är en av de kommuner som under senare år tagit emot flest nyanlända, och inte sällan surrar det av olika språk i vårdcentralens väntrum. Många patienter har med sig tolk men faktum är att den hjälpen ofta inte behövs. Verksamheten har många språk bland sina läkare vilket uppskattas av både patienter och medarbetare.
– Våra utländska ST-läkare är en stor tillgång, på flera plan. Förutom att vi får in kunskap utifrån har vi många flyktingar och asylsökande bland våra patienter och ST-läkarna för med sig värdefull kompetens, både vad gäller språk och hur man tänker kring psykiska och somatiska sjukdomar i andra länder, säger Karin Bernhardsson.
En ST-läkare som sökt sig till Primärvården i Södra Hälsingland och Söderhamns vårdcentral är Ousama Elghagri specialistläkare i neurokirurgi, från Syrien.
– Jag är utbildad på universitetet i Damaskus och har lång erfarenhet som neurokirurg från sjukhus i både Syrien och Frankrike. För snart ett år sedan flyttade jag till Sverige och började arbeta här på vårdcentralen.
Ousama fick sin svenska läkarlegitimation i augusti efter att ha gått ett så kallat snabbspår som syftar till att nyanlända lättare ska komma ut i arbete inom vården.
– Min plan var att skaffa svensk legitimation för att sedan fortsätta som neurokirurg. Men kompletteringsutbildningen innehöll bland annat sex månaders obligatorisk teori och praktik i allmänmedicin. Det gjorde att jag upptäckte en värld utanför operationssalen och inte minst tjusningen med allmänläkeri. Så nu gör jag ST i allmänmedicin och trivs enormt bra.
Även Lorena Rosell-Panis är ST-läkare på vårdcentralen i Söderhamn.
– Jag är utbildad familjeläkare i Spanien, men det svenska systemet ställer lite andra krav och därför går jag nu ett individanpassat ST-program för specialister i allmänmedicin.
Karin berättar att det är svårt att ta sin specialistexamen från ett annat europeiskt land och börja jobba direkt i Sverige eftersom svenska distriktsläkare har ett större ansvarområde än familjeläkare i många andra länder.
– Därför rekommenderar vi läkare med EU-specialistlegitimation att ta ett par år med individualiserad handledning och utbildning. I dagsläget har vi tre ST-läkare med utländsk examen på vårdcentralen, samtliga med individ­anpassade program.

Bra livsplats
För egen del gjorde hon sin grundutbildning till läkare på Island.
– Sedan återvände jag till Sverige för att göra ST i allmänmedicin och företagsvård. Mitt första möte med primärvården i Hälsingland var för 15 år sedan, efter det har jag arbetat på olika platser i landet. Att jag sökt mig tillbaka beror först och främst på att Söderhamn är en bra livsplats där det går att kombinera privatliv och arbete.
Ousama instämmer och berättar att han personligen upplever en bra och hälsosam balans mellan arbete och fritid i Söderhamn.
– Jag har arbetat som läkare på många platser i olika länder. Med den erfarenheten i bagaget kan jag säga att detta är absolut bästa arbetsmiljön jag någonsin har upplevt. Här arbetar vi i team där alla, oavsett uppgift, strävar efter samma mål, nämligen att ge bästa möjliga vård och service till patienterna.

God samverkan
Karin påpekar att Hälsingland också har en fantastisk natur som bjuder på hav, skog och fjäll med många möjligheter till rekreation.
– Läkaryrket är ett kreativt arbete, vi utövar en läkekonst där varje patient måste bli sedd till hundra procent. För att klara det är det viktigt att ha tid och rum för återhämtning, och Söderhamn erbjuder goda förutsättningar för båda delar.
Att arbeta just inom primärvården menar hon är både utvecklande och spännande.
– Det händer extremt mycket inom området, både på nationell nivå och lokalt. Eftersom vi är få specialister är det en utmaning på flera plan men vi har en bra dialog med våra chefer om detta. Jag ser stora fördelar med att bo i liten stad där vi har korta kontaktvägar till olika samarbetspartners som till exempel socialförvaltning, arbetsförmedling och försäkringskassa. Närheten bidrar till en bra samverkan.

Vi söker Specialist i allmänmedicin till Linden Din hälsocentral. Läs mer och ansök här!

