Presentation

Karriärmöjligheter för läkare och forskarutbildade på Merck

Publicerad 24 april 2017

Karin Agerman och Pernilla Fagergren, Medical Advisors på Merck. Foto: Gonzalo Irigoyen
Karin Agerman och Pernilla Fagergren, Medical Advisors på Merck. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Merck kan du som är läkare jobba nära både forskning och klinisk verksamhet, alltid med fokus på patienten. Här utvecklas innovativa läkemedel och lösningar inom en rad terapiområden.

Fokus ligger på MS, onkologi, immuno-onkologi, immunologi, fertilitet och tillväxthormon. Ett nytt läkemedel mot MS förväntas i slutet av detta år efter en ansökan till EMA som lämnades in förra året.
Många av dagens läkemedel mot MS förbättrar symptom och sjukdomsprogression, men har en del svåra biverkningar, som förhöjd risk för infektioner och maligniteter, delvis orsakat av kontinuerlig immunosuppression. Därför finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ, berättar Pernilla Fagergren och Karin Agerman, båda Medical Advisors inom neurologi och disputerade forskare från Karolinska Institutet. Pernilla är biomedicinare och Karin molekylär biolog.
Onkologi är ett fokusområde och ansökan om ett nytt läkemedel mot en ovanlig typ av hudcancer, merkelcellscancer, lämnades in till EMA under slutet av förra året och godkändes i USA för några veckor sedan. Innovativa lösningar för att behandla dessa svåra sjukdomar skapar karriärmöjligheter för läkare och forskare som är intresserade av att arbeta i den absoluta frontlinjen inom klinisk forskning och i nära samarbete med sjukvården.
– Detta är en oerhört spännande tid på Merck. Förhoppningsvis ser vi snart resultaten av många års forskning inom dessa viktiga områden, där vi verkligen kan hjälpa patienter till ett friskare och bättre liv. Som läkare och forskare får man möjlighet att arbeta för patienterna ur ett annat perspektiv, säger Karin.

Innovation och patientfokus
Både Karin och Pernilla har arbetat på andra läkemedelsbolag och menar att Merck är mycket innovativt och försöker hitta nya lösningar för att hjälpa patienter, inte bara genom läkemedel utan också genom digitala och tekniska lösningar.
– Sverige är viktigt för Merck, inte minst genom de omfattande och utförliga patientregistren. Dessa ger stora möjligheter för högkvalitativa studier och så kallad ”real world data”, vilket är ett allt viktigare begrepp för framtidens läkemedel. Dessutom ligger de svenska universitetens grundforskning i frontlinjen globalt. Vår intention är att ha ett nära samarbete och dialog med sjukvården, förklarar Pernilla.
Merck är ett globalt, forskningsintensivt företag med stark entreprenörs­anda och en intressant och omfattande pipeline. För läkare finns karriäröppningar, bland annat som medicinsk rådgivare, forskare och på chefsnivå. En lämplig bakgrund är klinisk erfarenhet och gärna också erfarenhet av forskning och kliniska prövningar, framhåller Karin och Pernilla.
– För läkare med starkt driv och engagemang finns stora möjligheter till varierande uppdrag och en spännande karriär.

Merck
Merck KGaA är ett globalt ledande biopharmaföretag med säte i Darmstadt, Tyskland. Företaget är mycket forskningsintensivt och har ett långsiktigt åtagande med fokus på att ta fram innovativa läkemedel för sjukdomar där det idag saknas tillfredsställande behandling och arbetar inom segmenten neurologi, onkologi, immuno-onkologi, endokrinologi, fertilitet och immunologi.
www.merck.se

www.merck.se