Presentation

I Södra Hälsingland satsar man på sina ST-läkare

Publicerad 18 april 2018

Karl Wallander, ST-läkare på Edsbyns hälsocentral. Foto: Johan Löf
Karl Wallander, ST-läkare på Edsbyns hälsocentral. Foto: Johan Löf
Primärvården valde Karl för att han ville jobba med alla sorters patienter och med ett helhetsperspektiv. Och att göra ST i Södra Hälsingland blev en fullträff.
– Det är enormt professionellt och välstrukturerat. Som ST-läkare här känner man sig verkligen prioriterad, säger han.

Karl Wallander är inne på sista etappen av sin specialisttjänstgöring på Edsbyns hälsocentral och blir färdig specialist i allmänmedicin om nio månader. Han fick upp ögonen för allmänmedicin när han gjorde AT och det är ett val han aldrig har ångrat.
– Jag tyckte att många specialiteter var intressanta och roliga, men allmänmedicin var det som verkligen stack ut och som jag kände att jag brann för. Jag gillar att man får ta ett helhetsansvar för sina patienter och följa dem genom livets olika skeden. Det är otroligt omväxlande: ena stunden kan jag ha samtal med en patient som lider av depression för att i nästa sy ett sår eller ta hand om en patient med hjärtsvikt, säger han.

Blev positivt bemött
Eftersom Karl har rötter i Edsbyn tog han kontakt med hälsocentralen där när det var dags att söka ST. Han fick ett väldigt positivt bemötande och erbjöds ST direkt.
– Jag har lärt mig enormt mycket. Här får man snabbt ta eget ansvar, men har tryggheten av fasta strukturer och starka team som jobbar över professionsgränserna. Som läkare har man stor hjälp av de andra i teamet och kan fokusera tydligt på sin läkarroll. Bland annat har vi flera sjuksköterskeledda mottagningar som fungerar väldigt bra. Vi har också ett mycket gott samarbete med kommunen och driver exempelvis ett projekt tillsammans för att minska övervikt och fetma hos barn, berättar Karl.
Han vill särskilt framhålla att ST-utbildningen är mycket väl utbyggd, med engagerade handledare och studierektorer, intressanta ST-dagar och att man i möjligaste mån får gehör för specialintressen som man vill fördjupa sig i. Själv har Karl gått en kurs i ultraljud.
– Det är flexibelt och man ser ST-läkarna som en viktig resurs som man värnar om. Sedan gillar jag att man tänker fritt, har korta beslutsvägar och låga trösklar när det gäller att samarbeta och hjälpa varandra. Vi har också en rimlig arbetsbörda.
För Karl är även närheten till naturen och möjligheten att leva ett aktivt liv på fritiden viktiga.
– Vi har en fantastisk natur och ett brett utbud av kultur. Det händer mycket här i Södra Hälsingland.

Primärvården i Södra Hälsingland
Primärvården i Södra Hälsingland tillhör Region Gävleborg och består av hälsocentralerna i Alfta, Arbrå, Baldersnäs, Edsbyn, Kilafors, Linden och Söderhamn. Den kännetecknas av utvecklingsarbete, alternativa arbetssätt, att personalens förslag tas tillvara samt teamarbete, där alla kompetenser är viktiga. Vi har bland annat ett intressant hjärtsviktsprojekt tillsammans med kardiolog, och flera olika andra processer där vi jobbar med förskrivningsmönster för antibiotika och beroendeframkallande läkemedel. Andra exempel är diabetesflöden, öppen fysioterapimottagning, projekt där fysioterapeuter skriver röntgenremisser.
Här finns mycket att upptäcka.
Varmt välkommen till oss.

Kontakta oss gärna för mer information:
Primärvården i Södra Hälsingland
Verksamhetschef Jörgen Tranevik
Tel: 070-600 31 56
E-post: jorgen.tranevik@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se