Primärvården i Södra Hälsingland
Primärvården i Södra Hälsingland tillhör Region Gävleborg och består av hälsocentralerna i Alfta, Arbrå, Baldersnäs, Edsbyn, Kilafors, Linden och Söderhamn. Den kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt samt att personalens förslag och idéer tas tillvara samt teamarbete, där alla kompetenser är viktiga. Vi har bland annat ett intressant hjärtsviktsprojekt tillsammans med kardiolog, en öppen fysiomottagning där fysioterapeuter skriver röngenremisser. Vi har också ett antal sjuksköterskeledda mottagningar. Dessutom finns flera olika andra processer där vi jobbar med förskrivningsmönster för antibiotika och beroendeframkallande läkemedel. Andra exempel är diabetesflöden, hypertonimottagning och mycket mer. Här finns mycket att upptäcka för dig som vill vara med i god utveckling. Varmt välkommen till oss.

Kontakta oss gärna för mer information:
Primärvården i Södra Hälsingland
Verksamhetschef Jörgen Tranevik
E-post: jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
Tel: 070-600 31 56
www.regiongavleborg.se

I Södra Hälsingland satsar man på sina ST-läkare

Karl Wallander, ST-läkare på Edsbyns hälsocentral. Foto: Johan Löf
Karl Wallander, ST-läkare på Edsbyns hälsocentral. Foto: Johan Löf
Primärvården valde Karl för att han ville jobba med alla sorters patienter och med ett helhetsperspektiv. Och att göra ST i Södra Hälsingland blev en fullträff.
– Det är enormt professionellt och välstrukturerat. Som ST-läkare här känner man sig verkligen prioriterad, säger han.

Karl Wallander är inne på sista etappen av sin specialisttjänstgöring på Edsbyns hälsocentral och blir färdig specialist i allmänmedicin om nio månader. Han fick upp ögonen för allmänmedicin när han gjorde AT och det är ett val han aldrig har ångrat.
– Jag tyckte att många specialiteter var intressanta och roliga, men allmänmedicin var det som verkligen stack ut och som jag kände att jag brann för. Jag gillar att man får ta ett helhetsansvar för sina patienter och följa dem genom livets olika skeden. Det är otroligt omväxlande: ena stunden kan jag ha samtal med en patient som lider av depression för att i nästa sy ett sår eller ta hand om en patient med hjärtsvikt, säger han.

Blev positivt bemött
Eftersom Karl har rötter i Edsbyn tog han kontakt med hälsocentralen där när det var dags att söka ST. Han fick ett väldigt positivt bemötande och erbjöds ST direkt.
– Jag har lärt mig enormt mycket. Här får man snabbt ta eget ansvar, men har tryggheten av fasta strukturer och starka team som jobbar över professionsgränserna. Som läkare har man stor hjälp av de andra i teamet och kan fokusera tydligt på sin läkarroll. Bland annat har vi flera sjuksköterskeledda mottagningar som fungerar väldigt bra. Vi har också ett mycket gott samarbete med kommunen och driver exempelvis ett projekt tillsammans för att minska övervikt och fetma hos barn, berättar Karl.
Han vill särskilt framhålla att ST-utbildningen är mycket väl utbyggd, med engagerade handledare och studierektorer, intressanta ST-dagar och att man i möjligaste mån får gehör för specialintressen som man vill fördjupa sig i. Själv har Karl gått en kurs i ultraljud.
– Det är flexibelt och man ser ST-läkarna som en viktig resurs som man värnar om. Sedan gillar jag att man tänker fritt, har korta beslutsvägar och låga trösklar när det gäller att samarbeta och hjälpa varandra. Vi har också en rimlig arbetsbörda.
För Karl är även närheten till naturen och möjligheten att leva ett aktivt liv på fritiden viktiga.
– Vi har en fantastisk natur och ett brett utbud av kultur. Det händer mycket här i Södra Hälsingland.

Primärvården i Södra Hälsingland
Primärvården i Södra Hälsingland tillhör Region Gävleborg och består av hälsocentralerna i Alfta, Arbrå, Baldersnäs, Edsbyn, Kilafors, Linden och Söderhamn. Den kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt, att personalens förslag tas tillvara samt teamarbete, där alla kompetenser är viktiga. Vi har bland annat ett intressant hjärtsviktsprojekt tillsammans med kardiolog, och flera olika andra processer där vi jobbar med förskrivningsmönster för antibiotika och beroendeframkallande läkemedel. Andra exempel är diabetesflöden, öppen fysioterapimottagning, projekt där fysioterapeuter skriver röntgenremisser.
Här finns mycket att upptäcka.
Varmt välkommen till oss.

Kontakta oss gärna för mer information:
Primärvården i Södra Hälsingland
Verksamhetschef Jörgen Tranevik
Tel: 070-600 31 56
E-post: jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se