Framtidens vårdcentral har mer tid för patienten

Publicerad 24 april 2017
Text: Peter Johansson

Christer Rosenberg, utvecklingschef för Närhälsan i Västra Götalandsregionen. Foto: Sergio Joselovsky
Christer Rosenberg, utvecklingschef för Närhälsan i Västra Götalandsregionen. Foto: Sergio Joselovsky
Framtidens vårdcentral skapar förutsättningar för mer vård och mindre administration. ”Vi ska ta vara på digitaliseringens möjligheter”, säger Christer Rosenberg, utvecklingschef för Närhälsan i Västra Götalandsregionen, VGR.

– En av digitaliseringens främsta fördelar är att vi kan få fram data om i stort sett allt. Genom att se vad som faktiskt fungerar bäst så kan vi effektivisera på riktigt, säger Christer Rosenberg, utvecklingschef för Närhälsan i VGR.
Hans fokus är en kvalitets- och kunskapsstyrd verksamhet, att effektivisera arbetsflöden, minimera tidsödande dokumentation och skapa smartare beslutsstöd. Morgondagens vårdcentral ska vara sömlös, kommunikativ och tillvarata läkarnas viktigaste kompetenser, enligt Christer Rosenberg.
– Målet måste vara att läkare ska bli mer läkare och mindre administratörer. Blir vi mer fokuserade på det vi ska göra, ökar värdet för invånarna. Och kan vi arbeta effektivare, ökar värdet för medarbetarna. Det gäller alla medarbetare, inte bara läkarna, säger han.

Ta vara på digitaliseringen
För att nå dit ska gemensamma journalsystem mellan kommun-, primär-, och akutsjukvård skapa en sömlös vårdkedja. Automatiserade, självlärande beslutsstöd ska förbättra arbetsflödena inom både den förebyggande och den symtombaserade vården. Det handlar om att dra nytta av digitaliseringens möjligheter, menar Christer Rosenberg.
– Vi kommer till exempel snart att kunna monitorera kroniker via mätningar i hemmet och få kontinuerliga medicinska resultat varje timme. Det är en stor fördel då vi kan börja följa faktiska hela förlopp istället för att pussla ihop förloppsbilden själva genom ett par tre undersökningstillfällen per år.

Tveksamheter bland läkare
Trots tydliga fördelar finns en tveksamhet till digitaliseringens utveckling av vården. I en nyligen genomförd undersökning av Framtidens Karriär Läkare tillfrågades 600 läkare runtom i Sverige om de anser att satsningarna på e-hälsa och digitalisering förbättrar hälsosjukvården. Knappt hälften svarade nej. Med det är något Christer Rosenberg ser positivt på.
– Att vi tycker olika skapar bara en dynamik i utvecklingen. Det måste finnas kritiska ögon för att något ska bli riktigt bra. Och framtidens vårdcentraler i ett nytt hälso- och sjukvårdssystem kommer att bli riktigt bra.