Etikettarkiv: Vårdbolaget Tiohundra

Tiohundras unika arbetssätt ser till hela människan

Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig och Jan Blomkvist, enhetschef vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende. Foto: Conny Holm
Charlotta Munck, överläkare och medicinskt ledningsansvarig och Jan Blomkvist, enhetschef vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende. Foto: Conny Holm

Medicinsk behandling kombinerat med gruppgympa eller kanske sömnskola – den psykiatriska specialistvården i Norrtälje erbjuder ett komplett stöd på ett och samma ställe. Och har chefer som bryr sig.

Av Charlotta Muncks namnbricka framgår det att hon är överläkare och medicinskt ledningsansvarig vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende hos vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. Men hennes stil och framtoning är varm och ödmjuk och inte riktigt karakteristisk för yrkesrollen. Utöver titeln är det inget hos henne som skvallrar om att hon är en psykiater med chefsbefattning och det har hon en fördel av i sina möten med patienterna, menar hon. Att hon inte utstrålar auktoritet gör att hon kommer varje enskild person nära.
– Jag har min professionella kompetens men patienten är proffs på sig själv. Det spelar ingen roll om jag skriver ut bästa tänkbara läkemedel om den jag vänder mig till inte är motiverad att följa ordinationen. Hur jag är och vad jag skapar för intryck hos de jag möter har betydelse för hur mina råd tas emot och i och med det påverkar effekten av en behandling, säger Charlotta Munck.

Fokus på trivsel
Tanken om att uppsatta mål nås bäst genom samarbeten och utan märkbara hier­arkier genomsyrar även hennes roll som arbetsledare. Charlotta Munck lyssnar på medarbetarna och ser till att goda idéer tas tillvara och blir verklighet. Det rör högt som lågt. Några i personalen påpekade nyligen att receptionsdisken var placerad på ett sätt som gjorde att besökare kunde uppleva att de stod olämpligt till när de väntade på betjäning. Då såg man till att flytta på den. Det är bara ett konkret exempel på hur förslag på arbetsplatsen kan få gehör och hur relativt enkla åtgärder kan få stor betydelse. Nu är receptionen på en bättre anpassad plats vilket ger en välkomnande känsla när man kliver in på mottagningen.
Den senaste tiden har Vårdbolaget Tiohundras psykiatriska vårdutbud emellertid präglats av mer övergripande organisatoriska förändringar än bara trivselskapande inredning. För att se till patienternas komplexa behov av stöd samverkar flera olika verksamheter tätt tillsammans enligt en ny modell från och med 1 september 2017.
I den nya organisationen utgör Specialistmottagningen en enhet där alla patienter, oavsett diagnos och bakgrund, kan få behandling och stöd av bland andra läkare, sjuksköterskor och psykologer. Den andra enheten är Fokushuset som erbjuder aktiviteter som exempelvis fysisk träning och sömn- och ångestskolor ledda av kuratorer, skötare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Verksamheten motiverar till de många betydelsefulla åtgärder som psykiskt sjuka är i behov av utöver den medicinska behandlingen.
– Det är ett unikt arbetssätt. Under ett och samma tak kan vi ge ett brett utbud av stödåtgärder oavsett om bakgrunden är att du har ett beroende eller varit med om ett trauma, säger Jan Blomkvist, enhetschef vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende.

Ingen faller mellan stolarna
Fördelarna med den nya organisationen är flera. För vårdpersonalen innebär det en trygghet att olika professioner tillsammans arbetar runt patienten. Det gör att man aldrig är ensam med sina beslut eller funderingar. Det nya arbetssättet minimerar även risken att någon faller mellan stolarna. En person med alkoholproblem kan exempelvis ha bakomliggande psykiska besvär som nu fångas upp på ett bättre sätt än om personen bara fått vård för sitt beroende.
– Att vi utöver den individuella behandlingen erbjuder gruppterapier motverkar dessutom att våra patienter isolerar sig och blir passiva. Alla våra förändringar grundar sig på de senaste årens evidensbaserade forskning som tydligt visar att hälsosamma beteenden förbättrar livskvaliteten för psykiskt sjuka, säger Charlotta Munck.
Den nya organisationen är ännu i startskedet men har redan gjort psykiatrivården i Norrtälje mer attraktiv ur ett rekryteringsperspektiv.
– En sjuksköterskestudent som gjorde sin praktik här hos oss satte fingret på att vi lyckats när hon uttryckte ”ni ser verkligen till hela människan här”, säger Jan Blomkvist.

Vårdbolaget Tiohundra
Vårdbolaget Tiohundra ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun, och erbjuder en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna.
Som anställd vid Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende är du betydelsefull för helheten runt patienterna och blir en del i ett arbetsteam där alla blir sedda och uppmuntras till att vara med och påverka.

Kontaktperson:
Jan Blomkvist, enhetschef Specialistmottagningen för Psykiatri och Beroende.
E-post: jan.blomkvist@tiohundra.se
Adress: Posthusgatan 3 i Norrtälje.
www.tiohundra.se

Digitalisering av vården i fokus

Susanne Bergenbrant Glas är ledamot i Läkaresällskapets eHälsokommitté.
Susanne Bergenbrant Glas är ledamot i Läkaresällskapets eHälsokommitté.
E-hälsofrågan är fortsatt högaktuell och behandlas från både Socialstyrelsen och Regeringen. Men vilken utveckling ska läkarna bejaka? Det var en fråga som kom upp under årets etikdag som Svenska Läkaresällskapet anordnade i höstas.

– Det är viktigt att tillämpningen av digitala tekniker används förnuftigt så att de stöder vården att hjälpa de stora volymer av patienter som kommer behöva vård och omsorg de närmaste 25-30 åren, säger Susanne Bergenbrant Glas, chefläkare med ansvar för vårddokumentation inom vårdbolaget Tiohundra, Norrtälje och ledamot av Svenska Läkarsällskapets eHälsokommitté.

Måste vara patientsäkert
Hur det ska gå till diskuterades under en etikdag på Svenska Läkaresällskapet där hon var moderator.
– Digitaliseringen i vårdens möten behöver individanpassas och erbjuda kontinuitet för att vara patientsäkert. Risken är att det inte blir tillräckligt smidigt och bra för användarna, såväl patienter, närstående som för vårdens personal, säger Susanne Bergenbrant Glas och tillägger att det är viktigt att möta patienters önskan om att få delta i sin egen vård – där läkarrollen blir mer guidande och stödjande.
– Här kommer det att behövas systemstöd som låter oss vara bra på närvaro i mötet med patienten, oavsett om det är fysiskt eller virtuellt, fortsätter hon.

Viktigt med nationell samordning
En annan högst aktuell fråga är att hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar allt mer. Risken är minskad effektivitet och andra kvalitetsproblem. Här tror Susanne Bergenbrant Glas att det krävs en nationell samordning.
– Det är viktigt att alla anslutna system måste kunna kommunicera med varandra. Idag kan de olika myndigheterna hitta på egna e-lösningar som inte går att integrera i vårdens system, vilket begränsar synkronisering av olika insatser för digitaliseringen av vården, säger hon.
Idag är det framför allt patienter och företag som är pådrivare av den digitala utvecklingen. Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa ser gärna internationella samarbeten för att Sverige ska kunna lära sig mer och på kortare tid.
– Digitalisering kan förutom att skapa delaktighet och trygghet minska vårdskador. Men det krävs att det sker på ett förnuftigt sätt, annars står vi inför en reell vårdkris, avslutar hon.