Etikettarkiv: Oskarshamns sjukhus

Korta avstånd skapar möjlighet till utveckling och påverkan

Fredrik Tydén, överläkare på Oskarshamns sjukhus. Foto: Curt-Robert Lindqvist

I Landstinget i Kalmar län är beslutsvägarna korta och det finns utmärkta möjligheter att påverka. De nära avstånden skapar en utmärkt grogrund för täta kollegiala samarbeten och kunskapsutbyten, och landstinget präglas av en tradition att satsa på förändring och utveckling.

Fredrik Tydén är överläkare på Oskarshamns sjukhus och arbetar som ortopedläkare. Han beskriver Ortopedkliniken som en strukturerad verksamhet med mycket bra kvalitet och betonar fördelarna med det lite mindre sjukhuset.
– Här är man en del i gänget och har möjlighet att påverka sin arbetsplats. Beslutsvägarna är kortare och därtill färre, så för de som är intresserade av förbättringsarbete är det helt rätt arbetsplats. Dessutom innebär det att man får ta del av ett kontinuerligt kunskapsutbyte med andra enheter och kliniker, och jag kan med gott samvete säga att det inom hela arbetsgruppen finns en ständig strävan efter att förbättras. Det ger en trevlig stämning att arbeta mot samma mål, säger han.
Han berättar att det även finns en rent geografisk närhet inom landstinget, med korta avstånd till allt från barnomsorg och kultur till skärgård och natur, vilket är en av flera anledningar till att han trivs så bra. Även för Kerstin Grimvall, ST-läkare i allmänmedicin i Västervik, spelade förutsättningarna för en aktiv fritid stor roll när hon valde arbetsplats.
– Min familj trivs så bra här, så när jag valde att nyspecialisera mig från ögonläkare till allmänläkare valde jag att bli kvar inom landstinget och det har jag inte ångrat. Det är ett oerhört brett område och jag trivs väldigt bra på hälsocentralen. Allmänmedicin är en spännande specialitet och det finns stor variation vad gäller såväl arbetsplatser som uppgifter.

Kerstin Grimvall, ST-läkare i allmänmedicin och Ellinor Schüllerqvist, allmänläkare och ansvarig för allmänmedicin-AT i Västervik. Foto: Roger Johansson

Satsar extra på AT-läkare
Kollegan Ellinor Schüllerqvist, nyligen klar allmänläkare och därtill ansvarig för allmänmedicin-AT i Västervik ger sitt bifall. Hon poängterar att hon trivs med möjligheten att själv kunna påverka sin arbetssituation och framhäver att hon uppskattar kontinuiteten inom allmänmedicin.
– Möjligheten att lära känna patienterna över tid är något jag uppskattar mer och mer. Dessutom finns det, som Kerstin säger, så stor variation i arbetet – vi har patienter av alla åldrar, kön, bakgrunder och krämpor och det är väldigt spännande. Det är något vi vill förmedla till de AT-läkare som kommer hit; många trivs bra inom primärvården men har redan hunnit bestämma sig för en sjukhusspecialitet innan de hinner hit under sin AT. Därför satsar vi lite extra på att verkligen lyfta fram alla attraktiva möjligheter inom allmänmedicin. Nu senast åkte allmänmedicin-AT-läkarna i Kalmar län på en nordisk kongress i Reykjavik, vilket var väldigt uppskattat.

I topp i AT-rankingen
Landstingets satsningar på sina läkare uppvisar resultat även inom andra områden. Läkarna Terese Tjernberg och Annica Sjötång, vuxenpsykiatrin, och Ruxandra Doanca, BUP, berättar att Psykiatriförvaltningen i Västervik har haft en stabil ST-rekrytering sedan ett antal år och att de dessutom ligger i topp i AT-rankingen.
– De som kommer hit lockas av den positiva arbetsmiljön och flexibiliteten kring hur man kan lägga upp sina arbetsveckor. Vi har stabil bemanning och en omfattande introduktion. Stämningen är lyhörd och nya läkare blir snabbt en del av kliniken. Vi får AT-läkarna att trivas och då vill de gärna vara kvar, till och med de som kanske inte hade tänkt sig psykiatri till en början, säger de.

Ruxandra Doanca, BUP och Terese Tjernberg och Annica Sjötång, vuxenpsykiatrin är läkare på Psykiatriförvaltningen i Västervik. Foto: Roger Johansson

Stor frihet under ansvar
De konstaterar att möjligheten att utvecklas och fortbildas som ST-läkare med frihet under ansvar också är en faktor som lockar många till landstinget. Här finns mycket stöd från specialister och utbildningar och kurser ligger högt på prioriteringslistan.
– Det finns både tid och resurser avsatta till utbildning. Det uppmuntras verkligen och känns väldigt flexibelt. Naturligtvis lär man sig också mycket av varandra, men det är skönt att inte behöva känna sig begränsad i sin utveckling och det är verkligen roligt att få en så bred och heltäckande kunskapsbas att stå på; det är en oerhört positiv och bejakande miljö, där man stöter på något nytt varje dag, avslutar de.

Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare, fördelade på åtta förvaltningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omfattar länets tre sjukhus. Primärvårdsförvaltningen organiserar vården på länets hälsocentraler. Psykiatriförvaltningen ansvarar för länets specialistpsykiatri och får under kommande år moderna och verksamhetsanpassade lokaler i hela länet.

Läkarprogrammet i Linköping och Landstinget i Kalmar län har sedan flera år ett samarbete som innebär att läkarstudenter har möjlighet att förlägga praktik i både primärvården och psykiatrin i Kalmar län. Från 2019 utvecklas samarbetet även med att läkarprogrammet vid Linköpings universitet kommer att bedrivas på fyra studieorter, varav Kalmar är en. I Kalmar byggs ett nytt universitet vid gästhamnen.

Kontaktpersoner:
Psykiatriförvaltn:
Eva Pleijel
eva.pleijel@ltkalmar.se
0480-41 80 13.

Primärvårdsförvaltn:
Ann-Sofie Sjöstam
ann-sofie.sjostam@ltkalmar.se
0492-175 32.

Hälso- och sjukvårdsförvaltn:
Magnus Johansson
magnus.johansson2@ltkalmar.se
0480-814 89

www.ltkalmar.se


Större volymer ökar vårdkvaliteten

Dan Eriksson, enhetschef för ortopediska kliniken på Oskarshamns sjukhus. Foto: Mikael Algotsson
Dan Eriksson, enhetschef för ortopediska kliniken på Oskarshamns sjukhus. Foto: Mikael Algotsson
På Oskarshamns sjukhus pågår ständigt förbättringsarbeten av vården. 2016 utsågs det för fjärde gången till Sveriges bästa sjukhus i kategorin mindre sjukhus. Speciellt hög är patientnöjdheten på ortopediska kliniken där Dan Eriksson är enhetschef.

– Sedan 2004 upphörde den ortopediska akutverksamheten och vi bestämde oss för att försöka bli bäst på knä- och höftprotesoperationer. Sen dess har vi ständigt arbetat med kvalitetsfrågor, ökat volymerna och strävat efter att minska komplikationerna, säger Dan Eriksson.

Nöjdare patienter
Genom att ha elektiv verksamhet blir arbetet inte stört av akuta fall. Vidare har man sett att de ökade volymerna förstärkt vårdkvaliteten för både patienter och personal.
– Genomströmningen av samma patienter har lett till trygghet i alla led och ökad patientnöjdhet, fortsätter han och berättar att man sedan 2004 gått från att göra runt 200 ledoperationer per år till 600–700 idag.
– Nyckeln är att producera höga volymer och att man gör mycket av få saker. Det finns inga överraskningar, utan allting är proaktivt och planeras i förväg, vilket skapar trygghet.

Personalens delaktighet viktig
Utveckling och förbättringsarbete vid Oskarshamns sjukhus görs tillsammans med personalen. Förutom olika förbättringsgrupper finns även läkargrupper i olika projekt.
– Genom att vi schemalägger mötena blir det också av. Just nu arbetar vi med att förkorta vårdtiden och systematisera vården så att den hamnar på ett dygn. I det arbetet är alla, från läkare och sjuksköterskor till sjukgymnaster och läkarsekreterare involverade, säger Dan Eriksson.
Enligt en undersökning som Framtidens Karriär – Läkare låtit göra uppger 67 procent av de tillfrågade läkarna att de inte anser sig ha stort inflytande i verksamheten och 20 procent ingen alls. Något som Dan Eriksson inte känner igen från sin verksamhet.
– Från min position känner jag att det går att påverka vården vi bedriver, och generellt tror jag mina kollegor upplever att man kan vara med och bestämma kollektivt. Men vad det gäller de politiska diskussionerna och beslut som tas kan det finnas ett glapp vi måste arbeta med att överbrygga.

Sjukvården i förändring
I framtiden kommer flera mindre enheter och sjukhus att finnas kvar som en viktig del av vården, tror Dan Eriksson.
– Sjukvården här i Sverige genomgår just nu en strukturell förändring där olika enheter och sjukhus får olika roller. Vi är en del av den nivåstrukturering som sker och jag ser positivt på den utvecklingen, avslutar han.

Råd hur du kan driva/förändra vården
• Sätt upp riktlinjer och rutiner för hur arbetet ska skötas, men lämna luft för läkarna att tänka självständigt och fritt.
• Sätt upp tydliga mål. Hit ska man gå. Det handlar om att ha proaktiv kontroll och planera, inte släcka bränder.
• Låt varje läkare ha eget patientansvar från det remissen kommer in. På så sätt skapas naturligt engagemang och trygghet för patienten.
Källa: Dan Eriksson