Presentation

Ipsen stärker position inom onkologi

Publicerad 24 april 2017

Peter Myrenfors, medicinsk direktör på Ipsen Norden och Joachim Handin, Nordic Business Unit Director Oncology. Foto: Gonzalo Irigoyen
Peter Myrenfors, medicinsk direktör på Ipsen Norden och Joachim Handin, Nordic Business Unit Director Oncology. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ipsen är ett ledande globalt biotechbolag inom primärvård, neurologi, endokrinologi och onkologi. Med lanseringen av Cabometyx® mot njurcancer stärks bolagets ställning inom cancerläkemedel ytterligare.
Här finns spännande karriärmöjligheter för läkare som vill arbeta på ett innovativt företag som alltid har
patienterna i fokus.

Ända sedan Ipsen grundades 1929 av apotekaren Henri Beaufour i Dreux, Frankrike, har fokus varit på högkvalitativa läkemedel som förbättrar människors liv. Idag har företaget närmare 5 000 medarbetare runt om i världen och närvaro i mer än 30 länder. Inom sina fyra segment har Ipsen ett 20-tal läkemedel som säljs i mer än 115 länder globalt.
Onkologi är ett område som nu växer snabbt, inte minst tack vare det nya preparatet Cabometyx, vars aktiva substans är cabozantinib. Cabometyx godkändes av Europeiska läkemedelsmyndigheten i september förra året och används idag i palliativt syfte som andra linjens läkemedel för patienter med metastaserande njurcancer. Läkemedlet har god potential att få ett bredare användningsområde och Ipsen har rättigheterna globalt, med undantag för Nordamerika och Japan.
– Det är ett synnerligen lovande och verksamt läkemedel. På sikt tror jag att det finns goda förutsättningar att vi kan addera andra indikationer, exempelvis levercancer. Det kan också komma att få användning som första linjens behandling mot njurcancer, säger Peter Myrenfors, medicinsk direktör på Ipsen Norden.

Minskad resistens
En av de viktigaste egenskaperna hos Cabometyx, som tillhör gruppen tyrosinkinashämmande läkemedel, är att det verkar på flera så kallade pathways. Detta ökar effektiviteten och minskar sannolikt risken för att patienten ska utveckla resistens.
– Cabometyx har effekter på såväl progressionsfri överlevnad som total överlevnad. Det har också en direkt effekt på tumörerna och får dem att krympa. Detta är unikt. Vi hoppas att vi ska se mindre resistensutveckling jämfört med andra preparat, säger Joachim Handin, Nordic Business Unit Director Oncology.
I Sverige diagnosticeras cirka 1 000 patienter med njurcancer varje år. På Ipsens Nordenkontor i Kista utanför Stockholm finns ett 40-tal medarbetare som ansvarar för hela den nordiska marknaden. Det finns även ett mindre antal fältbaserade anställda i de olika nordiska länderna. Nu ser man behov av att rekrytera duktiga medarbetare för att arbeta mot sjukvården med lanseringen av Cabometyx i Norden.
– Vi letar efter läkare med klinisk erfarenhet, gärna inom onkologi eller njurmedicin. Det är viktigt att förstå både patienternas och de behandlande läkarnas behov och att kunna vara en sparringpartner i kliniska studier. Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och vill föra en aktiv dialog med förskrivare och addera värde på alla plan, säger Peter Myrenfors.

Innovativt och snabbrörligt
Ipsen står inte bara för innovativa, effektiva läkemedel. Tack vara att det är ett relativt litet företag är beslutsvägarna korta och det finns ett starkt driv hos medarbetarna att arbeta mot gemensamma mål. Peter arbetade kliniskt i 27 år som kirurg och anestesiolog. Han började inom läkemedelsindustrin för att han lockades av att kunna bidra med ett sjukvårdsperspektiv till läkemedelsutveckling. Innan han började på Ipsen 2012 arbetade han bland annat på ett av de stora läkemedelsbolagen.
– Det är en väldig skillnad här på Ipsen. Friheten är stor och man får arbeta ur ett helhetsperspektiv utan skygglappar. På de stora företagen blir det lätt stuprör. En annan fördel är att organisationen är så pass liten att man har bra kunskap om vad som händer i företaget och känner sig delaktig, säger han.
Peter får medhåll av Joachim, som är ekonom och har arbetat på olika företag inom läkemedelsindustrin i över 20 år.
– Ipsen är väldigt snabbrörligt och innovativt och styrs av professionalitet och pragmatism. Som medarbetare kan man verkligen påverka och vara med att bygga företaget. Alla medarbetare är väldigt engagerade och involverade.

Ipsen
Ipsen är verksamt inom onkologi, primärvård, neurologi och endokrinologi. Företaget arbetar globalt och har närmare 5 000 medarbetare i mer än 30 länder. Visionen är att förbättra livet för patienterna och att bli ledande inom de olika segmenten. Ambitionen är att 2020 vara ett av de tio främsta läkemedelsbolagen vad gäller tillväxt och vinst.
www.ipsen.com

www.ipsen.com