Etikettarkiv: TioHundra

Integrerad vuxenpsykiatri och beroendevård

Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet och Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på psykiatri och beroendemottagningen på Tiohundra. Foto: Mia Lewell
Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet och Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på psykiatri och beroendemottagningen på Tiohundra. Foto: Mia Lewell

Med ett nytt och verklighetsnära sätt att arbeta, där både vuxenpsykiatri och beroendeproblematik finns på samma enhet, jobbar Psykiatri- och beroendemottagningen inom vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje individanpassat för både patienter och medarbetare.

Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig samt chef för enheten, ser stora fördelar med att det för patienten bara är en väg in, oberoende av problematik man söker för.
– Här möts de sedan av olika specialiserade team beroende på vilken hjälp de behöver. Att vi har olika expertis samlade under samma tak gör att patienterna tillfälligt kan byta vårdteam. Hade vården varit uppdelad på olika kliniker hade det varit betydligt svårare med sådana förflyttningar. Här kan vi jobba med helheten, med de problem som faktiskt finns.

Vi söker en psykiater till Psykiatri- och beroendemottagningen i Norrtälje. Klicka här för mer information och ansök

Typ av vårdbehov kan variera
Det är inte ovanligt att de upptäcker att patienter som vårdas inom den psykiatriska delen har underliggande beroendeproblematik.
– Då kan vi under en period flytta den patienten till vårdteamet för beroendeproblematik och rikta behandlingen mot beroendesjukdomen innan de sedan kommer tillbaka till något av de mer psykiatriskt inriktade behandlingsteamen, berättar Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet.
Den nära samverkan mellan de olika vårdteamen är mycket uppskattad av alla medarbetare som upplever att de breddar sin kompetens, lär av varandra och får nya kunskaper, samtidigt som de gör stor nytta för patienten.
– Den kombinerade vårdformen är ett av skälen till att jag sökte mig hit och det gör mycket gott inombords att märka hur bra det fungerar. Jag uppskattar också mycket det lösningsorienterade förhållningssättet vi har här, som både handlar om att möta patientens behov och att underlätta arbetet för medarbetarna, fortsätter han.

Hög tillgänglighet
Att mottagningen ligger i Norrtälje är en stor fördel av flera skäl.
– Vi märker tydligt av den mindre stadens alla fördelar, det är nära till allt och alla. Samverkan med myndigheter och kommunala enheter som biståndsenheten och missbruksenheten fungerar verkligen bra. Inställningen överallt är att detta löser vi. Norrtälje ligger också på bekvämt pendlingsavstånd från Stockholm, det går direktbussar hit, så det är inga problem att ta sig hit vare sig för patienter eller medarbetare, förklarar Charlotta Munck.

Vi söker en psykiater till Psykiatri- och beroendemottagningen i Norrtälje. Klicka här för mer information och ansök

Psykiatri- och beroende­mottagningen Tiohundra

På Tiohundras vuxenpsykiatriska mottagning är vuxenpsykiatrin och beroendevården integrerade. Det genererar goda behandlingsresultat och en utvecklande arbetsmiljö.
Vårdbolaget Tiohundra ägs av Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med sjukvård och omsorg i samma företag är Tiohundra unikt i Sverige.

www.tiohundra.se

Modernt sätt att jobba integrerat

Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet och Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på psykiatri och beroendemottagningen på Tiohundra. Foto: Mia Lewell
Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet och Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på psykiatri och beroendemottagningen på Tiohundra. Foto: Mia Lewell

Med ett nytt och verklighetsnära sätt att arbeta, där både vuxenpsykiatri och beroendeproblematik finns på samma enhet, jobbar Psykiatri- och beroendemottagningen inom vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje individanpassat för både patienter och medarbetare.

Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig samt chef för enheten, ser stora fördelar med att det för patienten bara är en väg in, oberoende av problematik man söker för.
– Här möts de sedan av olika specialiserade team beroende på vilken hjälp de behöver. Att vi har olika expertis samlade under samma tak gör att patienterna tillfälligt kan byta vårdteam. Hade vården varit uppdelad på olika kliniker hade det varit betydligt svårare med sådana förflyttningar. Här kan vi jobba med helheten, med de problem som faktiskt finns.

