Vuxenpsykiatri och beroendevård

Integrerad vuxenpsykiatri och beroendevård gör skillnad

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Mia Lewell
Charlotta Munck, överläkare, medicinskt ledningsansvarig och enhetschef vid Psykiatri- och beroendemottagningen på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Foto: Mia Lewell

Vuxenpsykiatrin och beroendevården är normalt separata verksamheter. I en verksamhet där vuxenpsykiatri och beroendevård är integrerade finns det bättre möjligheter att adressera underliggande psykiska besvär med koppling till beroendeproblematik.

– En integrerad beroendevård och vuxenpsykiatri främjar en nära samverkan mellan läkare, sjuksköterskor och övriga teammedlemmar, säger Charlotta Munck, över­läkare, medicinskt ledningsansvarig och enhetschef vid Psykiatri- och beroendemottagningen på vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje.
Det integrerade professionsöverskridande arbetssättet som ger en helhetssyn på patienten och problembilden bidrar, enligt Charlotta Munck, till att göra beroendevården attraktiv för läkare. Ett sådant arbetssätt minskar också risken att viktiga aspekter av en patients problembild faller mellan stolarna.

”Vuxenpsykiatri och beroendevård är otroligt dynamiska arbetsområden.”

Nya behandlingsmodeller
– En annan faktor som stärker beroendevårdens attraktivitet bland läkare är att det bedrivs mycket forskning och utvecklas nya behandlingsmodeller för personer med beroendesjukdom. Det tydliggör att det faktiskt är en sjukdom som påverkar hjärnan och som kan behandlas med psykologiska, medicinska och sociala metoder, säger Charlotta Munck.

Dynamiska arbetsområden
Som läkare har man alltid utvecklingsmöjligheter. Det kliniska arbetet är utmanande och stimulerande. Vår mottagning är en sammanslagning av beroende och psykiatri vilket är en möjlighet och en utmaning för oss som läkare. Möjligheten att ge patienterna en god och säker vård ökar när vi ser hela patienten och kan utreda och behandla de olika svårigheterna som en patient kan brottas med.
– Vuxenpsykiatri och beroendevård är otroligt dynamiska arbetsområden där kunskapsmassan växer i snabb takt. Som läkare i dessa verksamheter kan man verkligen göra skillnad för individens livssituation. Man arbetar dessutom ofta brett med olika typer av patienter med varierande problematik, vilket i sig ger goda förutsättningar för kontinuerlig professionell utveckling, säger Charlotta Munck.
Tiohundra har en FOUU-I-enhet som driver utveckling och innovation framåt inom många olika områden.