Typ av vårdbehov kan variera
Det är inte ovanligt att de upptäcker att patienter som vårdas inom den psykiatriska delen har underliggande beroendeproblematik.
– Då kan vi under en period flytta den patienten till vårdteamet för beroendeproblematik och rikta behandlingen mot beroendesjukdomen innan de sedan kommer tillbaka till något av de mer psykiatriskt inriktade behandlingsteamen, berättar Mathias Sjöberg, överläkare på beroendeteamet och mottagningsteamet.
Den nära samverkan mellan de olika vårdteamen är mycket uppskattad av alla medarbetare som upplever att de breddar sin kompetens, lär av varandra och får nya kunskaper, samtidigt som de gör stor nytta för patienten.
– Den kombinerade vårdformen är ett av skälen till att jag sökte mig hit och det gör mycket gott inombords att märka hur bra det fungerar. Jag uppskattar också mycket det lösningsorienterade förhållningssättet vi har här, som både handlar om att möta patientens behov och att underlätta arbetet för medarbetarna, fortsätter han.

Hög tillgänglighet
Att mottagningen ligger i Norrtälje är en stor fördel av flera skäl.
– Vi märker tydligt av den mindre stadens alla fördelar, det är nära till allt och alla. Samverkan med myndigheter och kommunala enheter som biståndsenheten och missbruksenheten fungerar verkligen bra. Inställningen överallt är att detta löser vi. Norrtälje ligger också på bekvämt pendlingsavstånd från Stockholm, det går direktbussar hit, så det är inga problem att ta sig hit vare sig för patienter eller medarbetare, förklarar Charlotta Munck.

Psykiatri- och beroende­mottagningen Tiohundra

På Tiohundras vuxenpsykiatriska mottagning är vuxenpsykiatrin och beroendevården integrerade. Det genererar goda behandlingsresultat och en utvecklande arbetsmiljö.
Vårdbolaget Tiohundra ägs av Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med sjukvård och omsorg i samma företag är Tiohundra unikt i Sverige.

www.tiohundra.se

Integrerad vuxenpsykiatri och beroendevård gör skillnad

Charlotta Munck, överläkare, medicinskt ledningsansvarig och enhetschef vid Psykiatri- och beroendemottagningen på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Foto: Mia Lewell

Vuxenpsykiatrin och beroendevården är normalt separata verksamheter. I en verksamhet där vuxenpsykiatri och beroendevård är integrerade finns det bättre möjligheter att adressera underliggande psykiska besvär med koppling till beroendeproblematik.

– En integrerad beroendevård och vuxenpsykiatri främjar en nära samverkan mellan läkare, sjuksköterskor och övriga teammedlemmar, säger Charlotta Munck, över­läkare, medicinskt ledningsansvarig och enhetschef vid Psykiatri- och beroendemottagningen på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje.
Det integrerade professionsöverskridande arbetssättet som ger en helhetssyn på patienten och problembilden bidrar, enligt Charlotta Munck, till att göra beroendevården attraktiv för läkare. Ett sådant arbetssätt minskar också risken att viktiga aspekter av en patients problembild faller mellan stolarna.

”Vuxenpsykiatri och beroendevård är otroligt dynamiska arbetsområden.”

Nya behandlingsmodeller
– En annan faktor som stärker beroendevårdens attraktivitet bland läkare är att det bedrivs mycket forskning och utvecklas nya behandlingsmodeller för personer med beroendesjukdom. Det tydliggör att det faktiskt är en sjukdom som påverkar hjärnan och som kan behandlas med psykologiska, medicinska och sociala metoder, säger Charlotta Munck.

Dynamiska arbetsområden
Som läkare har man alltid utvecklingsmöjligheter. Det kliniska arbetet är utmanande och stimulerande. Vår mottagning är en sammanslagning av beroende och psykiatri vilket är en möjlighet och en utmaning för oss som läkare. Möjligheten att ge patienterna en god och säker vård ökar när vi ser hela patienten och kan utreda och behandla de olika svårigheterna som en patient kan brottas med.
– Vuxenpsykiatri och beroendevård är otroligt dynamiska arbetsområden där kunskapsmassan växer i snabb takt. Som läkare i dessa verksamheter kan man verkligen göra skillnad för individens livssituation. Man arbetar dessutom ofta brett med olika typer av patienter med varierande problematik, vilket i sig ger goda förutsättningar för kontinuerlig professionell utveckling, säger Charlotta Munck.
Tiohundra har en FOUU-I-enhet som driver utveckling och innovation framåt inom många olika områden.